Úradné preklady Bratislava:
PON - PIA: 9.00 - 18.00
Zobraziť na mape

Poznáte najdlhšie slovo v angličtine?

Dĺžka najdlhšieho slova v akomkoľvek jazyku závisí od viacerých faktorov. Každý jazyk má vlastné pravidlá pre tvorbu nových slov, no môžeme si všimnúť, že tie najdlhšie bývajú často vytvorené skladaním. Angličtina má hneď niekoľko slov, ktoré presahujú dĺžku 25 písmen, no prvenstvo patrí slovu, ktoré by sa do tohto článku celé ani nevošlo.

Najdlhšie slovo v anglickom jazyku

Najdlhšie slovo, či skôr najdlhší uznávaný systematický názov, je pre proteínový titín s 189 819 písmenami. Vyslovenie tohto slova by vám mohlo zabrať zhruba 3,5 hodiny. Zatiaľ čo lexikografi považujú podobné názvy chemických zlúčenín skôr za celé recepty ako za slová, pre svoju úplnú dĺžku je systematický názov pre titín často uvádzaný v zoznamoch najdlhších slov. 

Pravidlá vytvárania mien chemických zlúčenín sú všeobecne definované medzinárodnými orgánmi, preto formálne patria do mnohých jazykov, no v bežnej reči sa nepoužívajú. Rovnako márne by ste ich hľadali v slovníkoch. Začiatok slova vyzerá asi takto: Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosyl… a rovnakým spôsobom pokračuje cez viac než 50 strán.

Najdlhšie anglické slová, ktoré nájdeme v slovníku

Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis 

Toto 45 písmenové slovo označuje pľúcne ochorenie, ktoré je spôsobené vdýchnutím drobných čiastočiek kremičitého prachu. Oxford English Dictionary toto slovo označuje za umelo vytvorené, oveľa rozšírenejšie je jeho synonymum - silicosis, teda slovenská silikóza.

Pseudopseudohypoparathyroidism

30 písmen dlhé slovo, opäť z medicínskeho prostredia, označuje mieru formu zdedenej pseudohypoparatyreózy. Ide o stav, kedy pacient pociťuje príznaky hyperparatyreózy (porucha tvorby parathormónu), no v krvi nie je zistené nadmerné množstvo fosforu ani vápnika. Slovenská verzia slova - pseudopseudohypoparatyreóza - v slovníku nenájdete.

Floccinaucinihilipilification

29 písmen predstavuje spojenie významovo podobných latinských slov (floccus, naucum, nihilum,‎ pilus - teda maličkosť, nič, vlások). Označuje čin alebo zvyk popisovania alebo považovania niečoho za nepodstatné, bez hodnoty

Antidisestablishmentarianism

Slovo pozostáva z 28 písmen a označuje hnutie alebo ideológiu, ktorá oponuje odmietnutiu zriadenia. Je to politické postavenie, ktoré vzniklo v Británii v 19. storočí.

Incomprehensibilities

Ide o najdlhšie slovo (21 písmen) ktoré je od roku 1990 uznané za „používané v bežnom jazyku”. Väčšina rekordne dlhých slov, ktoré ste dnes museli prečítať, sú skutočné incomprehensibilities - nezrozumiteľnosti.

Alexandra Bukovčanová

Je pre mňa splneným snom pracovať pre firmu, v ktorej ľudí a služby verím na 100%. Peter Drucker mal v jednom pravdu: "The best way to predict the future is to create it," preto vás budem rada informovať o budúcom smerovaní prekladateľského sveta a tiež tajných úskalí marketingu.