Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov 2018 - infografika

Na svete je približne 6000-7000 aktívnych jazykov.

Pri prepočte na počet obyvateľov je to v priemere milión ľudí na jeden jazyk. V skutočnosti však niektorými jazykmi rozpráva len niekoľko desiatok ľudí.

Vedeli ste, že:

750 miliónov ľudí v Európe rozpráva 225 pôvodnými jazykmi. 

Európske jazyky tvoria spoločnú rodinu. Z drvivej väčšiny ide totiž o tzv. indoeurópske jazyky. Medzi ne patria aj tri najväčšie vetvy a to jazyky germánske, románske a slovanské. Medzi menšie skupiny patria napríklad jazyky ugrofínske, baltské, turkické, alebo keltské.

Vedeli ste, že:

  • Na území Európy sa však používajú aj neeurópske jazyky. Medzi najrozšírenejšie patria arabčina, čínština a hindčina.

Jazyky sa navzájom neustále ovplyvňujú.

Dnes to môžeme vidieť na príklade angličtiny, z ktorej preberajú slová mnohé ďalšie jazyky. Avšak to, že má niektoré slovo rovnaký význam v angličtine aj v slovenčine ešte neznamená, že sa jedná o anglicizmus. Slová ako „normálny, minúta, momentálny a európsky majú pôvod v latinčine, slová organizovať, program a technika pochádzajú z gréčtiny, pričom slovo organizovať sa k nám dostalo cez francúzštinu.“ (Zdroj: https://jazykovaporadna.sme.sk/q/8597/).

Ovládať viac jazykov má nielen ekonomické výhody.

Každý cudzí jazyk rozširuje nielen osobnosť človeka a jeho vnímanie inej kultúry, ale poskytuje tiež väčšie možnosti v profesnom uplatnení. Ľudia, ktorí ovládajú veľa cudzích jazykov sa nazývajú polygloti.

Vedeli ste, že:

  • Medzi najznámejších polyglotov patril pápež Ján Pavol II., ktorý plynule hovoril deviatimi jazykmi: po poľsky, slovensky, rusky, taliansky, francúzsky, španielsky, portugalsky, nemecky a anglicky, a okrem toho ovládal latinčinu.
  • Nie len v Európe, ale aj u nás na Slovensku je snaha, aby ľudia ovládali aspoň dva cudzie jazyky. Preto sa už na stredných školách vyučuje aj druhý cudzí jazyk. Podľa údajov z októbra 2017, sa v EÚ učí priemerne 59% študentov stredných škôl aj druhý cudzí jazyk. U nás na Slovensku je to podľa prieskumu Eurostatu až 99% (Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Foreign_language_learning_statistics).