Strojový preklad a revízia

Strojový preklad a revízia

Strojový preklad a následná revízia vám pomôžu zorientovať sa v cudzom texte

Dostali ste list z nemeckej banky a potrebujete rýchlo zistiť, či ide o niečo dôležité alebo je to len reklama? Práve pre vás ponúkame službu strojového prekladu, ktorý my nazývame aj informatívny preklad. Strojový preklad sa realizuje pomocou počítača resp. prekladového stroja. Softvér pomocou definovaných pravidiel nájde slová či slovné spojenia, ktoré pozná a preloží ich podľa vopred vytvorenej pamäte (akýsi slovník slov a ich ekvivalentov v cudzom jazyku). V druhej fáze je preklad nutné podrobiť revízii (tzv. post-editing) prekladateľom, keďže takto preložený text často nemusí dávať zmysel. Spoločnosť Translata poskytuje služby odborných prekladateľov, ktorí revíziou strojového prekladu docielia ucelenosť textu a jeho prirodzené znenie. Je však nutné si uvedomiť, že tento typ prekladu slúži len na rýchle zorientovanie sa v danom texte a má len informatívny charakter. Odporúčame ho najmä na interné použite, keďže touto metódou vieme preložiť text oveľa rýchlejšie oproti klasickému prekladu.

Budúcnosť prekladateľstva: preklad pomocou počítačového softvéru

Post-editing či korektúru strojového prekladu zabezpečujeme vo viacerých jazykových kombináciách. V oblasti prekladateľstva sa stáva služba strojového prekladu najrýchlejšie sa rozvíjajúcou oblasťou. Preto pozorne sledujeme technologický vývoj a na základe dlhoročnej skúsenosti vieme pre klienta zabezpečiť vyhovujúcu kvalitu strojového prekladu s revíziou. Zadajte si u nás objednávku takéhoto typu prekladu a náš vyškolený tím vám preklad vyhotoví v čo najkratšom čase.

 

Mám záujem o strojový preklad a revíziu

Chcem získať bezplatnú cenovú kalkuláciu na strojový preklad a revíziu

Objednať strojový preklad a revíziu