O pôvode jazykov: Mongolské jazyky

Mongolské jazyky sú dobre ohraničená skupina jazykov, ktorými sa hovorí vo východnej Európe, severnej Ázii a východnej Ázii. Mongolské jazyky sú si veľmi podobné, najrozšírenejším z nich je mongolčina. Moderné mongolské jazyky sú odvodené od proto-mongolčiny, jazyka rozšíreného v Mongolskej ríši v 13. storočí.

Rozdelenie mongolských jazykov

Rozdelenie mongolských jazykov podľa Ethnologue (2009):

Najpoužívanejší mongolský jazyk

Najpoužívanejší mongolský jazyk je mongolčina alebo vlastná mongolčina (ak sa považuje za viacero jazykov), úradný jazyk Mongolska. Mongolčinou hovorí takmer 6 miliónov ľudí v Mongolsku, v priľahlých oblastiach Ruska a Číny. Vlastný mongolský jazyk delíme na chalchskú mongolčinu, tá sa považuje za hlavnú a spisovnú, a periférnu mongolčinu. Aj v spôsobe písania má dve formy, je to cyrilika používaná v Mongolsku i Rusku, v Číne sa píše tradičným mongolským písmom.

Vývoj mongolských jazykov

Predchodcom moderných mongolských jazykov bol pred-proto-mongolský jazyk, používaný približne od 4. storočia. Tento jazyk bol ovplyvnený najmä turečtinou a bulharskou turečtinou. Nasledovala proto-mongolčina rozšírená za vlády Džingischána v 13. storočí. Približne do 15. storočia sa používala stredná mongolčina, no z tohto obdobia nebol zachovaný dostatok písomných prameňov, presné časové ohraničenie preto nie je známe. Nasledovala klasická mongolčina používaná približne do 20. storočia. Štandardná mongolčina sa oficiálne používa od roku 1919. 

Vzťah medzi mongolskými a turkickým jazykmi

Niektorí jazykovedci zoskupili mongolčinu aj s turkickými, tunguzskými jazykmi a kórejčinou ako súčasť altajskej jazykovej rodiny, túto teóriu ale považujeme za vyvrátenú. Turkické jazyky silne ovplyvnili pred-proto-mongolský jazyk. Lingvisti sa domnievajú, že turkický a mongolský jazyk nepatria do jednej jazykovej rodiny, ale v minulosti boli v úzkom vzťahu z dôvodu geografickej blízkosti, ako aj spolužitia Turkov a Mongolov v histórii. Najbližšími príbuznými mongolských jazykov sú vyhynuté jazyky khitan a tuyuhun. 

Translata prekladá aj do mongolčiny

Potrebujete spoľahlivý  preklad do mongolčiny? Alebo naopak preklad z mongolčiny do slovenčiny či iného jazyka? Zastrešujeme preklady viac než 70 jazykov vrátane mongolských jazykov. Či už ide o odborný alebo všeobecný text, úradné preklady aj technické dokumenty, môžete sa spoľahnúť na naše profesionálne prekladateľské služby.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.