Afrikánčina – africký jazyk

Afrikánčina je kreolský jazyk, ktorého korene nájdeme v západogermánčine. Je jedným z afrických jazykov rozšírených v Južnej Afrike, Namíbii a v menšej miere aj v Botswane, Zambii a Zimbabwe.

Africké jazyky

Afrika je kontinent s najväčším počtom používaných jazykov. Odhaduje sa, že je ich viac než 2 000. Dialektov tu môžeme započuť asi 800. Zaujímavá je predovšetkým ich diverzita. Mnohé z jazykov sú založené na nezvyčajných zvukoch, ako napríklad „klikavý” jazyk xhosa.

Africké jazyky patria do štyroch hlavných jazykových rodín. Prvú z nich tvoria afroázijské jazyky, skupina zložená asi z 200 jazykov, rozšírená na severe kontinentu. Druhú rodinu tvoria nilosaharské jazyky, roztrúsené prevažne po strednej a východnej Afrike.

Nasledujú nigersko-konžské jazyky, ktoré spájajú asi 1 000 rôznych jazykov s približne 200 miliónmi rečníkov. Poslednú jazykovú rodinu tvoria khoisanské jazyky, skupina 30 jazykov používaných v západnej časti Južnej Afriky.

Afrikánčina – vznik a pôvod

Afrikánčina sa z holandského ľudového jazyka, ktorý v priebehu 18. storočia používali európski (holandskí, francúzski a nemeckí) osadníci v Južnej Afrike. 

Niektorí lingvisti sa domnievajú, že afrikánčina bola pôvodne pidžin a potom sa vyvinula ako kreolský jazyk. Fungovala ako spoločný komunikačný prostriedok medzi Holanďanmi a ich africkými a juhoázijskými otrokmi. 

Napriek tomu, že afrikánčina prevzala slová z iných jazykov vrátane nemčiny a khoisanských jazykov, odhaduje sa, že 90 až 95% slovníka afrikánčiny je holandského pôvodu. 

Holandčina a afrikánčina majú vysoký stupeň vzájomnej zrozumiteľnosti, najmä v písomnej forme. Hovorová afrikánčina bola ovplyvnená angličtinou veľkým počtom fonologických, gramatických a lexikálnych pôžičiek. 

S približne 7 miliónmi rodených hovorcov v Južnej Afrike (13,5 % populácie) je afrikánčina tretím najrozšírenejším jazykom v tejto krajine. Rozšírená je aj ako druhý alebo tretí jazyk, celkový odhad rečníkov sa pohybuje medzi 15 a 23 miliónmi. 

Afrikánčina má najširšiu geografickú a rasovú distribúciu zo všetkých 11 oficiálnych jazykov Južnej Afriky. Ide o väčšinový jazyk západnej polovice Južnej Afriky. Do 20. storočia bola v formálne považovaná za holandský dialekt.

Južná Afrika

Južná Afrika je najjužnejším regiónom afrického kontinentu. Patrí sem 5 štátov: Botswana, Lesotho, Namíbia, Juhoafrická republika a Svazijsko. Na východe a juhovýchode ju obmýva Indický oceán a na západe a juhozápade Atlantický oceán. V Indickom oceáne, oddelený Mozambickým prielivom, leží najväčší ostrov Afriky – Madagaskar.

V Južnej Afrike žije takmer 60 miliónov ľudí. Väčšina z nich obýva južné a juhovýchodné časti regiónu s príjemnejším podnebím. Vyrástli tu najväčšie a najmodernejšie mestá Afriky: Johannesburg, Kapské Mesto, Pretória, Harare či Maputo.

Obyvateľia Južnej Afriky sa dorozumievajú veľkým počtom jazykov. K tým najpoužívanejším patrí angličtina, portugalčina, afrikánčina a početné domorodé jazyky, napríklad jazyk zulu, xhosa, vendčina, sothčina a ďalšie.

Základné frázy a pozdravy v africkom jazyku

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.