Úvod > Translata - Blog o jazykoch a prekladaní > Preklady marketingových textov INAK

Preklady marketingových textov INAK

Umenie marketingového prekladu spočíva v schopnosti preložiť nie len text a ideu za slovami, ale tak isto uchovať presvedčivosť a atraktívnosť pôvodného znenia. Ako tento efekt docieliť je skutočné umenie a hlavná úloha prekladateľskej agentúry.

Reklamné agentúry, marketéri a spoločnosti so zastúpením v zahraničí venujú veľa zdrojov a energie na zhotovenie autentických textov na dosiahnutie požadovaného cieľa. Ich obava o kvalitu prekladov marketingových textov je preto veľmi opodstatnená a v praxi častá. Rozhodli sme sa preto investovať prostriedky do nájdenia unikátneho typu prekladateľov a ponúknuť službu založenú na silnom ľudskom kapitále.
 

Vyhrali ste sa s marketingovými textami a obávate sa, že pri preklade stratia šmrnc?

  • Trojuholník – autor, prekladateľ, korektor

Rovnako, ako dokážete naformulovať myšlienku mnohými spôsobmi, je možné tú istú vetu rôznymi spôsobmi preložiť. Prekladateľ a korektor musí z textov vycítiť nepísané a pretaviť túto emóciu do preloženého textu. Platí tiež pravidlo, že pokiaľ nie je zdrojový text dostatočne kvalitný, pravdepodobne nebude ani jeho preklad. Kľúčom ku kvalitnému prekladu marketingových textov a hlavnou úlohou agentúry je nájsť vzácny typ prekladateľa, ktorý dokáže pochopiť celkový kontext textu a ktorý k prekladu pristupuje z perspektívy cieľovej skupiny, teda čitateľa. 

  • Faktor rýchlosti

Viac ako 90% objednávok prekladov marketingových textov je urgentných. Prispôsobili sme sa preto tempu reklamných agentúr a marketingových oddelení a dokážeme realizovať preklady v expresných termínoch. Vaša starostlivo navrhnutá kampaň, alebo horúca novinka tak bude môcť byť publikovaná stále "za tepla".
 

Najlepší preklad marketingových textov je taký, o ktorom netúšite, že ide o preklad.

Vyžiadajte si bezplatnú cenovú ponuku alebo skúšobný preklad

Zistiť cenu


Dôležitosť ľudského faktora na strane klienta aj prekladateľa

  1. Ako vyzerá ideálne zadanie od klienta, pre realizáciu kvalitného prekladu marketingových textov?
  2. Aké predpoklady musí mať prekladateľ marketingových textov? 
  3. Aké sú najväčšie prekážky pri prekladaní marketingových textov?
  4. Aký je rozdiel medzi jazykovou korektúrou, obsahovou korektúrou a copywritingom?
  5. Aká je úloha prekladateľskej agentúry?

Za pomoc s odpoveďami ďakujeme jednému z našich najtalentovanejších prekladateľov s dlhoročnou praxou v prekladoch marketingových textov.

1. Ako vyzerá ideálne zadanie od klienta, pre realizáciu kvalitného prekladu marketingových textov?

"Kľúčovým faktorom zo strany klienta je identifikácia cieľovej skupiny pre propagovanú službu/produkt - najmä pokiaľ ide o demografiu (vek, kúpna sila, lokalita, vzdelanie). Je to dôležité pre voľbu správneho tónu a štýlu (hipsterský jazyk, napríklad, nie je vhodný na predaj Jaguára). Klient by mal mať jasno o cieľoch, ktoré by mal text dosiahnuť: hovoríme príbeh, alebo predávame, alebo robíme oboje?" Čím viac informácií klient dokáže poskytnúť, tým lepšie.

2. Aké predpoklady musí spĺňať prekladateľ marketingových textov? 

"K marketingovým textom je potrebné pristupovať z pohľadu čitateľa, kupujúceho - nie autora textu alebo spoločnosti. Prekladateľ preto musí v prípade potreby dokázať správne prispôsobiť, alebo interpretovať zdrojový text a chápať kontext, ktorý má čitateľ uchopiť. Skúšobný preklad by mal spravidla triediť pšenicu od plevy. Podľa mojich skúseností prekladatelia, ktorí sú doma v ekonomických, právnych, či finančných textoch, ktoré si vyžadujú absolútnu presnosť a zrkadlenie, nie sú dobrými kandidátmi na preklady marketingových textov."

3. Aké sú najväčšie prekážky pri prekladaní marketingových textov?

"Väčšina prekladateľov je zvyknutá na doslovné preklady - predstavujú ich komfortnú zónu a vo väčšine prípadov sú tak naučení z prostredia univerzity. Pri preklade marketingových textov nie je ani veľmi vhodné použíť prekladateľské nástroje - a preto budú trvať dlhšie. Z hľadiska prekladateľa to môže byť problémo nielen pokiaľ ide o predpokladaný súbor zručností, ktoré musí mať, ale aj o spôsob, akým je práca prepočítaná a hodnotená. Tvorivý preklad zdrojového textu samozrejme trvá dlhšie ako doslovný preklad (predovšetkým pri nadpisoch, titulkoch, sloganoch, chytľavých fráz a úvodov, ktoré sa zvyčajne odchyľujú od originálu). Je oveľa jednoduchšie priamo preložiť marketingový text do plynulej angličtiny, ako urobiť zlý preklad textu a prispôsobiť ho do marketingovej angličtiny."

4. Aký je rozdiel medzi jazykovou korektúrou, obsahovou korektúrou a copywritingom?

  • Jazyková korektúra – nezávislý rodený hovoriaci kontroluje gramatiku a štylistiku preloženého textu.

  • Obsahová korektúra – korektor sa pozerá na celkový obsah textu a porovnáva ho so zdrojovým textom.

  • Copywriting – copywriter dostane preložený text a robí v ňom štylistické aj obsahové úpravy.

5. Aká je úloha prekladateľskej agentúry?

Prekladateľská agentúra je zodpovedná za vyžiadanie dostatočného množstva relevantných informácií a podkladov od klienta pre detailné zadanie pre prekladateľa. Najdôležitejšou úlohou je nájdenie, overenie a usmernenie správneho prekladateľa, ktorý má požadované predpoklady a prax s prekladom marketingových textov. Je tiež zodpovedná za bezproblémovú komunikáciu medzi klientom, prekladateľom a tiež korektorom, poprípade grafikom.
 

24. 09. 2018 / / 0 komentárov

Komentáre

Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
egis projects logo
SOB Leasing logo
HB Reavis
S&T
PSW logo
Johnson-Johnson
Pro Relocation
Nowy Styl Group
CeMS logo
MOTOKOM logo
ecake
martinus
microsoft
Sharp
Bayer
ZSSK Cargo
SAS
VNET
MUW SAATCHI & SAATCHI logo
MagorTherm logo
Swietelsky logo