Alexandra Bukovčanová

29. septembra 2020

Pandémia zdôraznila výnimočnú a nezastupiteľnú úlohu prekladateľov a tlmočníkov

Neisté časy, ktoré v súvislosti so šírením koronavírusu nastali v celom svete, vyvolávajú v ľuďoch veľké obavy. Bojujeme s niečím, čo prevažná väčšina z nás doposiaľ nezažila, a preto chceme rozhodnutia robiť na základe presných informácií z dôveryhodných zdrojov.

Pridajte sa ku 8 000 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing

Prekladatelia a tlmočníci zohrávajú kľúčovú rolu pri šírení informácií, ktoré ľudia v ťažkých časoch potrebujú.

Potreba jasnej a neskreslenej komunikácie

Ľudia po celom svete počas aktuálnej pandémie prahnú po pravdivých informáciách. Dostupnosť dôveryhodných zdrojov a eliminácia hoaxov v čase, keď je celý svet zasiahnutý nebezpečnou pandémiou, má potenciál zachraňovať životy.

„Dezinformácie vypĺňajú voľný priestor, ktorý zostane, keď ľudia nie sú vypočutí a ich otázky nie sú zodpovedané.“ Prekladatelia bez hraníc

Vo svete existuje až 7 000 jazykov, no viac ako polovica obyvateľstva Zeme hovorí jedným z 23 najpoužívanejších jazykov. Napríklad OSN publikuje svoje výstupy v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 v šiestich svetových jazykoch. To však nedokáže dostatočne pokryť potreby marginalizovaných jazykových skupín tretieho sveta, ktoré sú v humanitárnej núdzi.

Tohtoročná pandémia je pre humanitárne misie po celom svete veľkou výzvou. Podľa údajov OSN bude v roku 2020 potrebovať humanitárnu pomoc až 160 miliónov ľudí, čo je najviac za posledné desaťročia. Humanitárni pracovníci pracujú v prvej línii a poskytujú pomoc, liečia a zabezpečujú prevenciu tých najzraniteľnejších skupín ľudí.

Koronavírus sa rýchlo začal šíriť aj v oblastiach s veľkou jazykovou diverzitou. Na efektívnu komunikáciu a porozumenie potrebujú humanitárni pracovníci informácie aj v málo rozšírených miestnych jazykoch. Preto je dôležité odstraňovať jazykové bariéry a zabezpečiť nástroje na jednoduchú a zrozumiteľnú komunikáciu. Dopyt po kvalitných prekladateľských službách sa skokovo zvýšil.

Nenahraditeľná úloha prekladateľov a tlmočníkov

To, čo nedokázali vlády, to dokázali zabezpečiť prekladateľské, neziskové a humanitárne organizácie. Už v počiatkoch pandémie sa spojili, aby pripravili preklady nariadení a opatrení na záchranu životov aj pre jazykové skupiny, ktoré majú výrazne obmedzený prístup k informáciám.

Vďaka celosvetovým iniciatívam sa prekladatelia a tlmočníci z celého sveta spojili a vytvorili pomôcky a nástroje pre humanitárnych pracovníkov, vďaka ktorým môžu komunikovať s ľuďmi, ktorí ich pomoc najviac potrebujú.

Napríklad organizácia Lekári bez hraníc v spolupráci s britským Červeným krížom zabezpečila preklad nariadení britskej vlády do 60 svetových jazykov, aby uľahčila skupinám migrantov prístup k dôležitým informáciám v ich materinskom jazyku.

Prekladatelia bez hraníc v spolupráci so spoločnosťou KoBo a s pomocou financovania z fondu spoločnosti Cisco pracujú na vývoji technológie, ktorá dokáže rozpoznať jazyk a umožní humanitárnym pracovníkom komunikovať s ľuďmi z marginalizovaných jazykových skupín a vypočuť si ich požiadavky.

Hľadanie slov pre svet v kríze

Medzinárodná federácia prekladateľov si tento rok pripomína Medzinárodný deň prekladateľov kampaňou s témou Hľadanie slov pre svet v kríze. Každoročnú súťaž o dizajn k téme oslavy Medzinárodného dňa prekladateľov vyhral tento rok návrh od Lizy Gunenko, ktorý poukazuje na súdržnosť a solidaritu aj v týchto neľahkých časoch.

Zdroj: https://www.fit-ift.org/international-translation-day/

 

Práve vďaka súdržnosti, solidarite a náročnej práci prekladateľov a tlmočníkov môžu milióny ľudí, ktorí nehovoria niektorým z hlavných svetových jazykov alebo nemajú prístup k internetu či novinám, získať dôležité informácie, aby ochránili svoje zdravie a zdravie svojich blízkych.

empty-office-scaled.jpg
korona_HO.jpg
spoločný_call.jpg
Team_korona.jpg
Translata v čase koronakrízy

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.