Alexandra Bukovčanová

19. septembra 2022

Fráza dňa – to pay lip service

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Našim malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemníť deň.  

to pay lip service todať prázdny sľub, ostať len pri slovách

– dnešné anglické slovné spojenie „to pay lip service to“ je odvodené od  slova „lip“ – pera, čo naznačuje asociáciu s hovorením alebo konštatovaním. V prípade použitia tohto spojenia ide o človeka alebo subjekt, ktorý tvrdí, že sa zastáva nejakej myšlienky (napríklad zavedenia rovnej dane) avšak v praxi nevykonáva žiadne kroky pre realizáciu tohto tvrdenia. Ide o neúprimné vyjadrenie podpory či súhlasu bez reálnych krokov na dosiahnutie podporeného cieľa.

Príklad:

The company pays lip service to the principle of equal rights for women. (Says it believes in, but does not carry out.)
V otázke rovnoprávnosti žien ostáva spoločnosť len pri slovách.

 

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.