Aký je rozdiel medzi európskou a brazílskou portugalčinou?

Dalo by sa predpokladať, že portugalčina používaná v Portugalsku je dosť podobná portugalčine používanej v Brazílii. Koniec koncov, Brazília bola kedysi kolóniou Portugalska a medzi týmito dvoma krajinami existuje veľa kultúrnych podobností. V skutočnosti sú však národné verzie jazykov tak odlišné, že si ich obyvatelia medzi sebou nemusia vôbec rozumieť.

Portugalčina je oficiálny jazyk v Portugalsku a Brazílii a má viac ako 240 miliónov hovoriacich po celom svete. Patrí medzi románske jazyky a je jedným z najpoužívanejších jazykov na svete. Portugalci a Brazílčania stále hovoria rovnakým jazykom, ale v priebehu rokov sa vyvinul mierne odlišným spôsobom kvôli kultúrnym a historickým rozdielom. 

Brazílska portugalčina sa od tej európskej líši hlavne výslovnosťou

Niektorí ľudia považujú brazílsku portugalčinu za foneticky príjemnú a ľahko zrozumiteľnú, hlavne vďaka otvorenej výslovnosti samohlások. Na druhej strane európska portugalčina znie trochu zamumlane a pochmúrne. 

Dalo by sa povedať, že pre začínajúceho študenta bude ľahšie porozumieť brazílskej portugalčinou, keďže vo výslovnosti európskej často odpadávajú samohlásky na začiatku slov. Brazília je samozrejme obrovská krajina a v niektorých regiónoch sa akcent môže podobať na ten európsky.

Zaujímavý rozdiel môžeme spozorovať aj pri výslovnosti hlásky S. Zatiaľ čo v Brazílii sa vyslovuje ako s, v Portugalsku pripomína š. Napríklad slovo „seiscentos” (šesťsto) je v Brazílii vyslovené ako saj-sehn-tohs, v Portugalsku skôr ako šaj-šen-toš. 

Rozdiely v slovnej zásobe

Existuje veľa slov, ktoré sa menia v závislosti od toho, ktorým druhom portugalčiny hovoríte. Niektoré z nich, napríklad „abacaxi“ (Brazília) a „ananas“ (Portugalsko) – v slovenčine ananás – sú dôsledkom vplyvu domorodej kultúry v Brazílii. 

Niektoré sú viac zamerané na gramatiku – napríklad ak chcú Brazílčania opísať prebiehajúci dej, uprednostňujú slovesné podstatné mená, zatiaľ čo v Portugalsku používajú na rovnaký účel prevažne infinitív

Jedným pozoruhodným príkladom je slovo „dievča“, v európskej portugalčine – „rapariga“. Ak toto slovo poviete v Brazílii, ľudia sa pravdepodobne urazia, používa sa totiž ako označenie ľahkej ženy.

Niekoľko príkladov odlišnosti slov medzi brazílskou a európskou portugalčinou:

Formálny a neformálny prejav

V brazílskej portugalčine môžete na oslovenie ľudí použiť slovo „você“ (vy). Používa sa predovšetkým v neformálnom styku, no aj v niektorých formálnych situáciách. Tým pripomína anglické „you”, ktoré môžete použiť bez ohľadu na to, s kým sa rozprávate. V Portugalsku sa však používa výraz „tu“, a to výlučne pre priateľov a rodinu. „Você” sa v Portugalsku považuje za hrubý výraz.

Rozdiely v asimilácií slov

Európska brazílčina pri preberaní cudzích slov zvyčajne zachováva fonetický pravopis, ktorý vychádza z jej latinských koreňov. V Brazílii si naopak slová prevzaté z angličtiny zachovávajú pôvodný pravopis. 

Všeobecne možno povedať, že európska portugalčina je pomerne odolná voči jazykovým zmenám. Potvrdzuje to aj fakt, že hoci v minulosti vznikli politické snahy o zjednotenie európskej a brazílskej portugalčiny, medzi obyvateľmi Portugalska sa navrhnuté zmeny neuchytili.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.