Úvod > Translata - Blog o jazykoch a prekladaní > Kurzy posunkového jazyka na Slovensku v roku 2018

Kurzy posunkového jazyka na Slovensku v roku 2018

Už je to niekoľko rokov, čo rôzne nadácie a inštitúcie organizujú kurzy posunkového jazyka na Slovensku a ani tento rok nie je výnimkou. Na základe vášho záujmu vám prinášame prehľad niekoľkých kurzov, ktoré sa v roku 2018 organizujú.

1. Kresťanské centrum nepočujúcich (*registrácia na letný semester 2018 je už ukončená)
 • miesto: priestory KCN, Františkánske námestie 2, Bratislava/pobočka v Banskej Bystrici
 • kurz prebieha 2-krát do roka : zimný semester (JESEŇ: september – december) a letný semester (JAR: február – máj)
 • dĺžka vyučovania: 60 min/počas 13 týždňov
 • úrovne: začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí
 • cena: kurz je bezplatný (poprípade dobrovoľný finančný dar)
2. Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
 • miesto: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, učebňa č. 619NB
 • dátum: od 19.2. do 18.5.2018 (2-krát týždenne: pondelok 16:30-18:00 a streda 16:45 – 18:15) – dokopy má kurz 50 hodín
 • cieľová skupina: pedagogickí a nepedagogickí pracovníci (min. 6 a max. 12 pracovníkov)
 • lektor: PaeDr. Bc. Roman Vojtechovský
 • prihlásenie: roman.vojtechovsky@rec.uniba.sk  (*prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 14.2.2018)
 • cena: kurz je bezplatný
3. Inštitút jazykov a vzdelávania
 • ide o slovenský posunkový jazyk v úradnom styku
 • miesto: vybrané slovenské mestá
 • 3-mesačné kurzy, 2-krát týždenne (od 28 do 48 hod/kurz/modul)
 • prihlásenie: lenorovicova@ijav.sk – do prihlášky uviesť aj mesto, v ktorom chcete kurz absolvovať
 • ceny: 48-hodinový kurz: 3 €/vyuč. hodina;  jednolitvý modul (3-mesačný kurz): 144 €
4. Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich
 • miesto: priestory Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, Jelačičova 4, 821 08 Bratislava
 • kurzy sú organizované ako na seba nadväzujúce moduly a po ich absolvovaní by mal študent získať jazykovú kompetenciu v slovenskom posunkovom jazyku na úrovni B2
 • jeden modul má 60 vyučovacích hodín
 • po ukončení nadobudne každý študent osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu
 • typy kurzov:
 • skupinové kurzy - momentálne v roku 2018 neprebiehajú, odporúčame kontaktovať priamo centrum a informovať sa o aktuálnosti tejto informácie
 • víkendové kurzy - momentálne v roku 2018 neprebiehajú, odporúčame kontaktovať priamo centrum a informovať sa o aktuálnosti tejto informácie
 • individuálne kurzy - čas, frekvencia a dĺžka výučby sa riadi podľa priania študenta
 • letné a zimné intenzívne kurzy pre začiatočníkov - momentálne v roku 2018 neprebiehajú, odporúčame kontaktovať priamo centrum a informovať sa o aktuálnosti tejto informácie
-        tento kurz je koncipovaný ako zoznámenie sa so slovenským posunkovým prekladom, na základe ktorého sa študent rozhodne, či bude v kurze i naďalej pokračovať
-        študenti sa naučia základné posunky, frázy a základné komunikačné zručnosti
-        kurz prebieha len v jednom týždni od pondelka do piatka v mesiacoch február, júl, august a september: vyučovacie hodiny na deň x 5 dní (dokopy 20 vyučovacích hodín)
 • kurzy na mieru - kurz je určený pre firmy a inštitúcie
- záujemcom ponúka priestor navrhnúť si vlastnú predstavu, frekvenciu, miesto konania i zameranie kurzu
 •  kurz „Lektorské minimum pre lektorov slovenského posunkového jazyka“ - kurz je určený pre tých, ktorí majú záujem stať sa lektormi slovenského posunkového jazyka
-        podmienkou je výborná jazyková kompetencia v slovenskom posunkovom jazyku
-        kurz trvá 40 vyučovacích hodín
-        kapacita je 3-9 záujemcov (skupinový kurz) alebo individuálne 1-2 záujemcovia

Posunková reč alebo posunkový jazyk? Aký je rozdiel?

Na záver si upresníme rozdiel medzi výrazmi „posunkový jazyk“ a „posunková reč“.

Posunkový jazyk je , tak ako aj ostatné jazyky, plnohodnotným  jazykom s vlastnou gramatikou a syntaxou a jeho používatelia patria do konkrétnej kultúrnej a jazykovej menšiny. Spĺňa teda všetky základné kritéria prirodzeného jazyka a preto je použitie pojmu „reč“ v tomto význame nesprávne.

Reč sa totiž chápe ako konkrétna realizácia systému jazyka v dorozumievacom procese, t.j. v prehovore, ku ktorému v posunkovom jazyku však nedochádza. Lingvisticky správny termín je teda „posunkový jazyk“.


08. 02. 2018 / / 0 komentárov

Komentáre

Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
egis projects logo
SOB Leasing logo
HB Reavis
S&T
PSW logo
Johnson-Johnson
Pro Relocation
Nowy Styl Group
CeMS logo
MOTOKOM logo
ecake
martinus
microsoft
Sharp
Bayer
ZSSK Cargo
SAS
VNET
MUW SAATCHI & SAATCHI logo
MagorTherm logo
Swietelsky logo