Preklady dokumentov týkajúcich sa ochorenia COVID-19 a prekročenia hraníc

Cestujete do zahraničia? Vyhnite sa prekvapeniu a pripravte si všetky dokumenty v jazyku, v ktorom ich krajina pri prekročení hraníc požaduje.

Pridajte sa ku 10 871 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing

Prehľad aktuálnych opatrení pri vstupe do vybraných krajín

Opatrenia sú platné k 28.7.2021.

Podmienky vstupu do Rakúska

Rakúsko zaradilo Slovensko od 19. mája 2021 medzi menej rizikové krajiny skupiny A. Pre Slovákov cestujúcich do Rakúska to znamená zrušenie podmienky povinnej karantény a registrácie za predpokladu, že osoba spĺňa jednu z podmienok 3G a za posledných minimálne 10 dní sa nezdržiavala v žiadnej inej krajine ako na Slovensku alebo inej menej rizikovej krajine.

„3G“ (uzdravený/zaočkovaný/otestovaný)

3G (skratka z nemeckého jazyka) spočíva v povinnosti preukázať pred vstupom do Rakúska s cieľom zotrvať v krajine aspoň jedným z nasledovných písomných potvrdení:

Pre deti do 12 rokov sa uplatňujú rovnaké pravidlá ako pre dospelú sprevádzajúcu osobu (vrátane karantény, ktorá končí ukončením karantény sprevádzajúcej osoby), okrem povinnosti testovania.

Rakúsko požaduje predložiť písomné potvrdenia vyhotovené v nemeckom alebo anglickom jazyku a potvrdené lekárom, resp. atestovaným zdravotníckym zariadením.

Rakúsko uznáva tieto potvrdenia o zaočkovaní proti COVID-19:

Tranzit cez Rakúsko

Tranzit cez Rakúsko je pre všetky osoby voľný bez povinnosti registrácie, karantény alebo predloženia negatívneho testu. Cez Rakúsko je potrebné tranzitovať bez zbytočného zastavovania.

Cesta z/na letisko Schwechat

Obojstranná preprava na a z letiska vo Schwechate (Flughafen Wien Schwechat), na a z viedenskej Hlavnej stanice (Hauptbahnhof Wien) je naďalej možná. Táto možnosť spadá pod kategóriu výnimiek v súvislosti s tranzitom, to znamená, že cestujúci alebo sprievod je povinný okamžite opustiť územie Rakúska bez zbytočných zastávok.

Preklady akýchkoľvek dokumentov, ktoré súvisia s koronavírusom alebo prechodom cez hranice, dokážeme vyhotoviť v expresnom termíne – v rámci dňa.

Podmienky vstupu do Českej republiky

Od 22. júna je Slovensko v Českej republike zaradené medzi zelené krajiny s nízkym rizikom nákazy COVID-19, čo znamená, že pred vstupom nie je potrebné vyplniť príjazdový formulár ani sa preukázať negatívnym výsledkom testu.

Od 19. júla 2021 dochádza k úprave pravidiel vstupu do ČR. Povinnosť vyplniť príjazdový formulár sa vzťahuje na všetky krajiny, vrátane zelených.

Česká republika však požaduje negatívny výsledok testu alebo očkovanie na využívanie služieb.

Podmienky vstupu do Poľska

Od 17. júla musia osoby prekračujúce štátnu hranicu Poľskej republiky lietadlom vyplniť v elektronickej podobe lokalizačnú kartu cestujúceho, prípadne v papierovej forme od personálu v lietadle.

Pred vstupom do Poľska zo Slovenska je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu na COVID-19, ktorý nie je starší ako 48 hodín od obdržania výsledku. Hraničná kontrola akceptuje výsledok testu na COVID-19 v anglickom alebo poľskom jazyku.

Výnimky z preukazovania sa negatívnym testom pri vstupe na územie Poľska:

Deti do 12 rokov sú vyňaté z karantény, ak vstupujú na územie Poľska z krajín Európskej únie v sprievode dospelých, ktorí sa preukážu osvedčením o očkovaní proti COVID-19 vakcínou povolenou Európskou úniou a od plného zaočkovania uplynulo najmenej 14 dní alebo negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu na COVID-19, ktorý nie je starší ako 48 hodín od obdržania výsledku. Výsledok testu musí byť v anglickom alebo poľskom jazyku.

Podmienky vstupu do Maďarska

Na územie Maďarska majú bez obmedzení umožnený vstup osoby z územia Chorvátska, Rakúska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Slovinska s výnimkou prípadov vstupu civilnými lietadlami. Maďarsko tiež od 23. júna 2021 zrušilo kontroly na svojich vnútorných schengenských hraniciach.

Od 9. júna 2021 môžu bez obmedzení vstúpiť do Maďarska tí Slováci, ktorí majú oficiálny Certifikát o vakcinácii (Certificate of vaccination) s platným QR kódom, vydaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a platný doklad totožnosti. Po vstupe na územie Maďarska pre nich platia rovnaké pravidlá ako pre držiteľov maďarského očkovacieho certifikátu. Deti a mládež do 18 rokov môžu na územie Maďarska vstúpiť v sprievode dospelého, ktorý je držiteľom certifikátu o očkovaní.

Cesta z/ na letisko v Budapešti

Medzinárodné letecké spoločnosti môžu na základe platných nariadení maďarskej vlády o zákaze vstupu cudzincov odmietnuť nástup na palubu lietadla zahraničným cestovateľom, vrátane slovenských, pri letoch resp. medzipristátiach, ktoré smerujú do Budapešti.

Pred cestou si vopred preverte, za akých podmienok umožňujú letecké spoločnosti nástup zahraničných pasažierov na palubu pri letoch z/do Budapešti.

Letecké spoločnosti (najmä Ryanair) môžu od nezaočkovaných pasažierov alebo osôb s jednou dávkou požadovať negatívny PCR test, alebo vyplnenie povinného dokumentu pred odletom do Maďarska.

Cestujúci musia individuálne požiadať o povolenie na vstup na územie Maďarska príslušné maďarské policajné orgány. Žiadosť je potrebné odoslať minimálne 24 hodín pred odletom do Budapešti.

Formulár je dostupný aj v anglickej mutácii – manuál na vyplnenie:

  1. kliknúť na Submissions related to the epidemic control measures
  2. kliknúť na 4. možnosť On lodging an equilty request to cross the state border or an appeal against a decision taken in this subject
  3. kliknúť na dokument COVID-02
  4. kliknúť na digital a zadať kód na overenie, či ste robot.
  5. vyplniť tlačivo, vyplnené tlačivo je zaslané na e-mail do 24 hodín.

V dokumente je potrebné zadať maďarskú adresu pobytu. Odporúčame vložiť: Budapest Airport, 1011 Budapest, I. alebo v maďarčine Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér,1011 Budapest – Főváros, I.

Cestujúci s platným očkovacím certifikátom s dvomi vakcináciami, resp. digitálnym COVID preukazom EÚ majú výnimku.

Podmienky vstupu do Chorvátska

Chorvátsko je v kontrolovaní stanovených podmienok striktné. Pre urýchlenie vybavenia pri prechode hranice odporúčame mať vyplnený online formulár, v opačnom prípade rátajte so zdržaním. Odporúčame zadávať osoby, ku ktorým budete skenovať dokumenty, osobitne. Deti do 12 rokov môžete uviesť ako spolucestujúcich. Napriek tomu, že existuje aj slovenská verzia formulára, použite radšej anglickú verziu.

Pre bezproblémový vstup si okrem platného cestovného dokladu alebo občianskeho preukazu s platnosťou aj po návrate na Slovensko pripravte platný Digitálny COVID preukaz EÚ.

Ak cestujúci prichádza z Európskej únie a/alebo schengenského priestoru a nie je držiteľom digitálneho certifikátu o očkovaní proti COVID-19, pre bezproblémový vstup sa môže preukázať niektorým z nasledovných potvrdení:

Chorvátske hraničné kontroly akceptujú požadované potvrdenia v anglickom alebo chorvátskom jazyku.

Ak nepredložíte pred vstupom do Chorvátska žiadne z uvedených potvrdení a neotestujete sa ihneď po príchode, musíte absolvovať 10-dňovú samoizoláciu.

Čo musí obsahovať potvrdenie o negatívnom teste?

Je dôležité, aby PCR test s QR kódom alebo antigénový test (RAT) mal na výsledku jasne viditeľného výrobcu alebo obchodný názov, musí byť vystavený zdravotníckou inštitúciou alebo laboratóriom a podpísaný/potvrdený lekárom/zodpovednou testovacou inštitúciou. Výsledok testu musí byť preložený do anglického alebo chorvátskeho jazyka.

Výsledky testov, ktoré nespĺňajú uvedené podmienky nie sú pre chorvátske hraničné autority dôveryhodným potvrdením pre vstup do krajiny. Ak niektorá z informácií chýba, nevpisujte ju dodatočne do potvrdenia, pretože vám hrozí pokuta za falzifikát a nepríjemnosti na hraniciach.

QR kód výsledku PCR testu by mal obsahovať:

Chorvátsko navyše uznáva aj SARS-COV-2 ANTIGEN TEST od čínskeho výrobcu SHENZEN ULTRA – DIAGNOSTIC BIOTEC Co.

Vstup do Chorvátska pre zaočkované osoby

Pre zaočkované osoby platí výnimka z prekladania negatívneho výsledku PCR/RAT testu a absolvovania karantény. Chorvátsko umožňuje zaočkovaným osobám vstup do krajiny podľa nasledujúcich pravidiel:

Ak máte vydaný slovenský národný certifikát o vakcinácii s QR kódom, pri vstupe do Chorvátska je dobré k nemu priložiť aj lekárske potvrdenie o očkovaní z očkovacieho centra alebo od všeobecného lekára v tlačenej podobe preložené do anglického alebo chorvátskeho jazyka. Platnosť certifikátu tzv. EU Digital COVID Certificate – HR je na obdobie min. 270 dní.

Ak potrebujete lekárske potvrdenie v anglickom a nemeckom jazyku, na tomto odkaze si stiahnite úplne zadarmo preložené verzie, ktoré si stačí nechať potvrdiť u vášho lekára.

Podmienky vstupu do Slovinska

Slovinsko aktuálne uplatňuje rovnaké podmienky vstupu pre všetky krajiny. Vstup do Slovinska je pre Slovákov bez obmedzení a bez povinnosti absolvovať karanténu, ak sa preukážu niektorým z požadovaných potvrdení.

Výnimka z karantény platí po predložení niektorého z potvrdení:

Napriek tomu, že pri hraničnej kontrole predložíte potvrdenie o pobyte v zelenej krajine a cez hranice prejdete, hotely alebo iné ubytovacie zariadenia od svojich hostí požadujú negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu, ktorý nie je starší ako 48 hodín, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo potvrdenie o očkovaní (akceptovaný je aj slovenský očkovací certifikát).

Osoby, ktoré nemajú takéto potvrdenie, sa považujú za osoby prichádzajúce z krajín so zhoršenou epidemiologickou situáciou, na ktoré sa vzťahujú prísnejšie podmienky vstupu do Slovinskej republiky platné pre krajiny na červenom zozname.

Pre deti platí výnimka z karantény v prípade, ak ešte nedovŕšili 15 rokov a vstupujú do Slovinska v sprievode dospelého člena rodiny, ktorému nebola nariadená karanténa ani zamedzený vstupu do krajiny, alebo cestujú v organizovanej skupine v sprievode pedagóga, vychovávateľa alebo zákonného zástupcu. Deti do 15 rokov majú aj výnimku z testovania.

Vstup do Slovinska pre zaočkované osoby

Slovinsko akceptuje nasledovné vakcíny:

Bez obmedzení a karantény môžu vstúpiť do Slovinska aj osoby, ktoré sa najneskôr do 8 mesiacov od pozitívneho výsledku PCR testu alebo začiatku symptómov očkovali iba jednou dávkou vakcíny.

Podmienky vstupu do Talianska

Slovensko je zaradené do kategórie štátov C. Pre cestujúcich to znamená povinnosť predložiť digitálny COVID preukaz EÚ, vyplniť a odoslať digitálny elektronický formulár a oznámiť príchod na Oddelení prevencie príslušného zdravotníckeho zariadenia.

V digitálnom COVID preukaze EÚ musí mať osoba nahraté jedno z troch potvrdení:

Ak nespĺňate ani jednu z uvedených podmienok, do Talianska môžete cestovať za predpokladu, že podstúpite 10-dňovú karanténu na adrese bydliska, ktorú oznámite po vstupe na územie štátu odboru prevencie príslušného miestneho zdravotného úradu a na konci karantény podstúpite PCR alebo antigénový test.

Z testovania majú výnimku deti mladšie ako 6 rokov, nie však z povinnosti karantény, ak sa uplatňuje. Deti mladšie ako 18 rokov sú vyňaté z povinnosti izolácie (ak je nariadená), iba ak cestujú v sprievode dospelej osoby, ktorá vlastní certifikát Covid Green.

Povinná registrácia pred vstupom do Talianska

Od 24. mája platí pre každého, kto prichádza do Talianska, povinnosť vyplniť a odoslať pred vstupom digitálny elektronický formulár, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF). Dieťa môže byť zaregistrované spolu so sprevádzajúcou dospelou osobou. Ak cestujete do Talianska letecky, formulár treba vyplniť ešte pred odletom, pretože sa v ňom uvádza číslo sedadla v lietadle, avšak je možné ho upresniť aj neskôr. Návod, ako vyplniť formulár nájdete v anglickom jazyku na stránke talianskeho ministerstva zdravotníctva.

Na základe vyplneného formuláru cestujúci dostane jeho kópiu na e-mail v PDF formáte a systém mu pridelí individuálny QR kód, ktorým je potrebné preukázať sa pri vstupe do dopravného prostriedku. Ten môžete mať vytlačený alebo ukázať z mobilu. Vo výnimočných situáciách, keď nemáte možnosť vyplniť elektronický formulár, je akceptované aj čestné vyhlásenie v talianskom jazyku alebo v anglickom jazyku.

Oznamovacia povinnosť na Oddelení prevencie príslušného zdravotníckeho zariadenia

Oddelenie prevencie príslušného zdravotníckeho zariadenia (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria) nájdete cez internetový vyhľadávač po zadaní „ASL dipartimento prevenzione a miesto vášho pobytu“. Ak sa vám nedarí zaregistrovať, odporúčame kontaktovať regionálne bezplatné čísla. Pri ceste do Talianska organizovaným zájazdom sa informujte v cestovnej kancelárii alebo agentúre, či zabezpečuje registráciu.

Podmienky vstupu do Grécka

Pred vstupom do Grécka musia všetci cestujúci vyplniť online formulár The Passenger Locator Form – PLF a odoslať ho najneskôr 24 hodín pred vstupom do krajiny (v anglickom jazyku). Slovenské veľvyslanectvo v Aténach po skúsenostiach z praxe odporúča, aby formulár vyplnili všetky osoby staršie 12 rokov individuálne.

Po odoslaní formulára dostane každý cestujúci e-mailom potvrdenie o registrácii v systéme a následne osobný QR kód (v deň príchodu do Grécka, zvyčajne tesne po polnoci), ktorý predloží pri príchode do Grécka v tlačenej alebo elektronickej podobe.

Formulár vyplňte naozaj dôsledne. Sú známe prípady, kedy letecké spoločnosti pre nesprávne údaje odopreli cestujúcemu nástup do lietadla. Údaje môžete upravovať aj po odoslaní do momentu vygenerovania QR kódu. Letecké spoločnosti ani slovenské veľvyslanectvo nemôžu do online formuláru vstupovať.

Negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu

Bez ohľadu na spôsob dopravy, každá osoba staršia ako 12 rokov musí predložiť negatívny výsledok PCR testu na COVID-19 (výter z nosohltana a hrdla), ktorý bol vykonaný maximálne 72 hodín pred vstupom do Grécka alebo antigénového testu, vykonaného maximálne 48 hodín pred vstupom do krajiny.

Grécko akceptuje výsledok testu vystavený v anglickom, nemeckom, francúzskom, talianskom, španielskom alebo ruskom jazyku a musí obsahovať celé meno, tak ako je uvedené v cestovnom doklade, s ktorým občan SR vstúpi do Grécka.

Výnimky z povinnosti predložiť negatívny výsledok testu:

Grécko uznáva slovenský národný očkovací certifikát vydaný Ministerstvom zdravotníctva. Grécko akceptuje potvrdenia o očkovaní vakcínami: Pfizer BioNtech, Moderna, AstraZeneca / Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.

Platnosť takéhoto potvrdenia je 180 dní od dátumu testovania. Potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 môže byť v tlačenej alebo digitálnej forme, alebo byť obsiahnuté v digitálnym COVID preukaze EÚ. Od 3. júla 2021 nie je možné sa pri vstupe do krajiny preukazovať iba pozitívnym výsledkom PCR/antigénovým testom uskutočneným 2 – 9 mesiacov pred príchodom do Grécka.

Náhodné zdravotné kontroly pri vstupe do Grécka

Grécko pokračuje v náhodných zdravotných kontrolách po príchode do krajiny. Cestujúcemu, ktorý odmietne podstúpiť kontrolu (meranie teploty, antigénový tzv. rapid test) môže byť viesť k odoprený vstupu do krajiny.

Pri pozitívnom výsledku testu pri náhodnej kontrole je cestujúcemu nariadená povinná izolácia:

V posledný deň karantény cestujúci podstúpi PCR test a po negatívnom výsledku môže karanténu ukončiť. Pobyt v karanténnych hoteloch hradí Grécko.

Preklady výsledkov testov na ochorenie COVID-19 alebo iných dokumentov dokážeme zabezpečiť expresne v rámci niekoľkých hodín.

Kontaktujte nás telefonicky +421 2 3260 3131 alebo e-mailom office@translata.sk od pondelka do piatka v čase od 9.00 do 18.00 a my vám radi pomôžeme.

Zdroj informácií a podmienky vstupu do ďalších krajín: www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.