Preklad softvéru a jeho úskalia

Softvér hrá čoraz dôležitejšiu úlohu v každodennom živote miliárd ľudí, či už pre osobné alebo profesionálne použitie. Mnoho softvérových spoločností chce upútať pozornosť medzinárodného publika, rýchlo však zistia, že jazyk je hlavnou prekážkou globálnej expanzie. Na rad prichádza preklad softvéru.

Softvérové preklady a preklady pre IT využívajú spoločnosti po celom svete. Ich cieľom je sprístupniť svoj produkt širšiemu publiku, ktoré nemusí rozumieť predvolenej angličtine, a už vôbec nie menej rozšírenému jazyku krajiny, v ktorej softvér vznikol. Každá úspešná softvérová spoločnosť s cieľom expandovať do zahraničia skôr alebo neskôr využije softvérové prekladateľské služby

Aby mohli byť aplikačné alebo systémové softvéry užitočné, používatelia im musia rozumieť. Pri vývoji sa často kladie dôraz na jednoduchosť a prehľadnosť, no netreba opomenúť ani kvalitu prekladu. Hoci na prvý pohľad softvér obsahuje len málo textu (položky v navigáciách a rôzne tlačidlá sú často jednoslovné), po exporte sa často ukáže, že treba preložiť tisícky slov. Tie na seba nie vždy nadväzujú v jednoznačnom kontexte, čo znamená, že malá chyba v preklade môže používateľom spôsobiť veľké problémy. 

Čo je to preklad softvéru?

Preklad softvéru nie je samostatnou úlohou, ale skôr súčasťou väčšej snahy o to, aby softvér hovoril, vyzeral a správal sa ako produkt patriaci na konkrétny trh. Aby mohol váš podnik efektívne plánovať a realizovať expanziu do zahraničia, musíte porozumieť rozdielom medzi prekladom, lokalizáciou a internacionalizáciou. Len spojením týchto krokov do komplexného procesu budete môcť pripraviť váš softvér na vstup na nový trh.

Preklady softvérov a lokalizácia softvéru

Obyčajné preklady softvérov nemusia stačiť na to, aby softvér zaujal potenciálnych klientov v zahraničí. Vstup na nový trh je aj o pochopení miestnej kultúry, potrieb ľudí a často aj rôznych zákonov a obmedzení. V ideálnom prípade softvér dokáže vyhovieť potrebám nového trhu a zároveň si zachovať globálnu celistvosť. 

Lokalizácia softvéru nie je len o tom, že prekladateľ prepíše váš obsah do miestneho jazyka. Okrem toho bude potrebné prispôsobiť aj formát dátumu a času, abecedy a symbolov, formát adresy, menovej jednotky a ďalších. Potrebné je zohľadniť aj externých poskytovateľov služieb, ktorí môžu byť s vašim softvérom prepojení, alebo špecifiká vyplývajúce zo zákona (napríklad pre nákupy alebo účtovníctvo).

Preklad textu softvéru musí byť jazykovo správny a konzistentný aj z hľadiska terminológie. Mali by ho vypracovať profesionálni prekladatelia, ktorí sa špecializujú na technické preklady. Neohrabaný alebo doslovný preklad z jedného jazyka do druhého by mohol používateľom bez technických zručností ešte viac sťažiť prácu. To určite nechcete. Lokalizácia a preklad softvéru nie je ľahký proces, ale z dlhodobého hľadiska sa vyplatí pre dosiahnutie zvýšenia predaja nárastu povedomia o značke.

Nezabúdajte ani na internacionalizáciu

Internacionalizácia (označovaná aj ako i18n) je dôležitým krokom v procese vývoja softvéru. Umožňuje lokalizáciu a preklad na technickej úrovni. Oddeľuje lokalizovateľné prvky softvéru (napríklad text) od zdrojového kódu. Softvér je tak možné ľahko prispôsobiť rôznym jazykom a miestnym nastaveniam. Súčasťou internacionalizácie je napríklad vytvorenie flexibilného kódu, ktorý dokáže pracovať s rôznou dĺžkou textov. Pre lepšiu predstavu: „Zmeniť heslo” je po grécky „Αλλαγή κωδικού πρόσβασης”. O dosť dlhšia fráza, ktorá vyžaduje prispôsobenie dizajnu. Kompletne preložený text môže byť až o 30 % dlhší než originál.

Ako prebiehajú preklady softvéru?

Pri bežnom preklade odošlete prekladateľovi textový súbor a o niekoľko dní obdržíte jeho preloženú verziu. Tento jednoduchý postup ale nemôže fungovať v prípade prekladu softvéru, pretože softvér je napísaný v kóde, ktorému väčšina prekladateľov nebude rozumieť. Textový obsah musí byť oddelený od zdrojového kódu a sprístupnený prekladateľovi vo formáte, s ktorým dokáže ďalej pracovať. Hotový preklad následne pridáte do zdrojového kódu, otestujete a môžete pokračovať vydaním aktualizovanej verzie svojho softvéru.

Podľa čoho vybrať prekladateľa softvéru

Tak ako pri iných odborných prekladoch, aj pri IT prekladoch je dôležité, aby bol prekladateľ vopred oboznámený s danou problematikou. V agentúre Translata zabezpečujú IT preklady výhradne prekladatelia, ktorí majú v tejto oblasti odborné vzdelanie. Každý preklad prechádza viacnásobnou kontrolou. Tak dokážeme zabezpečiť kvalitný a autentický textový výstup v jazyku, ktorý požadujete. 

Aby bol preklad softvéru čo najefektívnejší, do hry vstupujú rôzne pomocné prekladateľské programy. Patria medzi ne CAT nástroje či terminologické databázy. Vďaka nim predchádzame situáciám, kedy je rovnakú frázu potrebné preložiť viackrát. Celý proces prekladu je rýchlejší. Uvedenie novej jazykovej verzie na trh môže vďaka tomu prebehnúť skôr a preklad ako taký bude menej finančne nákladný, než preklad bez pomoci moderných prekladateľských technológií.

Preklad softvéru zadarmo? Dá sa to, má však svoje nevýhody

Pri príprave (alebo zdokonalení) prekladu môžete využiť aj pomoc komunity rodených hovoriacich. Tento systém prekladania funguje na jednoduchom princípe – používatelia vášho softvéru majú možnosť skontrolovať alebo vytvoriť preklad a následne navrhnúť zmeny v obsahu. Návrhy môžu neskôr chváliť administrátori alebo ďalší používatelia, ktorí hlasujú za najlepší preklad. Tento systém využíva napríklad Facebook alebo Twitter. 

Treba si však uvedomiť, že pri komunitnom preklade potrebujete dostatočne veľkú základňu používateľov v cieľovej krajine. V opačnom prípade len ťažko nájdete dobrovoľníkov, ktorí váš softvér preložia zadarmo. Nevýhodou je tiež fakt, že nemôžete presne určiť, kedy bude preklad softvéru hotový. Zatiaľčo preložiť Twitter do čínštiny trvalo dobrovoľníkom len týždeň, lokalizácia a preklad o Indonézčiny zabrala niekoľko mesiacov.

Najčastejšie chyby pri preklade softvéru

Jednou z najväčších chýb, ktorých by ste sa pri preklade mali vyvarovať, je doslovný preklad. Niektoré slová alebo skratky majú v rôznych jazykoch odlišný význam, treba preto voliť vhodné ekvivalenty slov, ktoré sú už zaužívané v danej krajine. Dôležitá je tiež konzistencia výrazov, ktorú by ste mali dodržať naprieč celým používateľským rozhraním aj stránkami podpory. Používanie synoným je síce nevyhnutné v umeleckých textoch, no v tých technických môže spôsobiť problémy.

Základom kvalitných prekladov softvéru je priamy, jednoduchý a neutrálny východiskový text. Preklad bude jednoduchší a bude obsahovať menej chýb, ak sa vyhnete slangovým slovám alebo zábavným výrazom, ktoré by ostatné národy nemuseli pochopiť. 

Zaujíma vás, ako k prekladu softvéru pristupujeme my? Prečítajte si, ako sa Yoast SEO plugin dočkal slovenského prekladu

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.