Alexandra Bukovčanová

26. septembra 2018

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov 2018 - infografika

Na svete je približne 6000-7000 aktívnych jazykov.

Pri prepočte na počet obyvateľov je to v priemere milión ľudí na jeden jazyk. V skutočnosti však niektorými jazykmi rozpráva len niekoľko desiatok ľudí.

Vedeli ste, že:

750 miliónov ľudí v Európe rozpráva 225 pôvodnými jazykmi. 

Európske jazyky tvoria spoločnú rodinu. Z drvivej väčšiny ide totiž o tzv. indoeurópske jazyky. Medzi ne patria aj tri najväčšie vetvy a to jazyky germánske, románske a slovanské. Medzi menšie skupiny patria napríklad jazyky ugrofínske, baltské, turkické, alebo keltské.

Vedeli ste, že:

Jazyky sa navzájom neustále ovplyvňujú.

Dnes to môžeme vidieť na príklade angličtiny, z ktorej preberajú slová mnohé ďalšie jazyky. Avšak to, že má niektoré slovo rovnaký význam v angličtine aj v slovenčine ešte neznamená, že sa jedná o anglicizmus. Slová ako „normálny, minúta, momentálny a európsky majú pôvod v latinčine, slová organizovať, program a technika pochádzajú z gréčtiny, pričom slovo organizovať sa k nám dostalo cez francúzštinu.“ (Zdroj: https://jazykovaporadna.sme.sk/q/8597/).

Ovládať viac jazykov má nielen ekonomické výhody.

Každý cudzí jazyk rozširuje nielen osobnosť človeka a jeho vnímanie inej kultúry, ale poskytuje tiež väčšie možnosti v profesnom uplatnení. Ľudia, ktorí ovládajú veľa cudzích jazykov sa nazývajú polygloti.

Vedeli ste, že:

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.