Ročné zúčtovanie dane a jeho náležitosti

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2021 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň. Prinášame vám prehľad toho najdôležitejšieho, čo by ste mali vedieť o ročnom zúčtovaní v roku 2022.

Čo je to ročné zúčtovanie dane

Ročné zúčtovanie dane predstavuje vysporiadanie preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie 2021. Ročné zúčtovanie za toto obdobie sa vykonáva v roku 2022, najneskôr do 31. marca 2022.

Zamestnanec môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, a tak sa vyhnúť povinnosti podať daňové priznanie.

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Zamestnanec, ktorý spĺňa podmienky na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2021, musí požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania najneskôr do 15. februára 2022.

Vzor tohto tlačiva nájdete na stránke Finančnej správy pod kódom ŽIA38v2021.

Ak ste zamestnávateľom a pracujete s cudzincami alebo ľuďmi, pre ktorých slovenčina nie je materinským jazykom, môžete im poskytnúť tlačivo v cudzom jazyku. Preklad žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania alebo preklad potvrdenia o jeho vykonaní patrí medzi úradné  preklady, ktoré pre vás radi pripravíme do viac než 70 jazykov.

Obráťte sa na nás v sekcii kontakt.

Ako postupovať pri žiadosti o ročné zúčtovanie

  1. Vyplňte tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2021
  2. K tlačivu v lehote do 15. februára 2022 doložte aj príslušné doklady, napríklad rodný list dieťaťa či potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od iného zamestnávateľa
  3. Tlačivo s dokladmi doručte svojmu zamestnávateľovi v listinnej forme, alebo po dohode elektronicky

Kto vykonáva ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Ročné zúčtovanie vykonáva zamestnávateľ. Ak ste mali v zdaňovacom období 2021 viacerých zamestnávateľov naraz alebo postupne, môžete požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z týchto zamestnávateľov. Od ostatných budete potrebovať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch.

Dôležité dátumy

Čo je to daňový preplatok

Preplatok na dani vzniká, ak zrazené preddavky na daň zo závislej činnosti sú vyššie ako vypočítaná daň zo závislej činnosti.  Ak je výsledkom ročného zúčtovania dane preplatok na dani, zamestnávateľ má povinnosť ho zamestnancovi vyplatiť.

Vrátenie daňového preplatku

Zamestnávateľ vráti zamestnancovi preplatok po vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl 2022. O vrátený rozdiel z ročného zúčtovania dane zníži zamestnancovi odvod preddavkov na daň najneskôr do konca roka 2022.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.