Kto je to polyglot a koľko jazykov ovláda

Stretnutie s človekom, ktorý hovorí viacerými jazykmi, je vždy zaujímavé. Možno započujete, že si za svoje jazykové schopnosti vyslúži označenie multilingvista alebo polyglot. Ani na Slovensku pritom nie je náročné takýchto ľudí nájsť. Okrem materinskej reči sa väčšina z nás dorozumie aj v češtine aj angličtine. Stačí to ale na to, aby sme sa nazývali polyglotmi? štátu, alebo sa mohli šíriť na nové, kolonizované územia. Pozrime sa na to, akým spôsobom reliktné jazyky prežívajú a ktoré z nich sa používajú aj v súčasnosti.

Koľko jazykov ovládajú polygloti?

Jazykovedné definície sa môžu líšiť, vo všeobecnosti ale platí, že polygloti plynule hovoria aspoň 4 jazykmi. Niektoré zdroje uvádzajú spodnú hranicu 6 jazykov, no pre postupné rozdelenie viacjazyčných ľudí môžeme použiť tieto pomenovania:

Väčšina ľudí žijúcich v kultúrach, v ktorých znalosť štyroch jazykov je normálna, neovládajú všetky štyri plynule. Napríklad je veľmi bežné, že Indovia poznajú štyri jazyky, ale dokážu čítať a písať iba v dvoch jazykoch. Platí to aj v mnohých afrických krajinách. Ľudia dokážu dobre hovoriť dvoma jazykmi a dorozumieť sa v ďalších dvoch, ale čítať a písať dokážu iba v jednom jazyku. Polygloti zvyčajne ovládajú viaceré jazyky na úrovni C1 alebo C2.

Viac o téme: Úrovne slovnej zásoby v angličtine

Polyglot alebo multilingválny človek? Existuje rozdiel?

Definícia multilingválneho (alebo viacjazyčného) človeka popisuje osobu, ktorá hovorí viacerými jazykmi. Môžeme povedať, že na používanie viacerých jazykov má objektívny, vonkajší dôvod. Mohol byť vychovaný vo viacjazyčnej rodine, naučil sa väčšinový jazyk svojho národa alebo sa presťahoval za prácou do cudzej krajiny. Inými slovami, viacjazyčná osoba sa učí jazyky z nevyhnutnosti.

Polyglot sa učí cudzie jazyky z vlastného záujmu o jazyky či rôzne kultúry, alebo z určitej intelektuálnej zvedavosti. Jeho znalosť jazykov nie je nevyhnutná z vonkajších dôvodov. Polyglot môže uplatniť svoje znalosti jazykov počas cestovania, alebo si dokonca môže zvoliť kariéru vo výučbe jazykov. Táto možnosť ale vzniká z jeho počiatočného záujmu o jazyky.

Najznámejší polygloti na svete

Guinessová kniha rekordov kedysi uvádzala Ziada Fazaha ako žijúceho rekordmana, ktorý hovorí najväčším počtom jazykov – 59, podľa jeho vlastného sčítania. Existujú však určité pochybnosti o rozsahu jeho schopností. V súčasnosti je držiteľom rekordu Powell Janulus so 42 jazykmi. Známy je tiež Alexander Arguelles, jeho list zahŕňa 39 jazykov, vrátane starovekých, málo používaných jazykov. Spomenúť môžeme tiež historické osobnosti v rátane Cleopatry, ktorá hovorila najmenej 9 jazykmi. Hovorí sa, že Nikola Tesla ovládal 8. 

Kde môžeme polyglotov stretnúť? Najznámejšou udalosťou je konferencia polyglotov (Polyglot Conference), ktorá sa prvýkrát konala v roku 2013 v Budapešti a o 2 roky neskôr zavítala do USA. Milovníci jazykov môžu navštíviť aj stretnutie polyglotov (Polyglot Gathering), usporadúvané pod hlavičkou slovenskej neziskovej organizácie E@I. Obe udalosti prebiehajú v roku 2020 online.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.