Najprekladanejšia kniha – BIBLIA

Knihy boli odpradávna zdrojom poznania a spôsobom, ako šíriť dôležité myšlienky s celý svetom. Biblia je v mnohých ohľadoch tou najvýznamnejšou z nich. Nielenže bola prvým vytlačeným literárnym dielom, dodnes je tiež najprekladanejšou knihou na svete.

Hlavným prvkom šírenia kresťanstva bola schopnosť predstaviť jeho posolstvo v jazyku, ktorému ľudia rozumeli. Zdieľanie náboženských myšlienok bolo hlavným dôvodom, prečo sa literárne diela vôbec začali prekladať. Dnes sú mnohé knihy náboženského charakteru dostupné v tisíckach jazykov. Prvenstvo v zozname najprekladanejších kníh si však naďalej drží Biblia.

Biblia – sväté písmo

Slovo Biblia pochádza z gréckeho slova biblos, čo znamená „knihy”. Biblia obsahuje 66 rôznych kníh, k písaniu ktorých prispelo zhruba 40 autorov. Sväté písmo bolo písané v priebehu 1 500 rokov. 

V Biblii boli ako pôvodné jazyky textu použité hebrejčina, aramejčina a koinčina. Ústrednou témou Biblie je Boh a Jeho vzťah k ľuďom, k celému ľudstvu a svetu. Dielo malo obrovský vplyv na západnú kultúru a ovplyvnilo mnoho populárnych spisovateľov.

Časti Biblie

Kánonický zoznam jednotlivých kníh Biblie je iný u židov, katolíkov, protestantov a pravoslávnych kresťanov, hoci sa do veľkej miery prekrýva. 

Židovský kánon obsahuje 24 spisov (zahŕňa 39 spisov z katolíckeho kánonu, ale niektoré z nich sú zlúčené). Delí ich na tóru (t. j. zákon), nebiím (t. j. proroci) a ketubím (t. j. spisy). Predpokladá sa, že tóra bola jednou z prvých preložených častí Biblie.

Katolícky kánon bol definovaný na Tridentskom koncile 8. apríla 1546. Zoznam kníh Starého zákona spolu obsahoval 44 spisov. Náreky, Kniha proroka Barucha (vrátane Jeremiášovho listu) sa v schválenom zozname pokladali za súčasť Knihy proroka Jeremiáša. Na Tridentskom koncile bol prijatý aj zoznam 27 kánonických spisov Nového zákona.

Protestantský kánon je pri Starom zákone v podstate totožný so židovským kánonom a líši sa od neho iba poradím jednotlivých kníh, ktorých je 39. Oproti katolíckemu kánonu v ňom chýbajú deuterokánonické spisy. Pre nový zákon je protestantský kánon totožný s katolíckym a obsahuje 27 kníh.

Preložené časti

Niektoré časti Biblie majú viaceré verzie prekladov. Celý text Svätého písma bol preložený do 704 jazykov (2020). Nový zákon bol preložený viac ako 2 200-krát a biblické časti alebo príbehy do 1 160 ďalších jazykov. Najmenej jedna časť knihy teda bola preložená 3 312-krát.

Biblia v cudzích jazykoch

K najstarším prekladom Biblie sa zaraďujú targúmy. Medzi prvé jazyky prekladu patrí gréčtina. Grécky preklad Starého zákona z hebrejčiny sa nazýva Septuaginta. Vznikli aj ďalšie grécke preklady, napríklad Aquila, Theodotion a Symmachus.

Významné boli aj preklady do latinčiny. Patrí medzi ne Hieronymova Vulgáta z 5. storočia, Alkuinova Biblia, Sixtina-Clementina a Nova Vulgata. Za zmienku stojí aj preklad do sýrčiny – Vetus syra

Preklad Biblie do slovenčiny

Prvým slovenským prekladom Biblie bola takzvaná Svätovojtešská Biblia, ktorú v rokoch 1913 – 1926 postupne publikoval Spolok svätého Vojtecha (SSV). Kompletný preklad Biblie vyšiel v roku 1926.

Za preklad Biblie do slovenčiny vďačíme hneď niekoľkým významným osobnostiam našich dejín: Andrej Radlinský (zakladateľ SSV), František Víťazoslav Sasinek, Ján Donoval, Andrej Hlinka a ďalší. 

YouVersion – Biblia do mobilu

O sprístupnenie Biblie čo najväčšiemu počtu ľudí sa už nestarajú iba fyzické knihy, ale aj internetové stránky a mobilné aplikácie. Moderné technológie využili aj tvorcovia aplikácie YouVersion, ktorých cieľom bolo uľahčiť ľuďom na celom svete každodenné spojenie s Bohom.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.