Galícijčina: jeden z oficiálnych jazykov Španielska

Galícijčinou sa hovorí v autonómnej oblasti Galícia v severozápadnom rohu Španielska. Je charakteristická svojimi divokými pobrežiami, zelenou kopcovitou krajinou a námorným dedičstvom. Je to jedinečná oblasť krajiny, ktorá dokonca zdieľa dávnu históriu s Keltmi.

Najvýznamnejším a zároveň úradným jazykom Španielska je španielčina, označovaná ako kastílčina. K ďalším úradným jazykom patria regionálne jazyky katalánčina (používaná na východe Španielska), baskičtina, galícijčina a arančina.

Galícijčina patrí medzi románske jazyky, čo znamená, že zdieľa svoje korene s inými jazykmi v tejto oblasti, ako je napríklad španielčina, francúzština a taliančina. Hovoria ňou asi 3 milióny ľudí v Galícii, ale prisťahovalci tento jazyk používajú aj na miestach ako Argentína, Uruguaj, Nemecko a Švajčiarsko. Okolo 88 % obyvateľov Galície hovorí galícijsky každý deň a vyše 90 % jazyku rozumie, aj keď ním nedokáže hovoriť plynule.

Vznik a vývoj galícijčiny

Verí sa, že galícijčina vznikla zhruba v 9. storočí. Počas tohto obdobia a až do stredoveku mala oveľa viac spoločné s portugalčinou, než so španielčinou. Neskôr sa jazyky mierne odlíšili, a to hlavne po prebratí ďalších španielskych slov. Portugalčina má však stále mnoho podobností s galícijčinou. Najstarším známym dokumentom je báseň Ora faz ost’o Senhor de Navarra od Joama Soares de Paiva, napísaná okolo roku 1200.

V stredoveku, keď sa rozvíjali ľudové románske jazyky, bol galícijský jazyk jedným z mnohých jazykov, ktoré vznikli z ľudovej latinčiny. Tá sa kedysi používala v severnom Španielsku – spolu s asturónskym, kastílskym, aragonským a katalánskym jazykom. Portugalci sa postupne odtrhli od stredovekej Galície v rovnakom čase, keď Portugalsko získalo nezávislosť od Castilly.

Kde sa galícijčina používa dnes?

Galícijčina je dnes spolu so španielskym jazykom úradným orgánom v autonómnej komunite Galície. Galícia ležiaca na severozápade Španielska je známa najmä pútnickým miestom Santiagom de Compostela, ale tiež krásnymi plážami s roztrúsenými rybárskymi osadami. Galícijčina je uznávaná ako autochtónny jazyk (lingua propia) a je zo zákona prvým jazykom miestnych správ a vlád. V tejto oblasti sa využíva pri bilingválnom vzdelávaní na základných aj stredných školách.

V súčasnosti je najbežnejším jazykom pre každodenné použitie v najväčších mestách Galície skôr španielčina než galícijčina, čo je výsledkom dlhého procesu jazykových zmien. Galícijčina je však stále najpoužívanejším jazykom vo vidieckych oblastiach.

Zaujímavosti

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.