Alexandra Bukovčanová

27. septembra 2018

Preklady marketingových textov INAK

Vyhrali ste sa s marketingovými textami a obávate sa, že pri preklade stratia šmrnc?

Pridajte sa ku 8 000 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing
girl-on-laptop-blog

Trojuholník – autor, prekladateľ, korektor

Rovnako, ako dokážete naformulovať myšlienku mnohými spôsobmi, je možné tú istú vetu rôznymi spôsobmi preložiť. Prekladateľ a korektor musí z textov vycítiť nepísané a pretaviť túto emóciu do preloženého textu. Platí tiež pravidlo, že pokiaľ nie je zdrojový text dostatočne kvalitný, pravdepodobne nebude ani jeho preklad. Kľúčom ku kvalitnému prekladu marketingových textov a hlavnou úlohou agentúry je nájsť vzácny typ prekladateľa, ktorý dokáže pochopiť celkový kontext textu a ktorý k prekladu pristupuje z perspektívy cieľovej skupiny, teda čitateľa.

Faktor rýchlosti

Viac ako 90% objednávok prekladov marketingových textov je urgentných. Prispôsobili sme sa preto tempu reklamných agentúr a marketingových oddelení a dokážeme realizovať preklady v expresných termínoch. Vaša starostlivo navrhnutá kampaň, alebo horúca novinka tak bude môcť byť publikovaná stále „za tepla“.

Najlepší preklad marketingových textov je taký, o ktorom netúšite, že ide o preklad.

Dôležitosť ľudského faktora na strane klienta aj prekladateľa

  1. Ako vyzerá ideálne zadanie od klienta, pre realizáciu kvalitného prekladu marketingových textov?
  2. Aké predpoklady musí mať prekladateľ marketingových textov?
  3. Aké sú najväčšie prekážky pri prekladaní marketingových textov?
  4. Aký je rozdiel medzi jazykovou korektúrou, obsahovou korektúrou a copywritingom?
  5. Aká je úloha prekladateľskej agentúry?

Za pomoc s odpoveďami ďakujeme jednému z našich najtalentovanejších prekladateľov s dlhoročnou praxou v prekladoch marketingových textov.

1. Ako vyzerá ideálne zadanie od klienta, pre realizáciu kvalitného prekladu marketingových textov?

„Kľúčovým faktorom zo strany klienta je identifikácia cieľovej skupiny pre propagovanú službu/produkt – najmä pokiaľ ide o demografiu (vek, kúpna sila, lokalita, vzdelanie). Je to dôležité pre voľbu správneho tónu a štýlu (hipsterský jazyk, napríklad, nie je vhodný na predaj Jaguára). Klient by mal mať jasno o cieľoch, ktoré by mal text dosiahnuť: hovoríme príbeh, alebo predávame, alebo robíme oboje?“ Čím viac informácií klient dokáže poskytnúť, tým lepšie.

2. Aké predpoklady musí spĺňať prekladateľ marketingových textov?

„K marketingovým textom je potrebné pristupovať z pohľadu čitateľa, kupujúceho – nie autora textu alebo spoločnosti. Prekladateľ preto musí v prípade potreby dokázať správne prispôsobiť, alebo interpretovať zdrojový text a chápať kontext, ktorý má čitateľ uchopiť. Skúšobný preklad by mal spravidla triediť pšenicu od plevy. Podľa mojich skúseností prekladatelia, ktorí sú doma v ekonomických, právnych, či finančných textoch, ktoré si vyžadujú absolútnu presnosť a zrkadlenie, nie sú dobrými kandidátmi na preklady marketingových textov.“

3. Aké sú najväčšie prekážky pri prekladaní marketingových textov?

„Väčšina prekladateľov je zvyknutá na doslovné preklady – predstavujú ich komfortnú zónu a vo väčšine prípadov sú tak naučení z prostredia univerzity. Pri preklade marketingových textov nie je ani veľmi vhodné použíť prekladateľské nástroje – a preto budú trvať dlhšie. Z hľadiska prekladateľa to môže byť problémo nielen pokiaľ ide o predpokladaný súbor zručností, ktoré musí mať, ale aj o spôsob, akým je práca prepočítaná a hodnotená. Tvorivý preklad zdrojového textu samozrejme trvá dlhšie ako doslovný preklad (predovšetkým pri nadpisoch, titulkoch, sloganoch, chytľavých fráz a úvodov, ktoré sa zvyčajne odchyľujú od originálu). Je oveľa jednoduchšie priamo preložiť marketingový text do plynulej angličtiny, ako urobiť zlý preklad textu a prispôsobiť ho do marketingovej angličtiny.“

4. Aký je rozdiel medzi jazykovou korektúrou, obsahovou korektúrou a copywritingom?

5. Aká je úloha prekladateľskej agentúry?

Prekladateľská agentúra je zodpovedná za vyžiadanie dostatočného množstva relevantných informácií a podkladov od klienta pre detailné zadanie pre prekladateľa. Najdôležitejšou úlohou je nájdenie, overenie a usmernenie správneho prekladateľa, ktorý má požadované predpoklady a prax s prekladom marketingových textov. Je tiež zodpovedná za bezproblémovú komunikáciu medzi klientom, prekladateľom a tiež korektorom, poprípade grafikom.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.