Ako sa naučiť azbuku?

Mnohých študentov, ktorí sa chcú naučiť po rusky, odrádza azbuka hneď na začiatku. Keďže túto abecedu nepoznajú, ruština sa v ich očiach stáva ešte náročnejším jazykom. Pravdou však je, že azbuka má s latinkou veľa spoločného. Ako sa naučiť azbuku, ak začínate s ruským jazykom?

Ako sa naučiť azbuku

Každému študentovi môže vyhovovať iný spôsob, ako sa s novou abecedou oboznámiť. Na to, aby ste zvládli používať azbuku, sa nemusíte naspamäť učiť 33 nových písmen. Niektoré z nich sú rovnaké než tie slovenské, iné sa odlišujú vo výslovnosti a len časť z nich predstavuje úplne neznáme znaky. Jednou z obľúbených metód učenia je rozdelenie písmen azbuky na tieto 3 skupiny. 

Písmená azbuky, ktoré už poznáme

Keďže ruština patrí medzi slovanské jazyky, v abecedách nájdeme niekoľko podobností. Ruština má so slovenčinou spoločných 5 písmen: М, А, Т, К, О. Napísať aj prečítať ich môžeme rovnako ako latinské písmená. 

Písmená azbuky, ktoré sa podobajú na latinské

Niekoľko písmen azbuky sa podobá na tie, ktoré bežne používame. Sú to В, Н, Р, С, У, Х. Pri čítaní robia asi najväčší problém, pretože sa nám s nimi spájajú iné zvuky. Napríklad slovo нос môžeme prečítať ako hoc, ale po správnosti čítame nos. Naozaj ide o slovenský nos, takže správne čítanie týchto písmen uľahčí aj preklad ruštiny

Písmená azbuky, ktoré nepoužívame

Zvyšok azbuky pozostáva z písmen, ktoré sú na prvý pohľad úplne neznáme. Patrí sem napríklad Б, Ф, Ц, Ж, З, Ы, Э, Ю, Я, Ъ a niekoľko ďalších. Písmená síce vyzerajú inak, no väčšina z nich predstavuje zvuky, ktoré bežne používame v našej fonetickej sústave. Pre niektoré z nich máme presný ekvivalent v latinskej abecede, napríklad Э = E, ш = Š, Ф = F… 

Najrýchlejší spôsob, ako sa naučiť azbuku

Keď lepšie pochopíme rozdiely medzi azbukou a latinkou, práca s ruským textom bude o niečo jednoduchšia. Ide zároveň o najrýchlejší spôsob, ako si azbuku osvojiť. Namiesto učenia sa jednotlivých písmen naspamäť začnite jednoduchším ruským textom a pokúste sa ho dešifrovať. Tabuľku s výslovnosťou azbuky majte pritom poruke, pomôže vám, ak narazíte na nové písmeno. 

Čítanie azbuky a počúvanie ruštiny

Väčšina ľudí si rýchlejšie zapamätá slová, ktoré číta a počúva zároveň. Tvar písmena si ľahšie spojíme s jeho zvukom a osvojíme si výslovnosť celých slov. Počúvať môžete podcasty alebo audioknihy s prepisom v azbuke, no postačí aj krátke video s ruskými titulkami alebo online prekladač s možnosťou počúvania textu.

Preklad zo slovenčiny do ruštiny

Pri zoznamovaní sa s azbukou a ruštinou ako takou pomôže preklad zo slovenčiny do ruštiny. Kombinácia týchto jazykov je v oboch smeroch pomerne náročná, hlavne ak potrebujete preložiť obchodné alebo úradné dokumenty. Naši úradní prekladatelia vám zabezpečia overený preklad do ruštiny, ale aj preklad bežných textov v súlade s vašimi požiadavkami.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.