Úvod > Translata - Blog o jazykoch a prekladaní > Medzinárodný deň prekladateľov – Významné míľniky

Medzinárodný deň prekladateľov – Významné míľniky

V našej práci sa na dennej báze stretávame a komunikujeme s prekladateľmi a tlmočníkmi. Ich prácu si vážime a sme vďační za ich schopnosti a vedomosti, vďaka ktorým posúvajú vpred ľudí aj spoločnosti, ktorým prekladajú tisíce strán úradných, technických, medicínskych, marketingových, či ekonomických dokumentov, tlmočia konferencie a najrozličnejšie podujatia. Pomáhajú spájať ľudí v dobe, ktorá potiera hranice, skracuje vzdialenosti a vyžaduje väčšiu mieru porozumenia než kedykoľvek predtým. Za túto ich dôležitú službu spoločnosti im patrí naše veľké ĎAKUJEM.

Medzinárodný deň prekladateľov (30.09.2018) sme sa rozhodli pripomenúť si zosumarizovaním 4 významných míľnikov, ktoré sa podieľali na ustanovení 30. septembra, ako sviatku všetkých prekladateľov a tlmočníkov. 


 

347-420

Sv. Hieroným žil v rokoch 347-420 nášho letopočtu. Nie náhodou sa stal patrónom prekladateľov, tlmočníkov a knihovníkov. Bol prvý, kto preložil Bibliu do latinčiny. Ako zdroj mu poslúžili hebrejská a grécka Biblia. Hieronymov preklad bol prijatý pod názvom Vulgáta. Dodnes sa v rímskokatolíckej cirkvi považuje za platný. Cirkevný sviatok na Slovensku vychádza na 30. septembra.
 

1953

Francúzsky prekladateľ Pierre-Francois Caillé (1907-1979) založil v roku 1953 medzinárodnú neziskovú organizáciu združujúcu prekladateľské asociácie. Nazval ju Fédération Internationale des Traducteurs, skrátene FIT. Momentálne táto organizácia združuje viac ako 80000 prekladateľov z 55 krajín (vrátane Slovenska), združených vo viac ako 100 asociáciách. FIT je apolitická organizácia so sídlom v Paríži.
 

1991

Základy Svetového dňa prekladateľov položil v roku 1991 kórejský profesor Gonie Bang (1931-2002) a výbor komunikácie FIT. Gonie Bang bol v roku 2002 ocenený za svoje zásluhy medailou „Pierre-François Caillé Medal“, ktorá sa udeľuje jednotlivcom za výnimočné zásluhy na medzinárodnej úrovni v prekladateľskej profesii (zdroj: http://www.fit-ift.org/awards/pierre-francois-caille-medal/). Medzinárodný deň prekladateľov oslavujeme od roku 1991.
 

2017

Medzinárodný deň prekladu - OSN

Rezolúciou A/RES/71/288, uznalo OSN na svojom 71. zhromaždení úlohu profesionálneho prekladu medzi národmi v podpore mieru, vzájomnom porozumení a rozvoji. Týmto tiež vyhlásila 30. september za Medzinárodný deň prekladu

 
27. 09. 2018 / / 0 komentárov

Komentáre

Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
egis projects logo
SOB Leasing logo
HB Reavis
S&T
PSW logo
Johnson-Johnson
Pro Relocation
Nowy Styl Group
CeMS logo
MOTOKOM logo
ecake
martinus
microsoft
Sharp
Bayer
ZSSK Cargo
SAS
VNET
MUW SAATCHI & SAATCHI logo
MagorTherm logo
Swietelsky logo