Martin Eichler

26. novembra 2020

Ušetrite čas pri manažovaní prekladov. Vyvarujte sa týchto 6 chýb

Preklady sú súčasťou množstva pracovných úloh, ktoré denne musíte zvládať. Často však proces prekladu nejde podľa plánov, agentúra sa pýta dodatočné otázky, komunikácia trvá dlhšie, projekt sa naťahuje a začnete sa obávať, že nesplníte naplánované termíny.

Pridajte sa ku 8 000 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing

Ukážeme vám, kvôli akým chybám sa predlžuje čas dodania prekladov a ako môžete manažovanie prekladov zefektívniť.

1. Nevenujete čas príprave podkladov

Čím kvalitnejšie podklady prekladateľskej agentúre dodáte, tým je spolupráca rýchlejšia. Stáva sa, že prekladateľ vráti text klientovi s pripomienkami, pretože je zle napísaný a vety nedávajú zmysel. Dajte si preto záležať, aby podklady na preklad prešli dôkladnou internou kontrolou. Bez kvalitného zdrojového textu je ťažké dodať dobrý preklad.

2. Nezadefinujete účel textu a terminológiu

Nie je preklad ako preklad, preto je mimoriadne dôležité informovať prekladateľskú agentúru o špecifikách textu. Štýl prekladu interných dokumentov je, napríklad, odlišný od prezentačných materiálov spoločnosti, tlačovín alebo webstránky. Podľa účelu textu agentúra tiež navrhne, či je potrebná korektúra rodeným hovoriacim.

3. Projekt prekladu je rozkúskovaný medzi niekoľkých dodávateľov

Veľké prekladateľské agentúry už majú vo svojich externých tímoch nielen prekladateľov, ale aj copywriterov, grafikov, korektorov a ďalších šikovných ľudí, vďaka ktorým vedia zabezpečiť celý projekt od A po Z. Dokáže tiež preložiť texty v prezentáciách, grafických výstupoch alebo tlačovej verzii. Jednoducho vám doručí identický dokument v požadovanom jazyku. Pre vás to znamená komunikáciu iba s jedným dodávateľom a viac času na iné úlohy.

4. Zbytočne strácate čas konvertovaním súborov na preklad

V domnienke, že agentúre uľahčia a urýchlia prácu, sa klienti snažia zdrojové texty konvertovať do súborov, ktoré považujú za ľahko čitateľné. Opak je pravdou.

Prekladateľské agentúry pracujú s modernými nástrojmi, ktoré spracujú texty v rôznych atypických súboroch. Nemusíte sa preto trápiť nad tým, či je lepšie poslať texty vo formáte .doc alebo .pdf. Agentúru len informujte, aký súbor máte k dispozícii a zvyšok nechajte na ňu.

5. Zisťujete duplicity v preklade, aby ste neplatili za rovnaký preklad

Kontrola duplicít a ich manuálne mazanie je zbytočný úkon, ktorý navyše zaberá veľké množstvo času. S duplicitami si poradia prekladateľské nástroje, ktoré prekladateľom uľahčujú prácu a klientom šetria čas.

Čokoľvek, čo už v minulosti bolo preložené, nástroje ukladajú do prekladovej pamäte. Aj keď klient potrebuje preklady s odstupom času, po nahratí textov softvér ihneď odhalí frázy, vety alebo odseky, ktoré už raz boli preložené a automaticky ich preloží. Preklad textu a revízie tak vie agentúra realizovať rýchlejšie a klient má hotové preklady k dispozícii s nižšími nákladmi, pretože za duplicity neplatí.

6. Preklady zadávate neskoro a dostávate sa do časovej tiesne

Pri rozsiahlych prekladoch do niekoľkých jazykov naraz, alebo globálnych kampaniach, kde sa zmeny schvaľujú do poslednej chvíle, je plánovanie a manažovanie prekladových projektov náročné. Pre lepšiu predstavu – skúsený prekladateľ zvládne za 1 deň preložiť 8 normostrán textu (1 normostrana = 1 800 znakov vrátane medzier).

Veľká agentúra má vytvorené procesy, overených dodávateľov a desiatky jazykových kombinácii, vďaka čomu zvládne zabezpečiť rozsiahle projekty pod jednou strechou v krátkom čase. Texty rozdelí medzi niekoľkých prekladateľov a korektor ich skontroluje, aby mal preklad konzistentný štýl.

Špičková agentúra si okrem prekladov poradí aj s ďalšími úlohami, vďaka čomu ušetríte hodiny práce pri manažovaní projektov. Dajte si preto záležať na výbere dodávateľa prekladateľských služieb. Pomôže vám náš e-book, v ktorom sme zhrnuli naše skúsenosti a odporúčania, na čo sa pri výbere dodávateľa prekladateľských služieb zamerať.

I'm convinced everyone needs their own mission and goal in life. My mission is to connect people. With TMS, CMS, CAT tools, and CRM. Translation technology is my forte and I will be happy to guide you through it.