Najprekladanejšia kniha – BIBLIA

Knihy boli odpradávna zdrojom poznania a spôsobom, ako šíriť dôležité myšlienky s celý svetom. Biblia je v mnohých ohľadoch tou najvýznamnejšou z nich. Nielenže bola prvým vytlačeným literárnym dielom, dodnes je tiež najprekladanejšou knihou na svete.

Pridajte sa ku 7000 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing

Hlavným prvkom šírenia kresťanstva bola schopnosť predstaviť jeho posolstvo v jazyku, ktorému ľudia rozumeli. Zdieľanie náboženských myšlienok bolo hlavným dôvodom, prečo sa literárne diela vôbec začali prekladať. Dnes sú mnohé knihy náboženského charakteru dostupné v tisíckach jazykov. Prvenstvo v zozname najprekladanejších kníh si však naďalej drží Biblia.

Biblia – sväté písmo

Slovo Biblia pochádza z gréckeho slova biblos, čo znamená „knihy”. Biblia obsahuje 66 rôznych kníh, k písaniu ktorých prispelo zhruba 40 autorov. Sväté písmo bolo písané v priebehu 1 500 rokov. 

V Biblii boli ako pôvodné jazyky textu použité hebrejčina, aramejčina a koinčina. Ústrednou témou Biblie je Boh a Jeho vzťah k ľuďom, k celému ľudstvu a svetu. Dielo malo obrovský vplyv na západnú kultúru a ovplyvnilo mnoho populárnych spisovateľov.

Časti Biblie

Kánonický zoznam jednotlivých kníh Biblie je iný u židov, katolíkov, protestantov a pravoslávnych kresťanov, hoci sa do veľkej miery prekrýva. 

Židovský kánon obsahuje 24 spisov (zahŕňa 39 spisov z katolíckeho kánonu, ale niektoré z nich sú zlúčené). Delí ich na tóru (t. j. zákon), nebiím (t. j. proroci) a ketubím (t. j. spisy). Predpokladá sa, že tóra bola jednou z prvých preložených častí Biblie.

Katolícky kánon bol definovaný na Tridentskom koncile 8. apríla 1546. Zoznam kníh Starého zákona spolu obsahoval 44 spisov. Náreky, Kniha proroka Barucha (vrátane Jeremiášovho listu) sa v schválenom zozname pokladali za súčasť Knihy proroka Jeremiáša. Na Tridentskom koncile bol prijatý aj zoznam 27 kánonických spisov Nového zákona.

Protestantský kánon je pri Starom zákone v podstate totožný so židovským kánonom a líši sa od neho iba poradím jednotlivých kníh, ktorých je 39. Oproti katolíckemu kánonu v ňom chýbajú deuterokánonické spisy. Pre nový zákon je protestantský kánon totožný s katolíckym a obsahuje 27 kníh.

Preložené časti

Niektoré časti Biblie majú viaceré verzie prekladov. Celý text Svätého písma bol preložený do 704 jazykov (2020). Nový zákon bol preložený viac ako 2 200-krát a biblické časti alebo príbehy do 1 160 ďalších jazykov. Najmenej jedna časť knihy teda bola preložená 3 312-krát.

Biblia v cudzích jazykoch

K najstarším prekladom Biblie sa zaraďujú targúmy. Medzi prvé jazyky prekladu patrí gréčtina. Grécky preklad Starého zákona z hebrejčiny sa nazýva Septuaginta. Vznikli aj ďalšie grécke preklady, napríklad Aquila, Theodotion a Symmachus.

Významné boli aj preklady do latinčiny. Patrí medzi ne Hieronymova Vulgáta z 5. storočia, Alkuinova Biblia, Sixtina-Clementina a Nova Vulgata. Za zmienku stojí aj preklad do sýrčiny – Vetus syra

Preklad Biblie do slovenčiny

Prvým slovenským prekladom Biblie bola takzvaná Svätovojtešská Biblia, ktorú v rokoch 1913 – 1926 postupne publikoval Spolok svätého Vojtecha (SSV). Kompletný preklad Biblie vyšiel v roku 1926.

Za preklad Biblie do slovenčiny vďačíme hneď niekoľkým významným osobnostiam našich dejín: Andrej Radlinský (zakladateľ SSV), František Víťazoslav Sasinek, Ján Donoval, Andrej Hlinka a ďalší. 

YouVersion – Biblia do mobilu

O sprístupnenie Biblie čo najväčšiemu počtu ľudí sa už nestarajú iba fyzické knihy, ale aj internetové stránky a mobilné aplikácie. Moderné technológie využili aj tvorcovia aplikácie YouVersion, ktorých cieľom bolo uľahčiť ľuďom na celom svete každodenné spojenie s Bohom.

Je pre mňa splneným snom pracovať pre firmu, v ktorej ľudí a služby verím na 100%. Peter Drucker mal v jednom pravdu: "The best way to predict the future is to create it," preto vás budem rada informovať o budúcom smerovaní prekladateľského sveta a tiež tajných úskaliach marketingu.