Úradné preklady Bratislava:
PON - PIA: 9.00 - 17.00
Zobraziť na mape

Konzekutívne tlmočenie očami profesionálneho tlmočníka

Konzekutívne tlmočenie očami profesionálneho tlmočníka

DANIELA: Pri konzekutívnom tlmočení rečník svoj prejav po kratších či dlhších úsekoch prerušuje a dáva priestor tlmočníkovi. Dĺžka úsekov závisí od preferencií rečníka alebo charakteru situácie. Tlmočník sedí alebo stojí v blízkosti rečníka a spravidla si robí tlmočnícky zápis, vďaka ktorému dokáže adekvátne pretlmočiť aj dlhšie úseky. Tlmočník je teda celý čas na očiach, tak musí vedieť zvládnuť aj tento faktor. Okrem pretlmočenia významu si musí tlmočník poradiť aj s mimojazykovými záležitosťami, ako sú napríklad rečnícky štýl a gestá. Ak je rečník oduševnený, tlmočník by mal do istej miery poslucháčom pretlmočiť aj jeho nadšenie. Pôvab konzekutívneho tlmočenia spočíva v tom, že tlmočník má k dispozícii ucelenú myšlienku a má viac času (oproti simultánnemu tlmočeniu) na formuláciu viet, preto býva výsledok spravidla učesanejší než pri simultánnom tlmočení. PAVOL: Konzekutívne tlmočenie je bezprostredné, priame tlmočenie medzi dvoma jazykmi bez použitia techniky. Tlmočník počúva a následne, teda konzekutívne, tlmočí. Pri tom si robí špecifické poznámky, ktorým hovoríme „notácia“. Niekedy sa tlmočí bez poznámok, tomu hovoríme sprievodné tlmočenie, no najmä pri protokolárnych stretnutiach alebo pri významnejších príležitostiach, keď nemôžeme rečníka prerušiť dokážeme s pomocou poznámok pretlmočiť až 7 minútové vystúpenie.

konzekutívne tlmočenie Translata infografika

Akou formou si robíte poznámky počas konzekutívneho tlmočenia? Zapisujete si určité pojmy, využívate špeciálne znaky alebo máte nejakú vlastnú poznámkovú reč?

DANIELA: Pri tlmočení po jednej – dvoch vetách, respektíve myšlienkach sa spolieham na pamäť, ale pri dlhších úsekoch si v záujme presnosti robím tlmočnícky zápis. Zapisujem si len kostru prejavu, informácie, ktoré sa ťažko pamätajú (napr. mená, čísla, zoznamy), a dôležité vzťahy medzi informáciami. Používam skratky slov a rôzne grafické symboly.PAVOL: Každý má svoj štýl. Niekto používa skratky a začiatky slov, niekto iný zasa symboly alebo rôzne piktogramy. Postupne si každý nájde štýl, ktorý mu vyhovuje. Súvisí to s tým, že každý má inú pamäť aj predstavivosť. Ja osobne používam kombináciu skratiek a symbolov.

Pamätáte si na svoje prvé konzekutívne tlmočenie?

DANIELA: Prvé konzekutívne tlmočenie som absolvovala niekedy po strednej škole. Veľa som sa pohybovala medzi anglicky hovoriacimi ľuďmi, tak to prišlo tak prirodzene. Tlmočila som napríklad na nácvikoch spevokolu, ktoré viedla Američanka. PAVOL: Pamätám si, že to boli veľmi náročné a pomerne nudné školenia v oblasti štrukturálnych fondov. No odvtedy som konzekutívu robil takmer všade, od kravínov až po jadrové reaktory.

Čo je pri konzekutívnom tlmočení pre tlmočníka najväčšou výzvou?

DANIELA: Okrem zvládnutia tlmočníckeho zápisu je podľa mňa pri konzekutívnom tlmočení veľkou výzvou pretlmočiť nielen informácie, ale aj emócie, vedieť vtiahnuť poslucháčov do prejavu tak, ako by to spravil sám rečník, keby hovoril ich jazykom. PAVOL: Nie každý si uvedomuje, že konzekutívne tlmočenie je fyzicky aj psychicky oveľa náročnejšie ako simultánne. Mňa osobne to určite oveľa viac vyčerpáva a niekedy je nepríjemné, keď sa človek ocitne medzi dvoma súperiacimi stranami, potom sa tlmočník stane takým hromozvodom. No vo väčšine prípadov je to zasa príjemné, lebo človek sa bezprostredne stretne so svojimi klientami.

admin

Administrator

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi vel purus eu purus varius tristique. Ut sed velit eu lectus egestas aliquet id sed risus. Proin pharetra lacus ultrices nibh rutrum lobortis. Morbi id dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Fusce maximus, lorem eu mattis ultrices, libero eros bibendum velit, sit amet dictum leo nulla sed ipsum. Proin venenatis felis metus, et faucibus ligula congue non. Morbi semper aliquam mi, a feugiat nisl luctus id. Nulla facilisi. Mauris nibh diam, bibendum sed ante a, rutrum vestibulum tellus.