Päť krokov k dobrému prekladu – prvá časť

Päť krokov k dobrému prekladu – prvá časť

Päť krokov k dobrému prekladu – prvá časť

guma na ceruzke gumuje text Oops

Vždy som si napríklad myslel – a opäť som sa mýlil – že existuje nejaký súbor vedomostí, áno, ten bájny všeobecný prehľad, ktorým ľudia okolo mňa disponujú. Myslel som si, že sú veci, ktoré vie nielen človek vzdelaný, ale aj človek bežný, a ak náhodou nie, svoj nedostatok si uvedomuje a taktne o ňom mlčí. Bolo to mimoriadne pekné presvedčenie, bolo príjemné, ale hlboko nesprávne a ja som jedného dňa  musel nevyhnutne  zistiť, ako veľmi sa mýlim.

Toto zistenie prišlo náhle, bez ohlásenia, zboku a pod pás. Prišlo v letnom semestri, prišlo po dvojhodinovke tlmočenia – či simultánneho, alebo konzekutívneho  je  irelevantné.  Vyšli sme z  učebne, ja von na cigaretu a hlavne rýchlo  (dvojhodinovka), moje  kolegyne niekam inam, neviem kam, lebo som nikdy nevedel, kam vlastne chodia a čo tam  robia. Kým nás ale ešte spoločná cesta spájala, trochu akože vtipne, v skutočnosti však viac vyčítavo mi oznámili, že som ich tým Dárfúrom riadne prekvapil. Tón navyše neomylne naznačoval, že keď povedali prekvapil, mysleli tým niečo úplne iné.

Kríza v Dárfúre bola vtedy v plnom prúde a každý deň na stránkach novín, ktoré  si vtedy ešte niekto  aj kupoval, takže v mojom  svete bola neprehliadnuteľná. Chcel som byť aktuálny, takže som text o Dárfúre na seminári naozaj predčítal a robil to s očakávaním, že ho moje  kolegyne pretlmočia.  Ako  moje očakávania končia, sme si však povedali hneď v úvode. V skutočnosti to išlo ako v lete na saniach (správny tlmočník a prekladateľ musí mať aj slušnú zásobu idiómov) a ja som sa mal hneď aj dozvedieť prečo.

Čo je to ten Dárfúr? spýtala sa ma jedna z kolegýň a úprimnosť jej otázky ma vydesila. Nikdy som o ňom nepočula, dodala. A ja som si myslela, že to je niečo ako Carrefour, prikývla ďalšia. True story, hoci true story meme vtedy ešte neexistoval. Bezprostredne potom som o tom napísal aj článok na svoj blog, bol spravodlivo rozhorčený, presne ako väčšina starých článkov za nič nestál a je už dávno zmazaný. Pointa však ostáva:

Bez vedomostí sa nikdy nestanete dobrými prekladateľmi. Budete sa totiž dopúšťať tragických prešľapov, zaradíte sa k tým, ktorí síce prekladajú, ale radšej by to robiť nemali. Svoju povesť si nevybudujete na dobre vykonanej práci, ale na chybách prameniacich z nedostatku vedomostí. Vašou výhodou bude, že podobne ako o mnohých iných veciach ani o tomto nebudete mať ani potuchy. To však nie je cieľ, ktorý by ste mali mať.

Samo Marec
Kritika prekladu, 2/1 2013

Viac z tohto čísla Kritiky prekladu čítajte tu.