Alexandra Bukovčanová

19. septembra 2022

Fráza dňa – proof is in the pudding

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.

– Dnešné anglické slovné spojenie možno použiť v prítomnom, minulom aj budúcom čase. Popisuje situáciu, v ktorej konečný výsledok odráža úspešnosť alebo neúspešnosť vynaloženej snahy a plánovania.

– Pôvodná verzia „the proof of the pudding is in the eating“ bola časom skrátená na „proof is in the pudding“.

– Puding má byť tým dôkazom, vďaka ktorému po ochutnaní zistíme, či je dobrý alebo nie.

– V čase, kedy toto slovné spojenie vzniklo, však puding ako mliečny dezert neexistoval. Puding bol zmesou mäsa a korenia, ktorou sa plnilo pečivo. Toto slovné spojenie vzniklo okolo roku 1400, kedy sa mäso pomerne často a rýchlo kazilo. Preto mohol byť puding dobrý, ale aj zlý, čo sa však dalo zistiť až po jeho ochutnaní.

Príklad:

The team has been very productive this month but the proof is in the pudding on Monday.

I believe the truth will be in the pudding when we see how the customers react to it all, but we are excited about what we have prepared.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.