Alexandra Bukovčanová

19. septembra 2022

Fráza dňa – to run rings around

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemníť deň.  

to run rings around / run circles around sb. – vyčnievať z davu, byť lepší ako ostatní

– dnešné anglické slovné spojenie „to run rings around somebody“ používame v situácii, v ktorej chceme vyjadriť, že určitú aktivitu robíme omnoho lepšie ako druhá osoba
– pôvod tohto slovného spojenia je odhadovaný na začiatok 19. storočia. Súvisí s cválaním koní v jazdeckých kruhoch. Ak jeden kôň cválal výrazne rýchlejšie ako ostatné kone, hovorilo sa, že okolo nich krúži – obmotáva ich pomyselnými kruhmi.

Príklad:

The scientific expert on physics ran rings around the catholic representative in their debate on the universe and creation of life itself.
We watched a bike race yesterday and this kid from Slovakia ran circles around a guy from Britain.

Vyskúšajte sa:
After running circles around his competitor for the whole race, the sprinter from Kenya
a. lost the race
b. was disqualified for tripping and falling
c. won the race by a great margin

correct answer: c

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.