Doslovný preklad je nevyhnutný iba vo vybraných druhoch textov. V marketingu naň treba zabudnúť.

Nie je preklad ako preklad. Toto klasické klišé sa dá skutočne použiť aj v oblasti prekladateľstva. Jednak pri posudzovaní kvality prekladu, jednak v typoch prekladu.

Pridajte sa ku 8 000 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing

Je totiž obrovský rozdiel medzi odborným prekladom príbalového letáku lieku, zmluvy alebo návodu na použitie elektroniky a reklamného textu. A to si, žiaľ, uvedomuje len časť podnikateľov.

Kým pri odborných textoch je potrebné dodržať čo najväčšiu mieru konzistentnosti v porovnaní s originálnym textom, preklad marketingových textov je podstatne voľnejší. Jeho úlohou je čitateľa/diváka zaujať. Ideálne spôsobom komunikácie, ktorý mu je blízky. Netreba asi vysvetľovať, že preklad „od slova do slova“ to nedokáže.

V dnešnom článku sa dozviete:

Preklad, editovanie alebo copywriting?

Viete, čo majú spoločné preklad odborného textu, editovanie prekladu a prekladový copywriting? To, že v profesionálnej agentúre každý jeden tento spôsob prekladu robí skúsený profesionál na tú – ktorú konkrétnu oblasť. Inak je tých rozdielov skutočne veľa.

Ako najjednoduchšie sa môže zdať editovanie textu. Je to v podstate úprava textu, najmä z gramatického či štylistického hľadiska. Cieľom je, aby bol výsledný text gramaticky správny, ľahko čitateľný (používanie odstavcov, nadpisov,…), bez komplikovaných výrazov a zbytočne dlhých viet.

Preklad odborného textu by mal robiť prekladateľ so skúsenosťami s danej oblasti – z medicíny, práva, výroby,… Pri tomto druhu prekladu sa dá hovoriť o preklade „od slova do slova,“ ale samozrejme za použitia relevantných odborných výrazov.

V prípade copywritingu musí byť prekladateľ zároveň aj „spisovateľom.“ Tvorba textov je náročnejšia, ako by sa možno na prvý pohľad zdalo, obzvlášť, ak sa jedná o copywriting pre marketingové účely.

Copywriter musí ešte pred písaním textu spoznať:

Služba transcreation (nielen) pre marketingových špecialistov

Venovali ste čas a nemalé finančné prostriedky, aby ste získali skvelé slogany a reklamné texty, na základe ktorých ste pripravili skvelú reklamnú kampaň? Bola by veľká škoda, aby toto úsilie vyšlo na zmar pri príprave kampane pre zahraničný trh.

 

Je potrebné si uvedomiť, že väčšina marketingových nástrojov je úzko spätá s tvorivosťou, kreativitou a hraním sa so slovíčkami. Vymyslieť niekedy silný, ale jednoduchý slogan môže byť náročnejšie ako pripraviť dvojstranový leták. Na druhej strane, ten môže byť aj x-násobne účinnejší.

 

Pojem „transcreation“ vznikol z anglického creative translation, v slovenčine jednoducho kreatívny preklad.

Pri prekladoch marketingových textov robia podnikatelia relatívne často jednu veľkú chybu. Sú presvedčení, že ak majú dobre fungujúce texty pre domáci trh, tak tie isté texty budú rovnako dobre fungovať aj pre zahraničnú klientelu. Podceňujú fakt, že marketing je „živý proces,“ neberú do úvahy, že každá cieľová skupina:

Pokiaľ sa jedná o cudzojazyčnú cieľovú skupinu, tie rozdiely sa v porovnaní s textom v pôvodnom jazyku ešte zvýrazňujú. Na to, aby ste si to uvedomili, nemusíte byť ani marketingovým špecialistom.

Služba transcreation je v podstate prekladový copywriting. Prekladateľ ešte pred prekladom musí pochopiť odkaz, ktorý sa ukrýva v originálnom texte. Ten odkaz zakomponuje skúsený copywriter do preloženého textu, ale s ohľadom na cudzojazyčnú cieľovú skupinu. Takýto preklad nemôže robiť ktorýkoľvek prekladateľ, ale prekladateľ, ktorý:

Na základe vyššie uvedeného je logické, že skutočne profesionálny kreatívny preklad do viacerých jazykov dokáže zabezpečiť len silná agentúra s dostatočne širokou sieťou prekladateľov, ktorých overila prax.

Služba transcreation je obľúbená rovnako tak vo veľkých spoločnostiach s vlastným marketingovým oddelením, ako aj v menších spoločnostiach, kde je časť marketingu priamo na majiteľových pleciach.

Kreatívny preklad ideálny v reklame aj pri blogoch

Transcreation sa najčastejšie využíva pri preklade:

Stručne a výstižne na záver

Ak ešte predsalen nemáte celkom jasno v tom, aký je rozdiel medzi editovaním, copywritingom a transcreation, pokúsime sa to vysvetliť veľmi jednoducho v troch vetách.

Editing

Editing je úprava hotového textu, najmä s ohľadom na gramatiku a štylistiku, zvyčajne bez zmeny slov
či výrazov.

Copywriting

Copywriting je vymýšľanie textov podľa zadania s cieľom vyvolať u čitateľa určitú reakciu – prihlásiť sa na odber newslettera, nakúpiť v e-shope, pridať sa k sledovaniu obsahu na sociálnych sieťach a podobne.

Transcreation

Transcreation je kreatívny preklad, ktorého úlohou je upraviť preložený text tak, aby bola zachovaná jeho myšlienka s ohľadom na vlastnosti cieľovej skupiny.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.