Preklady a lokalizácia PPC kampaní (Google Ads)

Chcete predávať globálne? Ak je váš produkt určený alebo vhodný pre viacero krajín, ale inzerujete len v domovskej krajine, strácate potenciálnych klientov. Čím viac ľudí o vás vie, tým viac zákazníkov môžete získať.