Úvod > Preklady textov a dokumentov > Technológie pri preklade

Technológie pri preklade

CAT nástroje

Kontaktovať TranslatuFirma vyrábajúca tlačiarne sa rozhodla svoje 3 najúspešnejšie produkty začať predávať na novom – nemeckom trhu. Potrebuje teda preložiť záručné listy a návody na použitie. Tie sa pre každý model v niečom líšia, ale gro textu je podobné, preto hľadáme pre klienta cestu, ako by mohol ušetriť pri preklade. S využitím technológie pri preklady, takzvanými CAT nástrojmi, to dokážeme – klientom vieme zabezpečiť úsporu nákladov na preklad niekedy až do výšky 40 % a takisto eliminujeme chyby v terminológii. CAT nástroje (CAT – Computer Aided Translation, Computer Assisted Translation) sú softvérové riešenia, ktoré umožňujú počítačom podporované preklady textov. Využívanie týchto nástrojov poskytuje prekladateľom predovšetkým možnosť zefektívniť realizáciu prekladov pri veľkých objemoch prekladaných materiálov v krátkych termínoch.


knihy na displeji notebooku

Ako to funguje?

Pri prekladoch s využitím CAT nástrojov je vstupný text podrobený počítačovej analýze. Naši projektoví manažéri na základe tejto analýzy dokážu určiť, či sa v rámci textu nachádzajú aj opakovania, resp. koľko textu sa už nachádza v prekladových pamätiach vytvorených pri predošlých projektoch. To znamená, že softvér nájde opakovanie v texte a navrhne podľa predošlých textov vhodný preklad slova alebo danej frázy, čím výrazne zrýchli prácu prekladateľa. Samozrejme, prekladateľ takýto text upravuje podľa kontextu a opäť ukladá, čím „učí“ a ďalej zdokonaľuje systém. Medzi ďalšie výhody využívania CAT nástrojov patrí zabezpečenie jednotnej terminológie na základe využívania tzv. prekladových pamätí, čo sú v podstate akési „slovníky celých viet“. Zaznamenáva sa úsek textu v zdrojovom jazyku a želaný preklad do cieľového jazyka. Klientom tak vieme zaručiť, že ich preklady budú konzistentné, čo je pri rozsiahlych prekladoch, akými sú okrem iného aj technické materiály či protokoly z klinických skúšaní, veľmi dôležitou podmienkou, ktorá výrazne podmieňuje kvalitu profesionálneho prekladu.

Využitie CAT nástrojov v praxi

CAT nástroje nielenže uľahčujú samotný proces prekladu pre prekladateľov, ale pri potenciálnom opakovaní textov dokážu výrazne zvýšiť kvalitu prekladov vďaka konzistentnosti terminológie a takisto do istej miery znížiť náklady zákazníka. Náš špecializovaný tím pracuje s mnohými dostupnými softvérovými nástrojmi, spomedzi nich to je napríklad:

- Trados Studio 2009/2011/2014,
- Trados 2007,
- SDLX,
- Idiom,
- MemoQ,
- Wordfast.


x

Mám záujem o preklad

Chcem získať bezplatnú cenovú ponuku

Jazykové kombinácie

Prekladáme z a do viac ako 73 jazykov:

Najnovšie v blogu

egis projects logo
SOB Leasing logo
HB Reavis
S&T
PSW logo
Johnson-Johnson
Pro Relocation
Nowy Styl Group
CeMS logo
MOTOKOM logo
ecake
martinus
microsoft
Sharp
Bayer
ZSSK Cargo
SAS
VNET
MUW SAATCHI & SAATCHI logo
MagorTherm logo
Swietelsky logo
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie