Semester s jazykovým mentoringom – študenti a triky polyglotov

Pridajte sa ku 8 000 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing
Konzekutívne tlmočenie | Translata Blog

Všetci si pamätáme hodiny angličtiny, nemčiny či francúzštiny, ktoré sme si museli odsedieť v školských laviciach. Je celkom bežné, že po pár rokoch si z nich nepamätáme nič, len nudu strávenú nad ministerstvom schválenými učebnicami a schovávanie sa za spolužiakov, keď sme mali niečo povedať. A tak si Lýdia povedala dosť. Ešte na strednej škole sa začala učiť jazyky po svojom – sama, metódami, ktoré používajú celosvetovo známi polygloti, ktoré prinášajú úžasné výsledky za podstatne kratší čas a predovšetkým, ktoré ju bavia.

Vtedy ešte netušila, že poznatky nahromadené za roky štúdia, hľadania nových spôsobov a stretávania sa s jazykármi z celého sveta raz pretaví do vlastného podnikania, aké nemá na Slovensku obdobu – tento rok si splnila sen a stala sa jazykovou mentorkou.

Jazykový mentoring s Lýdiou Machovou
Foto: Peter Kanda. Za poskytnutie fotografií ďakujeme Lýdii Machovej.

Kým bola Lýdia doktorandkou na katedre anglistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, všimla si, že mnohí študenti prekladateľstva a tlmočníctva bojujú s tým najzákladnejším predpokladom pre tento typ štúdia – nemajú dostatočnú úroveň študijných a pracovných jazykov. Študenti sa sťažovali, že počas štúdia na univerzite sú ich jazykové znalosti dokonca vytláčané na druhú koľaj hromadou informácií o jazyku a zložitých gramatických poučiek. Preto sa Lýdia rozhodla otestovať svoju filozofiu prvý raz vo veľkom – na približne stovke budúcich prekladateľov.

Keď Lýdia prišla s ponukou, že bude viesť študentov na ceste za lepšou angličtinou, nemčinou, španielčinou, taliančinou, švédčinou a ktorýmkoľvek iným jazykom, študenti sa na túto príležitosť vrhli s nadšením. Každý účastník mentoringu si stanovil vlastné priority, na ktoré sa chcel zamerať, zostavil si plán a začal makať. Každý týždeň prebiehali na fakulte stretnutia, kde si účastníci vymieňali dojmy z učenia, zdroje a Lýdia im zakaždým povedala o ďalšej užitočnej metóde.

Každý učiteľ vám povie, aké je niekedy ťažké motivovať žiakov, aby urobili niečo nad rámec svojich povinností. Táto stovka študentov si však bola vedomá svojich slabín a v podstate si pribrala ďalší predmet k tým štrnástim, ktorými ich zavalila škola, k bakalárkam, diplomovkám, brigádam a iným povinnostiam. Bez nároku na študijné kredity, len s vedomím, že robia niečo pre seba. Zrazu sa v Bratislave vynárali jazykové kaviarne, stretká so zákazom slovenčiny, všetci mali plné uši podcastov, plné mobily kartičiek so slovnou zásobou, v internetových prehliadačoch hromadu poukladaných užitočných odkazov. Všetci si našli zdroje, ktoré ich zaujímajú a bavia a dva mesiace usilovne pracovali na svojom jazyku.

A výsledky sa dostavili. Dva mesiace usilovnej práce priniesli ovocie vo forme úspechov v škole, v práci, bravúrne zvládnutých štátnic, plynulejšieho tlmočenia, kvalitnejších prekladov, ale hlavne zvýšenej sebadôvery. Mnohí študenti potrebovali v prvom rade odstrániť blok, ktorý im bránil používať cudzí jazyk. Zistili, že ten Švéd na druhej strane Skypu nie je strašidlo a neuhryzne ich, ak nesprávne poskladajú nejaké slovo. Na vlastnej koži sme si vyskúšali, že hovoriť s chybami je lepšie ako nehovoriť vôbec.

Najlepšie je, že okrem vlastného úsilia ich tento postup takmer nič nestál. Nemuseli si platiť kurzy či hodiny konverzácie. Prístup k učeniu v duchu jazykového mentoringu im navyše pomôže pri ďalších jazykoch či v iných oblastiach života. A o to v mentoringu ide – pomôže vám nadobudnúť samostatnosť pri učení a nezávislosť od učiteľov, ktorí vám slovíčka do hlavy možno natlačia, ale, úprimne, bude vás to baviť?

Katarína Václavíková
Autorka článku je naša kolegyňa a v Translate pracuje ako interná kontrolórka prekladov. Zároveň študuje na Filozofickej fakulte UK odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo a minulý rok sa zapojila do projektu Semester s jazykovým mentoringom. Chcela si tam zlepšiť nemčinu, čo sa jej v priebehu dvoch mesiacov rozhodne podarilo. 🙂

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.