Zistite viac o romani čhib - rómskom jazyku

Rómsky jazyk úzko súvisí so sanskritom, z ktorého pochádzajú všetky moderné indoárske jazyky. Rómčina sa rozvíjala súbežne so svojimi sesterskými jazykmi, ktoré sa v Indii používali až do 11. storočia. Neskôr predkovia Rómov opustili Indiu a vývoj rómskeho jazyka ovplyvnili jazyky, ktorými sa hovorí v iných krajinách.

Rómsky jazyk, nazývaný aj rómčina alebo romani čhib, predstavuje skupinu viac než 60 dialektov. Rómsky jazyk patrí do rodiny, ktorú voláme indoeurópska jazyková rodina. Rómčinou hovoria viac ako tri milióny ľudí na celom svete. Romani čhib je jediný indoársky jazyk, ktorý sa dnes používa výhradne mimo indického subkontinentu. Najrozšírenejší je v Európe, Ázii a Rusku.

Rómsky jazyk v histórii

V 15. storočí sa rómčina začala šíriť cez Grécko do celej Európy. Vyvíjali sa rôzne rómske dialekty, pretože Rómovia si osvojovali slová a gramatické formy jazykov krajín, do ktorých cestovali.

Keď Rómovia prvýkrát prišli do Európy, nikto nevedel, akým jazykom hovoria alebo odkiaľ prišli. Až koncom 18. storočia si európski vedci začali uvedomovať, že tento neznámy jazyk, ktorým hovoria Rómovia, pochádza z Indie.

Sesterské jazyky rómčiny, ako sú hindčina, bengálčina a rajasthani, ktorými sa v Indii hovorí, sa naďalej vyvíjali súbežne. Preto dnes, hoci väčšina rómskeho slovníka pochádza zo sanskritu, Rómovia nie sú schopní komunikovať s ľuďmi v Indii. Je to kvôli prítomnosti zapožičaných slov a starším gramatickým štruktúram, ktoré sa vyskytujú v rómčine.

Dialekty rómčiny

Keďže žiaden z rómskych jazykov nie je spisovný jazyk, názvy dialektov sa najčastejšie delia a pomenúvajú podľa geografickej oblasti ich výskytu. Aj z tohto pohľadu môžu byť rozdelené mnohými spôsobmi. Súčasné konsenzuálne delenie zahŕňa:

Severné rómske dialekty – severná a západná Európa, Pyrenejský polostrov a južné Taliansko.

Centrálne rómske dialekty – územie Poľska, Slovenska, Maďarska a juhovýchodné Rakúska.

Balkánske rómske dialekty – Balkán, Bulharsko, Severné Macedónsko.

Vlašské rómske dialekty – Rumunsko, Moldavsko, Turecko.

Dialekty možno rozčleniť na ešte menšie skupiny a podskupiny, ktorých bolo v minulosti uznávaných viac než 60. Ranú rómčinu najvýznamnejšie ovplyvnil stredoveký grécky jazyk, arménčina a perzština. Dnešný rómsky jazyk do veľkej miery ovplyvnili aj slovanské jazyky.

Všetci Rómovia používajú okrem rómčiny aj ďalší jazyk, v závislosti od toho, v akej krajine žijú. Aj napriek tomu je rómčina stále veľmi živá, predovšetkým vo východnej, juhovýchodnej a strednej Európe. Jazyk je prítomný predovšetkým v kultúre a umení, hlavne v tradičných piesňach a literatúre.

Písmo a abeceda

Rómčina je tradične ústnym jazykom, ale v posledných rokoch rastie tendencia kodifikovať a štandardizovať rôzne dialekty. Abecedu pre Rómov, ktorá bola štandardizovaná v roku 1990 na štvrtom svetovom rómskom kongrese v Poľsku, dnes používa väčšina rómskych komunít. V Rusku sa na zápis rómčiny používa upravená cyrilika

Je rómčina náročná na preklad? 

Vzhľadom na to, že rómčina nemá spisovnú podobu a dialekty sa od seba výrazne líšia, preklad môže byť náročný. Na rôzne oficiálne účely môžu rómčinu prekladať len rodení hovoriaci, pričom zohľadňujú všetky jazykové a kultúrne aspekty. Vyrastali s týmto jazykom a poznajú všetky jeho jedinečné osobitosti. Na preklad z rómčiny do slovenčiny teda nemusí byť vhodné použiť online prekladač.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.