Úradné preklady Bratislava:
PON - PIA: 9.00 - 17.00
Zobraziť na mape

Alexandra Bukovčanová

26. septembra 2018

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov 2018 - infografika

Na svete je približne 6000-7000 aktívnych jazykov.

Pri prepočte na počet obyvateľov je to v priemere milión ľudí na jeden jazyk. V skutočnosti však niektorými jazykmi rozpráva len niekoľko desiatok ľudí.

Vedeli ste, že:

750 miliónov ľudí v Európe rozpráva 225 pôvodnými jazykmi. 

Európske jazyky tvoria spoločnú rodinu. Z drvivej väčšiny ide totiž o tzv. indoeurópske jazyky. Medzi ne patria aj tri najväčšie vetvy a to jazyky germánske, románske a slovanské. Medzi menšie skupiny patria napríklad jazyky ugrofínske, baltské, turkické, alebo keltské.

Vedeli ste, že:

Jazyky sa navzájom neustále ovplyvňujú.

Dnes to môžeme vidieť na príklade angličtiny, z ktorej preberajú slová mnohé ďalšie jazyky. Avšak to, že má niektoré slovo rovnaký význam v angličtine aj v slovenčine ešte neznamená, že sa jedná o anglicizmus. Slová ako „normálny, minúta, momentálny a európsky majú pôvod v latinčine, slová organizovať, program a technika pochádzajú z gréčtiny, pričom slovo organizovať sa k nám dostalo cez francúzštinu.“ (Zdroj: https://jazykovaporadna.sme.sk/q/8597/).

Ovládať viac jazykov má nielen ekonomické výhody.

Každý cudzí jazyk rozširuje nielen osobnosť človeka a jeho vnímanie inej kultúry, ale poskytuje tiež väčšie možnosti v profesnom uplatnení. Ľudia, ktorí ovládajú veľa cudzích jazykov sa nazývajú polygloti.

Vedeli ste, že:

Je pre mňa splneným snom pracovať pre firmu, v ktorej ľudí a služby verím na 100%. Peter Drucker mal v jednom pravdu: "The best way to predict the future is to create it," preto vás budem rada informovať o budúcom smerovaní prekladateľského sveta a tiež tajných úskalí marketingu.