Semester s jazykovým mentoringom – študenti a triky polyglotov

Semester s jazykovým mentoringom – študenti a triky polyglotov

Semester s jazykovým mentoringom – študenti a triky polyglotov

Všetci si pamätáme hodiny angličtiny, nemčiny či francúzštiny, ktoré sme si museli odsedieť v školských laviciach. Je celkom bežné, že po pár rokoch si z nich nepamätáme nič, len nudu strávenú nad ministerstvom schválenými učebnicami a schovávanie sa za spolužiakov, keď sme mali niečo povedať. A tak si Lýdia povedala dosť. Ešte na strednej škole sa začala učiť jazyky po svojom – sama, metódami, ktoré používajú celosvetovo známi polygloti, ktoré prinášajú úžasné výsledky za podstatne kratší čas a predovšetkým, ktoré ju bavia.

Vtedy ešte netušila, že poznatky nahromadené za roky štúdia, hľadania nových spôsobov a stretávania sa s jazykármi z celého sveta raz pretaví do vlastného podnikania, aké nemá na Slovensku obdobu – tento rok si splnila sen a stala sa jazykovou mentorkou.

Jazykový mentoring s Lýdiou Machovou
Foto: Peter Kanda. Za poskytnutie fotografií ďakujeme Lýdii Machovej.

Kým bola Lýdia doktorandkou na katedre anglistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, všimla si, že mnohí študenti prekladateľstva a tlmočníctva bojujú s tým najzákladnejším predpokladom pre tento typ štúdia – nemajú dostatočnú úroveň študijných a pracovných jazykov. Študenti sa sťažovali, že počas štúdia na univerzite sú ich jazykové znalosti dokonca vytláčané na druhú koľaj hromadou informácií o jazyku a zložitých gramatických poučiek. Preto sa Lýdia rozhodla otestovať svoju filozofiu prvý raz vo veľkom – na približne stovke budúcich prekladateľov.

Keď Lýdia prišla s ponukou, že bude viesť študentov na ceste za lepšou angličtinou, nemčinou, španielčinou, taliančinou, švédčinou a ktorýmkoľvek iným jazykom, študenti sa na túto príležitosť vrhli s nadšením. Každý účastník mentoringu si stanovil vlastné priority, na ktoré sa chcel zamerať, zostavil si plán a začal makať. Každý týždeň prebiehali na fakulte stretnutia, kde si účastníci vymieňali dojmy z učenia, zdroje a Lýdia im zakaždým povedala o ďalšej užitočnej metóde.

Každý učiteľ vám povie, aké je niekedy ťažké motivovať žiakov, aby urobili niečo nad rámec svojich povinností. Táto stovka študentov si však bola vedomá svojich slabín a v podstate si pribrala ďalší predmet k tým štrnástim, ktorými ich zavalila škola, k bakalárkam, diplomovkám, brigádam a iným povinnostiam. Bez nároku na študijné kredity, len s vedomím, že robia niečo pre seba. Zrazu sa v Bratislave vynárali jazykové kaviarne, stretká so zákazom slovenčiny, všetci mali plné uši podcastov, plné mobily kartičiek so slovnou zásobou, v internetových prehliadačoch hromadu poukladaných užitočných odkazov. Všetci si našli zdroje, ktoré ich zaujímajú a bavia a dva mesiace usilovne pracovali na svojom jazyku.

A výsledky sa dostavili. Dva mesiace usilovnej práce priniesli ovocie vo forme úspechov v škole, v práci, bravúrne zvládnutých štátnic, plynulejšieho tlmočenia, kvalitnejších prekladov, ale hlavne zvýšenej sebadôvery. Mnohí študenti potrebovali v prvom rade odstrániť blok, ktorý im bránil používať cudzí jazyk. Zistili, že ten Švéd na druhej strane Skypu nie je strašidlo a neuhryzne ich, ak nesprávne poskladajú nejaké slovo. Na vlastnej koži sme si vyskúšali, že hovoriť s chybami je lepšie ako nehovoriť vôbec.

Najlepšie je, že okrem vlastného úsilia ich tento postup takmer nič nestál. Nemuseli si platiť kurzy či hodiny konverzácie. Prístup k učeniu v duchu jazykového mentoringu im navyše pomôže pri ďalších jazykoch či v iných oblastiach života. A o to v mentoringu ide – pomôže vám nadobudnúť samostatnosť pri učení a nezávislosť od učiteľov, ktorí vám slovíčka do hlavy možno natlačia, ale, úprimne, bude vás to baviť?

Katarína Václavíková
Autorka článku je naša kolegyňa a v Translate pracuje ako interná kontrolórka prekladov. Zároveň študuje na Filozofickej fakulte UK odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo a minulý rok sa zapojila do projektu Semester s jazykovým mentoringom. Chcela si tam zlepšiť nemčinu, čo sa jej v priebehu dvoch mesiacov rozhodne podarilo. 🙂