Päť krokov k dobrému prekladu - prvá časť

Pridajte sa ku 8 000 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing
5-krokov-kdobremu-prekladu

Vždy som si napríklad myslel – a opäť som sa mýlil – že existuje nejaký súbor vedomostí, áno, ten bájny všeobecný prehľad, ktorým ľudia okolo mňa disponujú. Myslel som si, že sú veci, ktoré vie nielen človek vzdelaný, ale aj človek bežný, a ak náhodou nie, svoj nedostatok si uvedomuje a taktne o ňom mlčí. Bolo to mimoriadne pekné presvedčenie, bolo príjemné, ale hlboko nesprávne a ja som jedného dňa  musel nevyhnutne  zistiť, ako veľmi sa mýlim.

Toto zistenie prišlo náhle, bez ohlásenia, zboku a pod pás. Prišlo v letnom semestri, prišlo po dvojhodinovke tlmočenia – či simultánneho, alebo konzekutívneho  je  irelevantné.  Vyšli sme z  učebne, ja von na cigaretu a hlavne rýchlo  (dvojhodinovka), moje  kolegyne niekam inam, neviem kam, lebo som nikdy nevedel, kam vlastne chodia a čo tam  robia. Kým nás ale ešte spoločná cesta spájala, trochu akože vtipne, v skutočnosti však viac vyčítavo mi oznámili, že som ich tým Dárfúrom riadne prekvapil. Tón navyše neomylne naznačoval, že keď povedali prekvapil, mysleli tým niečo úplne iné.

Kríza v Dárfúre bola vtedy v plnom prúde a každý deň na stránkach novín, ktoré  si vtedy ešte niekto  aj kupoval, takže v mojom  svete bola neprehliadnuteľná. Chcel som byť aktuálny, takže som text o Dárfúre na seminári naozaj predčítal a robil to s očakávaním, že ho moje  kolegyne pretlmočia.  Ako  moje očakávania končia, sme si však povedali hneď v úvode. V skutočnosti to išlo ako v lete na saniach (správny tlmočník a prekladateľ musí mať aj slušnú zásobu idiómov) a ja som sa mal hneď aj dozvedieť prečo.

Čo je to ten Dárfúr? spýtala sa ma jedna z kolegýň a úprimnosť jej otázky ma vydesila. Nikdy som o ňom nepočula, dodala. A ja som si myslela, že to je niečo ako Carrefour, prikývla ďalšia. True story, hoci true story meme vtedy ešte neexistoval. Bezprostredne potom som o tom napísal aj článok na svoj blog, bol spravodlivo rozhorčený, presne ako väčšina starých článkov za nič nestál a je už dávno zmazaný. Pointa však ostáva:

Bez vedomostí sa nikdy nestanete dobrými prekladateľmi. Budete sa totiž dopúšťať tragických prešľapov, zaradíte sa k tým, ktorí síce prekladajú, ale radšej by to robiť nemali. Svoju povesť si nevybudujete na dobre vykonanej práci, ale na chybách prameniacich z nedostatku vedomostí. Vašou výhodou bude, že podobne ako o mnohých iných veciach ani o tomto nebudete mať ani potuchy. To však nie je cieľ, ktorý by ste mali mať.

Samo Marec
Kritika prekladu, 2/1 2013

Viac z tohto čísla Kritiky prekladu čítajte tu.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.