Alexandra Bukovčanová

30. septembra 2018

Medzinárodný deň prekladateľov – Významné míľniky

Medzinárodný deň prekladateľov (30.09.2018) sme sa rozhodli pripomenúť si zosumarizovaním 4 významných míľnikov, ktoré sa podieľali na ustanovení 30. septembra, ako sviatku všetkých prekladateľov a tlmočníkov.

Pridajte sa ku 8 000 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing

Sv. Hieroným žil v rokoch 347-420 nášho letopočtu. Nie náhodou sa stal patrónom prekladateľov, tlmočníkov a knihovníkov. Bol prvý, kto preložil Bibliu do latinčiny. Ako zdroj mu poslúžili hebrejská a grécka Biblia. Hieronymov preklad bol prijatý pod názvom Vulgáta. Dodnes sa v rímskokatolíckej cirkvi považuje za platný. Cirkevný sviatok na Slovensku vychádza na 30. septembra.

1953

Francúzsky prekladateľ Pierre-Francois Caillé (1907-1979) založil v roku 1953 medzinárodnú neziskovú organizáciu združujúcu prekladateľské asociácie. Nazval ju Fédération Internationale des Traducteurs, skrátene FIT. Momentálne táto organizácia združuje viac ako 80000 prekladateľov z 55 krajín (vrátane Slovenska), združených vo viac ako 100 asociáciách. FIT je apolitická organizácia so sídlom v Paríži.

1991

Základy Svetového dňa prekladateľov položil v roku 1991 kórejský profesor Gonie Bang (1931-2002) a výbor komunikácie FIT. Gonie Bang bol v roku 2002 ocenený za svoje zásluhy medailou „Pierre-François Caillé Medal“, ktorá sa udeľuje jednotlivcom za výnimočné zásluhy na medzinárodnej úrovni v prekladateľskej profesii (zdroj: http://www.fit-ift.org/awards/pierre-francois-caille-medal/). Medzinárodný deň prekladateľov oslavujeme od roku 1991.

2017

Medzinárodný deň prekladu – OSN

Rezolúciou A/RES/71/288, uznalo OSN na svojom 71. zhromaždení úlohu profesionálneho prekladu medzi národmi v podpore mieru, vzájomnom porozumení a rozvoji. Týmto tiež vyhlásila 30. september za Medzinárodný deň prekladu.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.