Arménčinou sa dorozumiete nielen v hornatom Arménsku

Jazyk, ktorým sa hovorí v Arménsku, je arménčina alebo Hayeren, tiež nazývaná Haieren. Patrí medzi najstaršie živé jazyky. Hovorí ňou asi 7 miliónov ľudí v Arménsku, Rusku, Gruzínsku, Náhornom Karabachu, Iráne, Sýrii a Libanone. Arménčina pôvodom je blízka frýgčine, zo živých jazykov je asi najbližšia gréčtine.

Tento jazyk tvorí samostatnú vetvu indoeurópskej jazykovej rodiny. Starodávne arménske skripty, ktoré sa používali na zapisovanie jazyka pred vynálezom arménskej abecedy, sa nazývali „mehenagir“. Príklady takéhoto druhu písma sa nenašli nikde inde na svete. Skript sa skladal z 300 znakov, ľudia písali sprava doľava a hore nohami.

Je možné rozlíšiť niekoľko rôznych druhov arménskeho jazyka: starý arménsky (Grabar), stredný arménsky (Mijin hayeren) a moderný arménsky alebo Ashkharabar. Moderná arménčina zahŕňa dve písomné variácie – západnú a východnú arménčinu. Okrem týchto jazykových variácií sa na území Arménska používa aj veľa dialektov. Približne 50 dialektov bolo zaznamenaných ešte pred 20. storočím. 

Moderný arménsky jazyk je rozdelený do dvoch štandardizovaných foriem: západný a východný. Na ich zápis sa používa arménska abeceda, ktorú vytvoril v roku 405 svätý Mesrop Maštoc.

Vývoj arménčiny v histórii

Arménčina je indoeurópsky jazyk, čo znamená, že je príbuzný jazykmi ako sanskrit, gréčtina, latinčina a slovančina. Predkovia ľudí, ktorí hovorili proto-arménskym jazykom a všetkými ostatných proto-jazykmi hovorili rovnakou rečou. Nazýva sa proto-indoeurópsky jazyk. Príbuznosť bola stanovená na základe mnohých lexikálnych zhôd medzi týmito jazykmi. 

Odborníci na indoeurópske jazyky súhlasia s tým, že proto-indoeurópske rozdelenie sa odohralo 4 000 rokov pred naším letopočtom. Podobne okolo roku 3500 p.n.l. vznikali prvé proto-arménske kmene. Stalo sa tak v geografickom priestore, ktorý poznáme pod názvom Arménska vysočina (južne od Malého Kaukazu). Posledné archeologické dôkazy v Arménsku potvrdzujú niekoľko zhôd medzi touto civilizáciou a indoeurópskou kultúrou. 

V tomto kontexte sa Arménsko nepretržite vyvíjalo a bolo obohatené susednými kultúrami, čoho dôkazom sú viaceré vypožičané slová. Môžeme predpokladať, že arménsky jazyk v jeho dnešnej podobe vznikol zhruba pred 6000 rokmi.

Arménsko a jeho jazyky

I keď je arménčina hlavným jazykom, ktorý sa používa v Arménsku a v Republike Artsakh, väčšina ľudí v Arménsku dokáže plynule hovoriť buď rusky alebo anglicky. Ruský jazyk sa v Arménsku nielen používa ako druhý jazyk, ale slúži aj ako materinský jazyk ruskej menšiny. 

Východné Arménsko bolo ovplyvnené dvoma oddelenými ruskými reformami. V dôsledku toho sa svojim jazykom líši od západného Arménska. Medzi dvoma hlavnými jazykmi – východným a západným – existujú aj fonologické rozdiely. Všimnúť si môžeme aj veľa regionálnych rozdielov. Niektoré dialekty sa líšia od oboch štandardných foriem jazyka, takže osoby hovoriace štandardnými formami arménčiny majú ťažkosti s porozumením miestnych dialektov.

Približne 40% obyvateľov Arménska má základné znalosti anglického jazyka. Ale iba 3,6% z nich ho používa angličtinu ako druhý jazyk. V Arménsku je veľa etnických menšín, takže menšinové jazyky sú tiež veľmi rozšírené – napríklad jazyk yazidi, ukrajinčina, gréčtina, asýrčina a podobne.

Arménska abeceda

Vynález arménskej abecedy pochádza z roku 405 nášho letopočtu. V tom čase mních Mesrop Maštoc vytvoril arménsku abecedu pozostávajúcu z 36 znakov. Aj keď Arméni hovorili vo svojom rodnom jazyku, nemali na písanie ani čítanie arménske písmo, takže na zápis museli používať abecedu iných jazykov. Vytvorenie arménskej abecedy bolo historickou udalosťou pre arménsku kultúru a Arménov. Nová abeceda bola prvýkrát použitá na preklad Biblie a kresťanského Nového zákona. 

Ak sa pozriete na arménsku abecedu, určite si všimnete, že nie je ako iné abecedy. Každé arménske písmeno má zodpovedajúce číslo. Takže veľmi často vidíte arménske písmená namiesto čísel v starodávnych výpočtoch. Najzaujímavejšie sú historické arménske kalendáre. Arménske umelecké písmo a jeho kultúrne prejavy boli zapísané na Zoznam reprezentantov nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO v roku 2019.

Arménčina v súčasnosti

Na začiatku 21. storočia arménskym jazykom hovorilo takmer 6,7 milióna ľudí. Väčšina (asi 3,4 milióna) žije v Arménsku a zvyšok populácie je rozptýlený po rôznych krajinách. Arménčinou sa dorozumiete aj v Iráne, Sýrii, Libanone a Egypte. Arménske spoločenstvá sa nachádzajú tiež v USA, Kanade, na Cypre, v Grécku, Indii a ďalších krajinách.

Zaujímavosti

Najdlhšie arménske slovo registrované v slovníkoch je ջրաօթերևութաբանություն – v preklade hydrometeorológia.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.