Rok 2022 v prekladateľskom sektore: aké výzvy rezonujú v agentúrach, medzi prekladateľmi i klientmi?

Ekosystém prekladateľského sektora je priestorom, v ktorom sú konfrontované očakávania, obavy a záujmy trojuholníka agentúry – prekladatelia – klienti. Tie produkujú nové výzvy a príležitosti, ktoré navyše ovplyvňujú dostupné inovácie a technológie.

Ako sa na ne pozerajú jednotlivé strany trojuholníka a čo považujú za najväčšie výzvy, ktorým bude čeliť prekladateľský sektor v roku 2022? Pýtali sme sa agentúr, prekladateľov i klientov.

Agentúry cítia tlak na ceny a investície do technológií

Sme svedkami bezprecedentných udalostí, ktoré menia svet priamo pred našimi očami. Preklady a tlmočenie nie sú výnimkou. Spamätávanie sa z pandémie je podľa Tomáša Polereckého, CEO Translata, spojené s nahromadenými problémami i novými hrozbami, ktoré je možné identifikovať až vývojom situácie.

Veľkou výzvou je prechod od prekladov k MTPE (machine-translation post-editing v preklade post-editácia strojového prekladu) a zvyšujúci sa tlak na ceny a efektivitu práce: ,,Mimo prekladateľského segmentu sledujeme celkový rast cien. Je však náročné reagovať naň zvyšovaním cien v prekladateľskom priemysle.” K tomuto názoru sa pridáva aj ďalšia nemenovaná agentúra, ktorá dodáva, že okrem cien cítia tlak aj na zvyšovanie investícií do technológií. ,,Problémom, najmä v e-commerce, je zmena priorít klientov, ktorí kladú dôraz na kvantitu na úkor kvality. Vďaka dostupným technológiám je pre firmy čoraz jednoduchšie vybudovať si svoje vlastné lokalizačné oddelenie.”

Za znepokojujúce považujú aj hektické zmeny vlastníckych pomerov: ,,Veľké agentúry a investičné skupiny prostredníctvom akvizícií iných veľkých agentúr prinášajú rast gigantov v segmente prekladov (napr. RWS, Transperfect…), čo ústi do zmeny cien a pracovných modelov (napr. extrémne lacné preklady cez online komunity). Obávame sa, že tento trend môže spôsobiť všeobecné štrukturálne zmeny v našom odvetví.”

Prekladatelia sa popasovali s pozastavenými projektmi, reagujú na rozširovanie MTPE

Zatiaľ čo iné profesie bojovali s prácou z domu, pre mnohých prekladateľov je ich domácnosť štandardné pracovné prostredie. V ostatnom období museli prekladatelia čeliť zmenám v množstve práce, keď sa čiastočne zastavili objednávky z odvetví intenzívne sužovaných pandémiou. ,,Posledné mesiace zákazky prichádzali nepravidelne, no s postupným uvoľňovaním opatrení sa klienti začali ozývať opäť. Stalo sa mi to na prelome rokov 2019 a 2020, kedy klienti z Číny stopli objednávky, no s uvoľnením opatrení ma množstvo práce od nich dobehlo. To isté sa stalo neskôr s klientmi zo Severnej Ameriky a Európy,” vysvetľuje prekladateľka Marta Giralt, ktorá sa stretla aj s požiadavkami na dočasné zníženie ceny.

Zatiaľ čo odvetvia zasiahnuté pandémiou prekladové projekty pozastavili, pre preklady digitálneho obsahu nastalo obdobie rozmachu: ,,Vnímam väčší dopyt po transkreácii, preklade videí, marketingovom preklade, dominujú aj oblasti ako je environmentalistika či Covid-19,” popisuje svoju skúsenosť prekladateľka Monika Mikušová.

Naopak, prekladateľ Nicholas Daniels mal opačný problém a niektoré dopyty musel odmietať. Spomína však svoju známu – tlmočníčku, ktorá pracovala pre MEPs v Bruseli a Karlových Varoch, a nemohla svoju prácu vykonávať vôbec. ,,Myslím, že Zoom a ďalšie technológie umožnili tlmočenie na diaľku, no stále je priestor na zlepšenie,” dodáva Nicholas. Zlepšovanie funkcií CAT nástrojov oceňuje Monika Mikušová, podľa ktorej ,,pokročilé technologické nástroje zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu pri lokalizácii a preklade.”

Prekladateľka, Gabi Nagy, vníma ako neefektívne CAT nástroje, ktoré si vo vlastnej réžii vytvorili agentúry. ,,Takmer vždy sú menej efektívne ako SDL Trados Studio alebo memoQ, neposkytujú dostatok QA nástrojov, XBench kompatibilitu, možnosť práce offline, atď.”

Prekladateľ, František Vaško, poukazuje na fakt, že okrem vlastných CAT nástrojov agentúry vyvíjajú aj interné nástroje na sťahovanie či odosielanie súborov, evidenciu objednávok a podobne. ,,Problém tkvie v tom, že niektoré sú pre používateľov absolútne nepraktické, iné majú nedokonalosti či výpadky vo funkčnosti. To je pre prekladateľa často frustrujúce, komplikuje a spomaľuje mu to prácu, najmä, ak spolupracuje s viacerými agentúrami, ktorým sa snaží vyjsť v ústrety a zjednodušiť im ich vlastné procesy.” Apeluje na agentúry, aby mysleli na prekladateľov a vyvíjali čo najpraktickejšie systémy, nezabúdali na testovanie, či je všetko funkčné a prehľadné.

Najintenzívnejšie oslovovaní prekladatelia vnímajú presadzovanie MTPE. Zhodujú sa, že miesto v prekladateľskom procese určite má, predovšetkým pri určitých typoch textov. ,,Žiadosti na MTPE sú čoraz častejšie. Našťastie, veľa klientov rozumie, že v prípade maďarského jazyka nie sú vždy užitočné, respektíve nie tak, ako pri iných jazykových kombináciách,” hovorí zo svojej skúsenosti Gabi Nagy.

Podľa Františka Vaška sa MTPE stáva v niektorých agentúrach akousi mantrou: ,,Väčšina agentúr a klientov za strojovým prekladom vidí prakticky len nižšie náklady. Z pohľadu prekladateľa je to však náročnejší typ práce. Pri preklade sa často striedajú náročnejšie pasáže s jednoduchšími, kedy si mozog na chvíľu oddýchne. Strojový preklad zvládne jednoduchšie veci (termíny bez kontextu, dobre napísané texty z oblastí s relatívne rozsiahlou databázou kvalitných prekladov a pod.) a prekladateľ sa teda musí zamerať primárne na tie náročnejšie časti alebo segmenty, ktoré boli už v zdroji nepresné alebo nesprávne. Preto si musí robiť dlhšie prestávky a v konečnom dôsledku dokáže z časového hľadiska pracovať menej, čo by mal logicky kompenzovať zvýšením sadzieb, aby pokryl časový výpadok v práci.”

Obavy z devalvácie prekladateľskej profesie

Všetci oslovení prekladatelia majú najväčšie obavy z degradácie prekladateľstva. Pandémia podľa nich ešte viac vytiahla do popredia problém s ľuďmi, ktorým znalosť jazyka dodala odvahu pasovať sa do úlohy prekladateľa.

,,Veľké množstvo ľudí, ktorí ovládajú nejaký jazyk, začali poskytovať prekladateľské služby bez skúseností za nízke ceny. Firmy ich najímajú v snahe ušetriť, no neuvedomujú si škodlivé dôsledky pre svoje podnikanie i pre celé odvetvie,” hovorí prekladateľka Marta Giralt.

Varovanie pridáva aj Gabi Nagy: ,,Agentúry by si mali dávať pozor na ,,prekladateľov”, ktorí používajú strojový preklad bez akejkoľvek editácie a ponúkajú svoje služby lacnejšie. Všímam si veľké množstvo požiadaviek na korektúry po týchto samozvaných prekladateľoch bez reálnych vedomostí a skúseností.”

Prekladatelia si uvedomujú čoraz väčší dôraz na automatizáciu a používanie umelej inteligencie. Nicolas Daniels sa obáva, že prílišná automatizácia sa môže spájať so zvyšovaním nezamestnanosti, čo by viedlo ku kolapsu spoločnosti. ,,Neviem, ako ďaleko sme od úplne presných strojových prekladov, ale v blízkej budúcnosti to považujem za hrozbu pre prekladateľskú komunitu.” Marta Giralt je presvedčená, že je nevyhnutné zmeniť smer a orientáciu prekladateľskej profesie, aby prežila: ,,Je to tak aj v prírode, niektorí sa adaptujú a budú pokračovať, niektorí nie.”

Veľkou výzvou je optimalizácia prekladateľského procesu a tlak na dodanie čo najkvalitnejšieho prekladu v čo najkratšom čase. ,,Samozrejme, na dodanie kvalitného prekladu je nutných viac párov očí – kvalifikovaných korektorov je nedostatok. Neraz sa stáva, že korektori nemajú patričné znalosti alebo prácu „odfláknu“ a nesústredene preletia text očami,” hovorí Monika Mikušová.

Nicolas Daniels súhlasí a považuje za dôležité, aby klienti pochopili, že ak chcú kvalitné preklady, nemôžu poslať svoje texty na preklad a očakávať okamžité doručenie. ,,Nedokážem spočítať, koľkokrát som odmietol zákazku, pretože klienti požadovali dodať preklad dlhého textu na druhý deň ráno. Aj pre mentálne zdravie prekladateľa je dôležité mať dostatok času na rozsiahle preklady.”

Otázku mentálneho zdravia a udržiavania rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom prekladateľov načrtol aj František Vaško: ,,Predchádzanie vyhoreniu považujem za dôležitú tému. Naša práca je uniformná a len málo prekladateľov z môjho okolia sa venuje komerčnému prekladateľstvu celý život. Stále musíme hľadať motiváciu. Zvyšovanie sadzieb čas od času určite pomôže, ale určite by potešila aj častejšia pozitívna spätná väzba, ktorú dostávame len výnimočne.”

Nicholas Daniels upozorňuje, že by sa nemalo zabúdať ani na tlmočníkov. Na začiatku pandémie bojovali s nedostatkom práce, no na druhej strane boli ľudia, ktorí tlmočníkov potrebovali a nemohli sa k ich pomoci dostať. ,,Vývoj technológii by sa mal zamerať aj na tlmočníkov, aby mohli svoju prácu bez problémov vykonávať i na diaľku.”

,,Veľké množstvo ľudí, ktorí ovládajú nejaký jazyk, začali poskytovať prekladateľské služby bez skúseností za nízke ceny. Firmy ich najímajú v snahe ušetriť, no neuvedomujú si škodlivé dôsledky pre svoje podnikanie i pre celé odvetvie.”

Zahraničná expanzia a zážitok z nakupovania z pohľadu klientov

Veľa spoločností si už našťastie uvedomuje, že kvalitné preklady sú integrálnou súčasťou zahraničnej expanzie. Aj malé detaily robia podstatné rozdiely vo výslednej kvalite a dojme, ktorý nadobudne zahraničný zákazník.

Náš klient z oblasti medzinárodnej dopravy vie, čo obnáša vstup na zahraničné trhy a v roku 2022 smeruje svoju pozornosť na stabilizáciu a posilnenie pozície svojej firmy: ,,Je pre nás dôležité budovať image značky ako dôveryhodného obchodného partnera. Snažíme sa o zachovanie spolupráce s aktuálnymi obchodnými partnermi a získanie nových. Zároveň je pre nás dôležitá negociácia vzájomne výhodných podmienok nášho pôsobenia a kooperácie na trhoch krajín mimo EÚ. S tým sú však spojené administratívne bariéry a nám neostáva nič iné, len ich pri zahraničnej expanzii prekonávať.”

Martin Bohunický zo spoločnosti ZAJO považuje za kľúčové poskytnúť zákazníkom skvelý zážitok z nákupu bez prekážok, s jasnými informáciami a špičkovým servisom od doručenia, prevedenia zásielky, ale aj vrátenia tovaru či reklamácií. Popri pôsobeniu gigantov ako Amazon a veľkej konkurencii na poli e-commerce je dôležité nezanedbať žiadny aspekt.

,,Informácie musia byť podané jasne, v adekvátnej kvalite a ideálne v rodnom jazyku zákazníka, aby pominuli akékoľvek pochybnosti o tom, či je nákup dobrý nápad. Ak si totiž zákazník nie je istý, v roku 2022 už nemusí fyzicky hľadať ďalší obchod, má ho v rámci prehliadača v tabe vedľa. Zákazník musí mať istotu, že jeho údaje sú v bezpečí, čo je téma, ktorá bude len silnejšia a nastupujúca generácia zákazníkov si je rizík vedomá oveľa viac. Srdce máme na Slovensku, no zákazníka si vážime rovnako, či je zo Slovenska, Španielska, Rumunska alebo Japonska. Slovenský pôvod nám nedáva žiadne právo poskytnúť zákazníkovi zo zahraničia menšiu kvalitu servisu. Preto je pre nás v roku 2022 nevyhnutné spolupracovať s partnermi, ktorí nám dokážu pomôcť zabezpečiť tento servis na celoeurópskej alebo celosvetovej úrovni,” hovorí Martin Bohunický.

Dynamika vo vnútri prekladateľského sektora

Určite bude zaujímavé sledovať dynamiku vývoja vo vnútri trojuholníka agentúry – prekladatelia – klient. Potreby trhu aktuálne smerujú k maximalizácii využívania technológii a tlaku na znižovanie cien pre klienta. Našou úlohou ako jednotky na slovenskom trhu je pracovať na riešeniach, ktoré uľahčia prácu agentúre i prekladateľom, edukovať klientov a verejnosť o dôležitosti kladenia dôrazu na kvalitu namiesto kvantity, ktorá ich dlhodobo dobehne. Tým dokážeme eliminovať negatívne dopady na vážnosť prekladateľskej profesie.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.