Ako napísať motivačný list, s ktorým zažiarite? + VZOR

Ak ste si v posledných rokoch hľadali prácu, určite ste narazili na požiadavku zaslať spolu so svojím CV aj motivačný list. Ako pri písaní motivačného listu postupovať, čo zahrnúť a čomu sa radšej vyhnúť vám prezradíme v nasledujúcom článku.

Čo je to motivačný list?

Motivačný list možno chápať ako sprievodný list k životopisu. Mnoho personalistov ho vyžaduje namiesto žiadosti o zamestnanie.

V motivačnom liste formou rozprávania uvádzate dôvod záujmu pracovať v danej spoločnosti, na ponúkanej pozícii. List obsahuje relevantné skúsenosti, zručnosti a osobnostné charakteristiky, ktoré súvisia s požiadavkami na pozíciu.

Každý motivačný list by mal byť originál. Slúži na prepojenie životopisu s konkrétnou pracovnou pozíciou. Na každú ponuku preto posielajte aktualizovaný motivačný list a obsah prispôsobte tak, aby sa čo najviac približoval zverejnenej pracovnej ponuke.

Rozdiel medzi motivačným listom a životopisom

Životopis a motivačný list sú najdôležitejšie dokumenty, ktoré budete potrebovať pri hľadaní nového zamestnania. Hoci spolu úzko súvisia, existujú medzi nimi veľké rozdiely.

V životopise hrajú dôležitú úlohu fakty a čísla. Dôvody, prečo ste tým najsprávnejším kandidátom, predkladáte vecne a stručne. Sústredíte sa na logiku a všetko, čo sa dá odmerať a dokázať.

Motivačný list vám umožní predstaviť svoju ľudskú stránku. Ukážete v ňom svoju osobnosť, profesionalitu, prístup a motiváciu, ale napríklad aj to, ako dobre danú spoločnosť poznáte a sledujete jej aktivity.

Cieľom motivačného listu je presvedčiť čitateľa, že ste skutočne ten najvhodnejší uchádzač. Na rozdiel od štruktúrovaného životopisu to však môžete urobiť o niečo tvorivejšie a slobodnejšie. Dajte si na ňom záležať bez ohľadu na vašu kvalifikáciu a pracovné skúsenosti.

Má motivačný list význam?

Množstvo ľudí považuje motivačný list za nevyhnutné zlo, zastaranú či dokonca nezmyselnú formalitu. V praxi však existujú mnohé situácie, kedy je práve motivačný list tým, čo uchádzačom otvorí dvere k vysnívanej práci.

Veľký význam zohráva napríklad v situácii, kedy personalista hodnotí viacerých kvalifikovaných kandidátov, no na pohovor môže pozvať iba jedného či dvoch. V takomto prípade je motivačný list tým, čo zaváži najviac.

Veľmi dôležitý aj pre študentov a čerstvých absolventov, ktorí ešte nemajú širokú škálu pracovných skúseností. To isté platí aj pre ľudí, ktorí sa rozhodli zmeniť svoj kariérny smer a chýba im prax v relevantnom odbore.

Personálne agentúry zvyčajne motivačný list nevyžadujú, no ak žiadosť o zamestnanie posielate konkrétnej firme alebo budúcemu nadriadenému, môžete si vďaka nemu výrazne prilepšiť.

Kedy budete potrebovať motivačný list?

Motivačný list sa vám zíde v akejkoľvek situácií, v ktorej niekomu posielate svoj životopis. Najčastejšie ide o žiadosť o prijatie do zamestnania či do školy. Stretnúť sa však môžeme aj s ďalšími druhmi motivačných listov, ktoré pomôžu vašej kariére.

Motivačný list do školy

Študenti sa s motivačným listom môžu stretnúť pri prijímacom konaní na vysoké školy, na rôzne zahraničné pobyty, ale aj pri mnohých ďalších príležitostiach. Namiesto zamestnávateľa list píšete pre inštitúciu, ktorej chcete byť súčasťou.

Motivačný list do práce

Pútavý motivačný list je často predpokladom prijatia do nového zamestnania.  Dajte si na ňom záležať, aj keď sa uchádzate o prácu na dočasné pridelenie, brigádu, projekt alebo chcete byť zmluvným dodávateľom.

Iné druhy motivačných listov

Sprievodný list má svoje miesto aj v ďalších situáciách týkajúcich sa práce, napríklad pri žiadosti o povýšenie, zmenu pracovnej pozície alebo preloženie. Podnikatelia môžu pomocou motivačného listu osloviť nových klientov či investorov.

Formát motivačného listu

V motivačný liste by ste mali ukázať vaše prednosti a argumenty podporujúce myšlienku, že ste to práve vy, kto má byť prijatý na požadovanú pozíciu. Mali by ste to však zvládnuť v rozsahu jednej A4.

Obsah listu je vhodné rozčleniť na niekoľko odsekov. Odseky vytvárajte podľa okruhov, na ktoré sa v liste chcete zamerať. Dôležité je pritom dodržať základnú štruktúru listu a prihliadať na prehľadnosť všetkých informácií.

Štruktúra motivačného listu

Základnú obsahovú štruktúru motivačného listu delíme na niekoľko častí:

Keďže ide o osobný list, je potrebné dodržať aj formálnu štruktúru dokumentu:

Pozor: Súčasťou povinnej dokumentácie by mal byť aj súhlas so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť tak vašu žiadosť môže držať v databáze uchádzačov a osloviť vás, keď sa uvoľní vhodná pracovná pozícia.

Na čo si dať pozor pri písaní motivačného listu

Niektorí zamestnávatelia v pracovnej ponuke presne definujú, čo máte v motivačnom liste uviesť alebo spomenúť. Inzerát si pozorne prečítajte a dodržte tieto požiadavky.

Do motivačného listu nepatria osobné informácie, ako napríklad váš rodinný stav, ani dôvody odchodu z predchádzajúceho zamestnania. Neklaďte si hneď na úvod podmienky – požiadavky na plat či flexibilný pracovný čas preberiete na osobnom pohovore.

Najčastejšie chyby v motivačných listoch

Po dopísaní motivačného listu si ho po sebe ešte raz prečítajte, aby ste sa vyhli často opakujúcim sa chybám:

Čo zahrnúť do motivačného listu?

V motivačnom liste môžete okrem práce spomenúť aj svoju povahu, záujmy alebo aktivity, ktorým sa radi venujete. Vyzdvihnite však tie, ktoré podporujú váš profesijný cieľ alebo preukazujú váš rozhľad.

Preklad motivačného listu

Množstvo uchádzačov o prácu musí v procese písania motivačného listu podniknúť ešte jeden krok navyše. Je ním preklad do angličtiny, nemčiny alebo iného cudzieho jazyka. Preklad je nevyhnutný, ak si hľadáte prácu v zahraničí, no angličtinu čoraz častejšie vyžadujú aj medzinárodné spoločnosti na Slovensku.

Anglický cover letter v zásade obsahuje presne to, čo slovenský motivačný list. Ak však nie ste rodený hovoriaci, môže byť náročné dodržať všetky pravidlá, ktoré písaná komunikácia v angličtine vyžaduje

Uchádzači sa často dopúšťajú gramatických chýb, volia nesprávnu formu anglického písaného jazyka alebo doslovne prekladajú frázy, ktoré v cudzom jazyku nedávajú zmysel. Riešením je bežný alebo úradný preklad motivačného listu. Prekladateľ sa postará o to, aby cover letter vyhovel zahraničným štandardom a pôsobil profesionálne.

Je anglický jazyk bežnou súčasťou vašej práce? Nezabudnite na životopis v angličtine a dôslednú prípravu na pohovor v angličtine.

Motivačný list online: Užitočné nástroje

Okrem obsahovej stránky motivačného listu je dôležitý aj jeho vzhľad. Ak nemáte skúsenosti s grafickými programami, môžete využiť jednoduché online nástroje na tvorbu motivačného listu. Stačí si vybrať zo širokej škály šablón, doplniť do nich vlastný text, stiahnuť a poslať zamestnávateľovi.

Šablóny motivačných listov s prehľadným dizajnom môžete nájsť na stránkach zivotopis-online alebo kickresume.

Motivačný list: Video návod

Profesia.sk – Ako mať životopis a motivačný list vždy po ruke?

Vzor motivačného listu

Ing. Martina Dolanská, Cintorínska 27, 811 08 Bratislava

ITL Solutions, s.r.o.
Ing. Patrik Veselý
Bellova 110
831 01 Bratislava

Bratislava, 20. mája 2022

Vážený pán Veselý,

na základe ponuky uverejnenej na Vašej webovej stránke sa uchádzam o pozíciu manažérky sociálnych sietí. Vaša spoločnosť ma oslovila prostredníctvom zaujímavej kampane a verím, že v tejto oblasti môžem využiť svoje skúsenosti a zručnosti, ktoré som doteraz získala.

Mám za sebou dvojročnú prax na pozícii junior marketingovej manažérky v agentúre zameranej na online marketing, počas ktorej som získala bohaté skúsenosti s tvorbou kampaní na sociálnych sieťach.

Práca v menšom tíme si vyžadovala flexibilitu, dobré komunikačné schopnosti a úzku spoluprácu s klientmi, medzi ktorých patrili aj viaceré IT spoločnosti. Moje doterajšie pracovné skúsenosti ma naučili zvládať stresové situácie, vyhovieť náročným požiadavkám a prispôsobiť sa meniacim sa okolnostiam.

V rámci marketingovej stratégie som zastrešovala komunikáciu na sociálnych sieťach Facebook, LinkedIn, Instagram a TikTok. Mám tiež skúsenosti s analýzou výkonnosti kampaní, grafickým dizajnom a fotografiou. Webový softvér WordPress ovládam na pokročilej úrovni ako administrátor. Plynule hovorím po anglicky a nemecky.

Bavia ma nové výzvy a považujem sa za spoľahlivú, pozitívnu osobu s proaktívnym prístupom v práci. Verím, že moje skúsenosti a osobnostné charakteristiky zo mňa robia vhodnú kandidátku na pracovnú pozíciu vo Vašej spoločnosti.

Ak Vás moja žiadosť o zamestnanie oslovila, rada zodpoviem akékoľvek ďalšie otázky pri osobnom stretnutí.

S pozdravom

Martina Dolanská

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.