Adam Chrenko

23. januára 2024

Kvalita strojového prekladu (MTQA) – Praktický sprievodca pre rok 2024

Strojový preklad, AI, ChatGPT – zdá sa, že tieto technológie v poslednej dobe dominujú vo svete lokalizácie. Ak sa ale pozrieme na situáciu v našom odvetví bližšie, zistíme, že bez jasných postupov a kritérií pre hodnotenie kvality strojového prekladu to ďaleko nedotiahneme. Tento prehľad ponúka jasné stratégie, ako zabezpečiť čo najlepšiu kvalitu strojového prekladu a ako ich zaradiť do vášho procesu tvorby viacjazyčného obsahu.

Google Translate spracuje každý deň neuveriteľných 100 miliárd slov, čo je ako keby ste preložili celú Tolkienovu trilógiu Pán Prsteňov viac ako 170 000-krát.

Prioritou väčšiny firiem je, aby sa veľké objemy prekladali lusknutím prsta. S nástrojmi, ktoré máme dnes k dispozícii, je okamžitý strojový preklad hračkou.

Zdá sa, že problém viacjazyčného obsahu je vyriešený. Ale ak sa zamyslíme hlbšie, vynára sa množstvo otázok.

Ako viem, že výstup je verný originálu?
Ako posúdim kvalitu prekladu?
Môžem strojový preklad hneď použiť alebo potrebujem úpravu odborníkom?
Light post-editing alebo full?…

Hodnotenie kvality strojového prekladu môže byť výzvou, a to najmä v dnešnej dobe, keď sa do popredia dostáva čoraz viac nástrojov na báze umelej inteligencie. Je čoraz ťažšie určiť, do akej miery sa spoliehať na strojový preklad a aký typ post-editingu zvoliť.

Našťastie sme sa v Translate touto témou zaoberali a pripravili pre vás tohto praktického sprievodcu na rok 2024.

Môže to byť váš kompas v mori technológií a pri vývoji AI.

Žiadne teoretické, učebnicové poučky.

Žiadna vata.

Len praktické tipy od lídrov na trhu – ako zaviesť konkrétne postupy, algoritmy a ako sa pripraviť na to, čo nás čaká. Poďme sa na to spolu pozrieť.

Hodnotenie kvality strojového prekladu (MTQA)

Hodnotenie kvality strojového prekladu (MTQA) je proces, vďaka ktorému vieme určiť úroveň kvality výstupu strojového prekladu na základe niekoľkých parametrov:

V kombinácii s post-editingom prekladateľa vieme zabezpečiť, aby strojový preklad efektívne sprostredkoval zamýšľané posolstvo bez skreslenia alebo nepresností.

Prečo je MTQA dôležité?

Ak robíte MTQA zodpovedne a za pomoci profesionálov, môže to viesť k optimalizácii vašej viacjazyčnej komunikácie a k efektívnejšiemu riadeniu prekladového procesu. Presnejšie výstupy vám ušetria čas aj peniaze.

Integráciou MTQA sa vyhnete chybám a potenciálnemu ohrozeniu reputácie. Kľúčom ku konzistentným a kvalitným prekladom je zabezpečiť, aby boli zachované jazykové nuansy, kontext a myšlienka pôvodného textu.

Strojový preklad - návod

Stiahnite si praktický návod k strojovému prekladu a zistite ako na preklady rýchlo, lacno a kvalitne.

Praktický návod od lídra na trhu. Nie sú potrebné žiadne znalosti z oblasti prekladu.

Stiahnuť návod

Typy postupov pri MTQA

V ideálnom prípade vám pri hodnotení strojového prekladu pomôže skúsený partner v oblasti lokalizácie.

Najskôr sa musíte pozrieť na text a určiť:

Ide o dôležitú obchodnú komunikáciu?
Bežnú správu?
Alebo ide o právny dokument?

Podľa toho musíte nájsť spôsob, ktorý bude najviac vyhovovať vašim účelom, rozpočtu a oblasti.

Rôzne typy textov vyžadujú rôznu úroveň presnosti a rôzne kritériá hodnotenia. Ak viete, ako zvoliť vhodnú metódu hodnotenia, pomôže vám to pri efektívnejšej a spoľahlivejšej komunikácii.

Poznáme tri typy MTQA: automatizované, manuálne a hybridné.

Automatizované MTQA

Automatizované hodnotenie je postavené na algoritmoch, ktoré porovnávajú výstup strojového prekladu s referenčným ľudským prekladom. Je to rýchly a relatívne lacný spôsob na stanovenie kvality výstupu.

Medzi metódy automatického hodnotenie kvality prekladu patria napríklad BLEU (Bilingual Evaluation Understudy), TER (Translation Edit Rate) a METEOR (Metric for Evaluation of Translation with Explicit Ordering). Majú však aj svoje obmedzenia – zväčša sa zameriavajú skôr na formu ako na samotný význam textu.

BLEU

BLEU (skratka Bilingual Evaluation Understudy) je najznámejšou automatizovanou metódou hodnotenia. Zameriava sa na zhody medzi strojovým prekladom a referenčným ľudským prekladom. Čím vyššie je skóre BLEU, tým viac strojový preklad zodpovedá tomu ľudskému, čo by malo znamenať aj vyššiu kvalitu.

Tento spôsob hodnotenia má svoje obmedzenia, keďže penalizuje všetko, čo presne nezodpovedá referenčnému prekladu. Výsledné hodnotenie je teda potrebné brať s rezervou.

TER a WER

Translation Edit Rate (TER) a Word Error Rate (WER) sú automatizované metriky založené na rôznych metódach. TER jednoducho počíta počet úprav potrebných na dosiahnutie výstupu zhodného s referenčným prekladom, zatiaľ čo WER určuje podiel nesprávne preložených slov.

Obe metódy sú skvelé, ak vám ide o kvantifikovanie chýb. Ani jedna z nich však neberie do úvahy závažnosť chýb, čo môže skresliť konečné skóre.

Manuálne MTQA

Manuálne hodnotenie a posúdenie odborníkom v oblasti prekladu je najnákladnejší a zároveň najpresnejší spôsob určenia kvality strojového prekladu. Ide o zlatý štandard v odvetví. Spätná väzba od prekladateľov, korektorov alebo zákazníkov často poukáže na chyby, ktoré môžu algoritmom uniknúť.

Pri manuálnom hodnotení nám pomôžu 2 podkategórie – plynulosť a primeranosť a analýza chýb.

Plynulosť a primeranosť

Manuálne hodnotenie strojového prekladu sa zameriava na dva kľúčové aspekty – primeranosť a plynulosť. Primeranosť nám určuje mieru, do akej strojový výstup zodpovedá významu originálu. Plynulosť hovorí o tom, ako prirodzene strojový výstup znie a či je bez chýb.

Analýza chýb

Analýza chýb nám pomáha nielen pri hodnotení kvality, ale aj pri voľbe vhodného MT nástroja. Medzi základné kategórie chýb patria gramatické, sémantické a lexikálne. Keď sa nám podarí tieto typy chýb identifikovať, môže to slúžiť ako návod na zlepšovanie MT nástroja.

Riešenie

Ak chcete využiť potenciál vašich MT riešení v projektoch naplno, je potrebné zvoliť vyvážený a hybridný prístup k MTQA.

Kombinácia automatizovaného hodnotenia s dôkladnou ľudskou kontrolou je základom pre spoľahlivejší a kvalitnejší výstup pri strojovom preklade.
Translata GIF - good, cheap, fast

Zlepšovanie kvality strojového prekladu

Príprava textu na preklad (Pre-Editing)

Už ste pravdepodobne počuli o post-editingu, proces pri ktorom upravujeme MT výstup tak, aby zodpovedal originálu. Na to, aby sme dosiahli čo najkvalitnejší výsledok je však nevyhnutná aj príprava textupre-editing.

Ide najmä o zjednodušenie a spresnenie zdrojového textu, čo umožní efektívnejší strojový preklad.

Len si spomeňte na všetky prípady, keď ste mali na preklad k dispozícii len PDF. Pred prekladom je vždy potrebné toto PDF skonvertovať a následne text pripraviť na preklad.

V niektorých prípadoch môže byť nutná aj úprava textu vo Worde. Tento proces zahŕňa zjednodušenie zložitých vetných štruktúr, odstránenie nejednoznačností a zabezpečenie terminologickej konzistentnosti. Zredukovaním viet do najjednoduchšej podoby uľahčíme stroju prácu, čím sa zvýši pravdepodobnosť kvalitnejšieho výstupu.

Pre-editing je dôležitý, lebo môže výrazne ovplyvniť celkovú kvalitu prekladu a zefektívniť proces. Stručný, jasný a priamočiary východiskový text často vedie k presnejšiemu a ucelenejšiemu prekladu, čím sa minimalizuje potreba následných úprav.

Menej práce pre post-editorov sa premietne do kratšieho času dodania prekladu, nižších nákladov a spokojnosti zákazníkov. Aj to sú výhody, ktoré prináša spolupráca s prekladateľskou agentúrou a lokalizačným inžinierom. Viac o úlohe týchto profesionálov za oponou a pre-editingu sa dozviete v našom e-booku o tom, ako pripraviť vaše dokumenty na preklad.

Význam post-editingu

Strojový preklad nie je dokonalý. Profesionálny prekladatelia a post-editori sú nenahraditeľní a ich činnosť je kľúčová pre dosiahnutie požadovanej kvality. Post-editácia zahŕňa najmä:

Post-editor opraví chyby alebo nesprávne preklady, ktoré strojový preklad prehliadne (alebo vytvorí), aby zabezpečil presný a prirodzene znejúci text. Úlohou post-editorov je vyriešiť situácie, keď je strojový preklad príliš doslovný alebo dostatočné nezohľadní kultúrne a kontextové nuansy.

Aj napriek tomu, že technológie neustále napredujú a strojové preklady sú čoraz lepšie, post-editing je nevyhnutný na to, aby boli preklady presné a kvalitné. Vyhnete sa tak mnohým nedorozumeniam a vďaka kvalitným výstupom v prekladových pamätiach ušetríte čas, peniaze a ďalšie cenné zdroje.

Ak vám nabudúce pristane na stole 3 000 slov na preklad s dodaním v ten istý deň, spomeňte si na strojový preklad a našich post-editorov, ktorí vás môžu zachrániť.

Výber správneho softvéru

Už ste o nich pravdepodobne počuli alebo ich používate. DeepL, Google Translate alebo náš Translata online prekladač vám zadarmo preložia akýkoľvek text. My v Translate ale vieme, že každý softvér má svoje pre a proti a je dôležité zvoliť ten správny podľa typu textu.

Niektoré excelujú v určitých jazykových kombináciách, zatiaľ čo iné sú ako šité na mieru konkrétnym oblastiam alebo typu textu. V tom spočíva aj naša úloha – zosúladiť vaše požiadavky a očakávania so správnym prekladovým softvérom.

Ak by ste si chceli vedieť viac o výhodách strojového prekladu a ako to vyzerá v praxi, prečítajte si našu prípadovú štúdiu so spoločnosťou Stoklasa, ktorej dodávame strojový preklad rýchlo, kvalitne a za tretinové ceny.

10 871 odberateľov

Newsletter Translata Brífing: Získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí

Pravidelná dávka inšpirácie pre efektívnejšiu prácu s cudzími jazykmi

Prihláste sa k odberu

Budúcnosť MTQA

Využitie technológií na zlepšenie kvality strojového prekladu

Predpovedanie kvality strojového prekladu – váš návod na úspech

Predpovedanie kvality strojového prekladu je cesta, ako zefektívniť celý proces. O čo presne ide? Kvalita strojového prekladu sa dá predpovedať pomocou AI nástrojov a algoritmov ešte pred samotným post-editingom. Tieto technológie identifikujú problémové časti textu, a post-editori tak vedia, na čo sa sústrediť. Je to jedna zo zložiek prekladového manažmentu, ktorá môže priniesť v oblasti lokalizácie veľké zmeny.

Predstavte si predpovedanie kvality strojového prekladu ako investíciu. Investíciu, ktorá má atraktívny výnos a poskytuje vám konkurenčnú výhodu. Keď dokážete identifikovať potenciálne problémy vopred, celý proces je efektívnejší a prekladateľom šetrí čas a energiu. A zároveň dodávate bezchybný viacjazyčný obsah v krátkom čase.

Strategická spolupráca so spoľahlivým partnerom v tejto oblasti vám pomôže prekonať jazykové a kultúrne bariéry na akomkoľvek medzinárodnom trhu.

Ako zvládnuť manažment kvality strojového prekladu v roku 2024

Manažment kvality strojového prekladu v roku 2024 bude založený na efektívnej kombinácii znalostí odborníkov a technológií. Ak budeme schopní nájsť rovnováhu medzi ľudským citom pre jazyk a efektivitou strojového prekladu, otvoria sa nám nejedny dvere príležitostí.

Tento článok môže byť vaším návodom, ako sa orientovať v neustále meniacom sa svete technológií a prekladu. Nie je to len o správnych nástrojoch a softvéroch. Potrebujete rozumieť jazykovým nuansám, lokalizácii a prekladovému procesu, ktorý následne môžete vylepšiť.

V dobe sekundovej pozornosti, kedy spoločnosti bojujú o každého jedného zákazníka po celom svete, je kvalitný preklad nevyhnutnou súčasťou budovania reputácie.

Translata vám pomôže zanalyzovať váš manažment prekladov. Zistíme, čo môžete robiť lepšie a ako dosiahnete vyššiu efektivitu pri spravovaní viacjazyčného obsahu. Navrhneme využitie prekladových pamätí a terminologických databáz, ktoré vám ušijeme na mieru. Vy získate čas, vaše preklady budú presnejšie a ešte aj ušetríte.

Neviete, kde začať? Dohodnite si stretnutie alebo nám napíšte mail – naše obchodné a projektové oddelenie vám bude k dispozícii a radi s vami preberieme akékoľvek otázky.

I’m Adam – a project manager with a flair for creative translation and copywriting. I’ve always dreamt of being a writer – and, in a way, Translata is helping to make my dream come true. I like to help colleagues with various translation and copywriting challenges. My favourite topics include marcom, finance, banking, and investments. When I’m not reading Tolkien or translating ads for fun, you can find me playing tennis, hiking, or spending quality time with friends and family.