Mnemotechnická pomôcka von vonku

Mnemotechnická pomôcka von vonku

Mnemotechnická pomôcka von vonku

Samozrejme, pomôže vám jedine za predpokladu, že dostanete správne položenú otázku. 😉

Mnemotechnická pomôcka von vonku infografika

Mnemotechnická pomôcka 003
“von” vs “vonku”

Kam ideš?
Idem von.

Kde si?
Som vonku.

Rekapitulácia: zapamätajte si, že samohlásky a spoluhlásky na konci vám musia sedieť v otázke aj odpovedi.