Fráza dňa – to pay lip service

Fráza dňa – to pay lip service

Fráza dňa – to pay lip service

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Našim malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemníť deň.  

otlačok pier rúžom

to pay lip service todať prázdny sľub, ostať len pri slovách

– dnešné anglické slovné spojenie „to pay lip service to“ je odvodené od  slova „lip“ – pera, čo naznačuje asociáciu s hovorením alebo konštatovaním. V prípade použitia tohto spojenia ide o človeka alebo subjekt, ktorý tvrdí, že sa zastáva nejakej myšlienky (napríklad zavedenia rovnej dane) avšak v praxi nevykonáva žiadne kroky pre realizáciu tohto tvrdenia. Ide o neúprimné vyjadrenie podpory či súhlasu bez reálnych krokov na dosiahnutie podporeného cieľa.

Príklad:

The company pays lip service to the principle of equal rights for women. (Says it believes in, but does not carry out.)
V otázke rovnoprávnosti žien ostáva spoločnosť len pri slovách.