Medzinárodný deň prekladateľov – Významné míľniky

Medzinárodný deň prekladateľov – Významné míľniky

Medzinárodný deň prekladateľov – Významné míľniky

Medzinárodný deň prekladateľov (30.09.2018) sme sa rozhodli pripomenúť si zosumarizovaním 4 významných míľnikov, ktoré sa podieľali na ustanovení 30. septembra, ako sviatku všetkých prekladateľov a tlmočníkov.

347-420

Sv. Hieroným žil v rokoch 347-420 nášho letopočtu. Nie náhodou sa stal patrónom prekladateľov, tlmočníkov a knihovníkov. Bol prvý, kto preložil Bibliu do latinčiny. Ako zdroj mu poslúžili hebrejská a grécka Biblia. Hieronymov preklad bol prijatý pod názvom Vulgáta. Dodnes sa v rímskokatolíckej cirkvi považuje za platný. Cirkevný sviatok na Slovensku vychádza na 30. septembra.

1953

Francúzsky prekladateľ Pierre-Francois Caillé (1907-1979) založil v roku 1953 medzinárodnú neziskovú organizáciu združujúcu prekladateľské asociácie. Nazval ju Fédération Internationale des Traducteurs, skrátene FIT. Momentálne táto organizácia združuje viac ako 80000 prekladateľov z 55 krajín (vrátane Slovenska), združených vo viac ako 100 asociáciách. FIT je apolitická organizácia so sídlom v Paríži.

1991

Základy Svetového dňa prekladateľov položil v roku 1991 kórejský profesor Gonie Bang (1931-2002) a výbor komunikácie FIT. Gonie Bang bol v roku 2002 ocenený za svoje zásluhy medailou „Pierre-François Caillé Medal“, ktorá sa udeľuje jednotlivcom za výnimočné zásluhy na medzinárodnej úrovni v prekladateľskej profesii (zdroj: http://www.fit-ift.org/awards/pierre-francois-caille-medal/). Medzinárodný deň prekladateľov oslavujeme od roku 1991.

2017

Medzinárodný deň prekladu – OSN

Rezolúciou A/RES/71/288, uznalo OSN na svojom 71. zhromaždení úlohu profesionálneho prekladu medzi národmi v podpore mieru, vzájomnom porozumení a rozvoji. Týmto tiež vyhlásila 30. september za Medzinárodný deň prekladu.