Ako vybaviť víza do USA či Ruska?

Skúsení cestovatelia určite vedia, že na návštevu rámci krajín EÚ a Schengenského priestoru žiadne víza nepotrebujú. Aj v mnohých iných kútoch sveta si vystačíte s obyčajným pasom. Sú však aj krajiny, ako napríklad USA či Rusko, v ktorých sa pre občanov EÚ vyžaduje vízová povinnosť. Viete, ako si víza vybaviť?

Pridajte sa ku 8 000 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing

Čo sú víza?

Vízum predstavuje oprávnenie alebo rozhodnutie prijaté členským štátom, ktoré sa vyžaduje pri vstupe na jeho územie. Víza môžu mať formu pečiatky/nálepky v cestovnom doklade, zriedkavejšie sú vydávané ako samostatný dokument. V Schengenskom priestore sa vízum udeľuje formou špeciálnej nálepky v cestovnom pase.

Aké druhy víz existujú?

Prvým druhom víz sú neprisťahovalecké víza. Tie sú určené pre medzinárodných cestujúcich za účelom krátkodobého pobytu, napríklad turistika, štúdium, služobná cesta, alebo lekárske vyšetrenie. Čas strávený v cudzej krajine nemôže presiahnuť 90 dní. Tieto môžeme ďalej rozdeliť na viac ako 50 druhov víz, napríklad tranzitné víza, víza pre sezónnych pracovníkov alebo študentské víza.

Druhé sú prisťahovalecké víza, ktoré potrebuje každý, kto v danej krajine plánuje žiť dlhodobo. Ide napríklad o prípad imigrácie kvôli rodinným vzťahom, obchodným vzťahom alebo vďaka zelenej karte. Niektoré krajiny ale nevyžadujú prisťahovalecké víza ani pri dlhodobom pobyte. Napríklad ak chcete vycestovať do USA na dlhší čas ako 90 dní, môžete využiť kombináciu B-1/B-2 víz (biznis a turistické). Takéto víza sú platné 10 rokov.

Ako vybaviť víza do USA

Slovensko je zapojené do Programu bezvízového styku, ktorý umožňuje štátnym občanom cestovať do USA až na 90 dní bez víz. Namiesto nich potrebujú schválenie cez systém elektronickej cestovnej autorizácie pre bezvízový program (ESTA). Vybaviť ich môžete online a prídu do 2 dní. Ak však cestujete za účelom, ktorý nespadá pod účel cesty podľa víza B, budete potrebovať neprisťahovalecké víza do USA

Po vyplnení žiadosti online a zaplatení poplatku sa dostavíte na veľvyslanectvo alebo konzulát USA v dohodnutom čase vášho vízového pohovoru. Každý žiadateľ musí mať biometrický pas platný ešte 6 mesiacov po uplynutí platnosti víz, vyplnený formulár DS-156 „Žiadosť o americké neprisťahovalecké vízum“ s fotografiou a doklad o zaplatení poplatku za spracovanie žiadosti. K žiadosti o vízum je potrebné predložiť aj základné doklady o zamestnaní, finančnej situácii a účele cesty.

Ako vybaviť víza do Ruska

Rusko patrí medzi krajiny s vízovou povinnosťou. Na vybavenie turistických víz budete potrebovať fotku nie staršiu ako 3 mesiace, pozývací list (napríklad od ubytovacieho zariadenia alebo osoby, ktorá v Rusku býva), vyplnenú vízovú anketu, cestovné zdravotné poistenie a pas platný najmenej 6 mesiacov po skončení platnosti víz. Víza do Ruska si môžete vybaviť priamo na Konzulárnom oddelení veľvyslanectva Ruskej federácie alebo cez ruské vízové centrum. Potrebné doklady odovzdáte osobne (v prípade vízového centra ich môžete poslať poštou) a následne si v dohodnutom termíne prevezmete pas s vízami.

Ako vybaviť víza do Egypta

Ak sa chystáte na dovolenku do Egypta, víza je možné vybaviť na ambasáde alebo online ako elektronické víza, no väčšina Slovákov využíva možnosť vybaviť si víza priamo na letisku v Egypte. Potrebovať budete cestovný pas s platnosťou 6 mesiacov po skončení platnosti víz, taktiež informácie o tom, kde budete v Egypte ubytovaní, dátum vstupu a kde sa budete pohybovať. V prípade, že sa jedná o návštevu rodiny alebo cestujete za obchodným účelom, musíte mať pozývací list.

Kedy potrebujete preklad dokumentov k vízam?

Úradné preklady sú najčastejšie potrebné v prípade žiadosti o povolenie pobytu v cudzej krajine. Môže ísť o preklad matričných dokladov, rôznych dokumentov a potrebných príloh. V prípade žiadosti o víza môžete potrebovať úradný preklad dokumentov, ktoré potvrdzujú vaše záväzky k domovskej krajine, napríklad potvrdenie o zamestnaní. Preklad je často potrebný v prípade, že cestujete kvôli liečbe alebo rehabilitácií, zvyčajne ide o preklad lekárskej správy a podobne. 

V každom prípade odporúčame, aby ste si povinnosť prekladu dokumentov a príloh overili priamo na veľvyslanectve alebo konzuláte krajiny, do ktorej plánujete cestu. Ak od vás zahraničné úrady budú vyžadovať preklad akéhokoľvek dokumentu, bude potrebné zabezpečiť úradný, teda súdny preklad s pečiatkou. Keďže ide o oficiálny styk so štátnou správou, preklad musí byť overený súdnym prekladateľom. Viac o tejto téme zistíte v článku Úradné preklady: kedy ich potrebujete, koľko stoja a ako ich získate

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.