Translata Brífing – december 2022

V prekladateľskom sektore vrcholí náročná sezóna v B2B približne v septembri. S príchodom Vianoc preto pomaly prichádza čas zamyslenia a reflexie. Rok 2022 bol rokom zmien. Darí sa nám a trochu sme sa rozrástli. Zároveň sme zažili niekoľko zvratov.

V prekladateľskom sektore vrcholí náročná sezóna v B2B približne v septembri. S príchodom Vianoc preto pomaly prichádza čas zamyslenia a reflexie.

Rok 2022 bol rokom zmien. Darí sa nám a trochu sme sa rozrástli. Zároveň sme zažili niekoľko zvratov.

Dáta sa stali naším východiskovým bodom pre takmer všetky rozhodnutia a zmeny. Pracujeme s nimi každý deň, učíme sa viac priorizovať, počúvame našich klientov a ich meniace sa potreby, ktorým sa prispôsobujeme. Investujeme do najpokrokovejších softvérov a práce s nimi, rozdeľujeme portfólio zákaziek medzi dedikované špecializované tímy, od základu sme prekopali fungovanie obchodného oddelenia a naplánovali ciele na ďalší rok.

Rozšírili sme svoje poznatky a zmenili procesy. Prakticky neexistuje mesiac, kedy by sme v našich postupoch niečo nezmenili.

Rozhodli sme sa presunúť naše aktivity primárne na LinkedIn, aby sme mali bližšie nielen k našej komunite, ale aj klientom. Vďaka Translata Brífingu sme každý mesiac v spojení s viac ako 9 000 ľuďmi, z čoho sa nesmierne tešíme a čo nás núti tvoriť stále lepší a užitočnejší obsah. Založili sme si Instagramový účet, lebo sa chceme viac ukázať svetu cez fotky a videá, naopak Facebook aktivity sme znížili na minimum a Twitter hibernuje.

V druhej polovici roka sme doplnili naše portfólio služieb o Kick-off preklady. Odzrkadľujú potreby nových zákazníkov, ktorí hľadajú veľmi rýchle a dobré preklady za tretinové ceny. Vznik tejto služby umožnili najmä prekladateľské softvéry, AI strojový preklad a post-editori.

Cez Vianoce si dáme od tvorby obsahu krátku pauzu… a po novom roku napíšeme, čo plánujeme na rok 2023.

Keďže máme radi dáta, vytiahli sme aj nejaké čísla. Rovnako radi sa podelíme s niekoľkými čerešničkami, na ktorých sme pracovali.

Translata v cislach

vianoce pf 2023

Dúfame, že máte za sebou rovnako produktívny rok. Ďakujeme, že sme v spojení a zo srdca vám prajeme pokojné sviatky v kruhu rodiny, v teple a najmä v zdraví.

Tím Translata

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.