Fráza dňa – to run rings around

Fráza dňa – to run rings around

Fráza dňa – to run rings around

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemníť deň.  

to run rings around / run circles around sb. – vyčnievať z davu, byť lepší ako ostatní

– dnešné anglické slovné spojenie „to run rings around somebody“ používame v situácii, v ktorej chceme vyjadriť, že určitú aktivitu robíme omnoho lepšie ako druhá osoba
– pôvod tohto slovného spojenia je odhadovaný na začiatok 19. storočia. Súvisí s cválaním koní v jazdeckých kruhoch. Ak jeden kôň cválal výrazne rýchlejšie ako ostatné kone, hovorilo sa, že okolo nich krúži – obmotáva ich pomyselnými kruhmi.

Príklad:

The scientific expert on physics ran rings around the catholic representative in their debate on the universe and creation of life itself.
We watched a bike race yesterday and this kid from Slovakia ran circles around a guy from Britain.

Vyskúšajte sa:
After running circles around his competitor for the whole race, the sprinter from Kenya
a. lost the race
b. was disqualified for tripping and falling
c. won the race by a great margin

correct answer: c