Alexandra Bukovčanová

27. septembra 2016

Preklady alebo niekoľko myšlienok pre našich klientov prvá časť

Pridajte sa ku 8 000 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing
pensive-man

Preklady a myšlienky pre klientov Translaty infografika

Otázka, ktorú by sa mali klienti pýtať, znie takto: „Ako nájdem tých najlepších prekladateľov v jazykoch, ktoré neovládam?“

Bezprostredne po nej nasledujú ďalšie otázky. Keď už profesionálneho prekladateľa nájdem, čo mám od neho očakávať? Sú nejaké špecifické otázky, ktoré by som sa ho mal pýtať a naopak, je niečo, čo by som mu mal poskytnúť ja? V prvej časti príspevku sa s vami podelíme o niekoľko myšlienok, ktorými sa budeme snažiť tieto otázky zodpovedať.

Nesnažte sa na prekladoch ušetriť.

Ako vo všetkých iných prípadoch v živote, človek dostane presne takú kvalitu, za akú si zaplatí. Príliš veľa klientov prekladateľských služieb sa rozhodne pre prekladateľskú agentúru s najnižšou cenovou ponukou. Ojedinelé nie sú ani prípady využívania verejne dostupných prekladových slovníkov alebo známeho, ktorý cudzí jazyk ovláda. Ani jeden z týchto prístupov však nie je optimálny. V konečnom dôsledku môže spôsobiť, že celá vaša snaha sa minie požadovanému účinku, lebo podceňujete dôležitosť prekladu.
Preklad je výsledkom tvorivej a odbornej práce prekladateľa, ktorá sa blíži k umeniu. Prekladateľ musí mať vynikajúce gramatické a štylistické znalosti, musí mať znalosti v tematickej oblasti, v ktorej prekladá, musí mať prístup k správnym prekladovým nástrojom, ktoré vie používať, a v neposlednej miere musí mať na prekladanie talent. Dobrí profesionálni prekladatelia sú platení podľa ich schopností, čo znamená, že v konečnom dôsledku sa na cene za kvalitný preklad nevyjednáva.

Strojový preklad má svoje miesto medzi prekladmi.

Samozrejme, že strojový preklad dokáže poskytnúť všeobecné pochopenie hlavného obsahu textu. Obsahuje však nesprávnu gramatiku a štruktúru viet a mnohokrát vyprodukuje nesprávny preklad. Pokiaľ potrebujete preklad najvyššej kvality, potrebujete služby „profi“ prekladateľov so skúsenosťami v ich špecializácii a nevyhnutnými odbornými znalosťami.

Strojový preklad s jeho bezkonkurenčnou cenou má preto význam vtedy, ak preklad potrebujete čisto pre to, aby ste pochopili, o čom je text vo všeobecnosti.

Slová sú alfou a omegou!

Slová, ktoré používame pri písomnej či verbálnej komunikácii, sú nesmierne dôležité! Pri zostavovaní cenovej ponuky za preklad sa v prvom rade pozerá práve na počet slov, ktoré je potrebné preložiť. Dôvod je veľmi jednoduchý. Čím viac slov na preklad, tým dlhšie preklad trvá.

Preto je len na klientovi, aby pripravil zdrojový text takého rozsahu, ktorým dokáže povedať všetko podstatné a zároveň preklad nepreplatí. Pred zaslaním textu na preklad je preto vhodné si text prejsť a zeditovať. Mnoho klientov si taktiež vytvára vzory textu, ktoré sa prekladajú naraz a tento preklad si odložia na použitie do budúcna.

Niektoré texty si vyžadujú viac času na preklad.

Faktom ostáva, že niektoré texty sú náročnejšie na preklad. Preklad štandardného podnikateľského listu zaberie prekladateľovi menej času, ako preklad technického manuálu so špecifickou terminológiou k novému produktu, ktorý pribudol na trhu. Časovo náročné dokážu byť aj texty spojené so softvérmi, ako napríklad displejové notifikácie operačných systémov.

Rovnako náročné dokážu byť aj kreatívne texty marketingových kampaní, ktoré si vyžadujú vysokú mieru koncentrácie a rozsiahlej editácie a konzultovania. Čo funguje v jednej reči v jednej krajine, nemusí fungovať v druhej. Preklad needitovateľného textu vo formáte PDF alebo stoslidová powerpointová prezentácia nie je to isté, ako preklad dokumentu vo Worde s dvetisíc slovami. Klient by tak mal rátať so zvýšenou cenou za preklad náročnejšieho textu.

Ďalej sa dočítate:
V druhej časti príspevku Myšlienky pre našich klientov sa s vami podelíme o názor ohľadom pridávania textu či dodatočných zmien počas prekladania, o dobe dodania, podkladoch pre prekladateľov, slovníkových pamätiach, korektúre, formáte prijatého textu a odovzdávaného prekladu a ďalších zaujímavých bodoch z fungovania prekladateľskej agentúry.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.