Alexandra Bukovčanová

11. februára 2021

Tieto úradné preklady v čínštine sú nevyhnutné pre život v Číne

Čína je rozmanitá krajina, v ktorej stojí spoločenská etiketa a tradície na prvom mieste. V posledných rokoch stúpa aj životná úroveň a vznikajú pracovné príležitosti pre Slovákov, ktorí chcú vyskúšať život v zahraničí a spoznávať nové kultúry.

Víza do Číny

Na územie Číny môžete vstúpiť iba s platným pasom a vízami. Pas musí mať 3 voľné stránky (z toho aspoň 1 dvojstrana) a byť platný ešte 6 mesiacov po návrate z Číny. Víza môžete získať na Veľvyslanectve Čínskej ľudovej republiky v Bratislave. Bezvízový pobyt sa vzťahuje len na Slovákov cestujúcich do Hongkongu a do Macaa na krátkodobý pobyt do 90 dní. Ostatní musia ísť po online registrácii osobne na Veľvyslanectvo, kvôli povinnosti odobratia odtlačku prsta. S vyplnenou žiadosťou o víza potrebujete aj 2 fotografie, platný cestovný doklad a predloženie dokladov potvrdzujúcich účel návštevy (napríklad pozvánka od školy, rodinného príslušníka a pod.) Výber správneho víza závisí od dĺžky vášho pobytu a od toho, či v Číne plánujete aj pracovať.

Pozor: Čínske veľvyslanectvo na Slovensku vzhľadom na skutočné potreby v období epidémie prijme žiadosť o vízum len pre potreby zlúčenia rodiny, kvôli starostlivosti o rodičov v Číne, navštívenie ťažko chorých, zúčastnenie sa pohrebu alebo na hospodárske a technologické činnosti.

Čínština a úradné preklady

Čínština sa od slovenčiny líši už na prvý pohľad a mnohých dokáže odradiť po prvej jazykovej lekcii. Často sa dokonca označuje za najťažší jazyk na svete. Pred príchodom do Číny je lepšie ovládať aspoň základy tohto jazyka. Mnohé čínske metropoly sú konzervatívne a len malé percento ľudí ovláda angličtinu. Výnimkou je Šanghaj, kde sa medzi množstvom cudzincov dohovoríte aj anglicky. Pokiaľ ide o úradné dokumenty, s angličtinou si nevystačíte. 

Ak do Číny plánujete vycestovať a žiť aj so svojou rodinou, čínske úrady môžu vyžiadať úradný preklad osobných dokumentov, ako sobášny list alebo rodné listy vašich detí. Ak si v Číne budete hľadať zamestnanie, budete potrebovať životopis v čínštine, prípadne preklad dokladov potvrdzujúcich vaše vzdelanie. V tomto prípade postačí bežný preklad do čínštiny. Úradné preklady sú nevyhnutné v prípade, že chcete v Číne podnikať. Ide napríklad o preklad živnostenského listu, doklad o registrácii ochrannej známky a podobne. 

Dôležité je tiež to, že v ČĽR nie je možné riadiť motorové vozidlo na základe slovenského či medzinárodného vodičského preukazu. Čína uznáva len vodičské oprávnenie vystavené v Číne, ktoré vystavuje dopravná polícia na dva roky.

Bývanie v Číne

Priemerné náklady na nájom sa výrazne líšia v závislosti od typu ubytovania a vašej blízkosti od centra mesta. Jednoizbový byt v emigrantskej štvrti Pekingu stojí mesačne okolo 7 500 CNY (950 eur), v Kantone asi 3 500 CNY (450 eur). Ak uvažujete o kúpe a nie o prenájme, budete musieť preukázať, že ste v Číne žili viac ako rok a chcete žiť na mieste, v ktorom hľadáte nehnuteľnosť.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.