Technológie pri preklade

Technológie pri preklade

CAT nástroje

Firma vyrábajúca tlačiarne sa rozhodla svoje 3 najúspešnejšie produkty začať predávať na novom – nemeckom trhu. Potrebuje teda preložiť záručné listy a návody na použitie. Tie sa pre každý model v niečom líšia, ale gro textu je podobné, preto hľadáme pre klienta cestu, ako by mohol ušetriť pri preklade. S využitím technológie pri preklady, takzvanými CAT nástrojmi, to dokážeme – klientom vieme zabezpečiť úsporu nákladov na preklad niekedy až do výšky 40 % a takisto eliminujeme chyby v terminológii. CAT nástroje (CAT – Computer Aided Translation, Computer Assisted Translation) sú softvérové riešenia, ktoré umožňujú počítačom podporované preklady textov. Využívanie týchto nástrojov poskytuje prekladateľom predovšetkým možnosť zefektívniť realizáciu prekladov pri veľkých objemoch prekladaných materiálov v krátkych termínoch.

Ako to funguje?

Pri prekladoch s využitím CAT nástrojov je vstupný text podrobený počítačovej analýze. Naši projektoví manažéri na základe tejto analýzy dokážu určiť, či sa v rámci textu nachádzajú aj opakovania, resp. koľko textu sa už nachádza v prekladových pamätiach vytvorených pri predošlých projektoch. To znamená, že softvér nájde opakovanie v texte a navrhne podľa predošlých textov vhodný preklad slova alebo danej frázy, čím výrazne zrýchli prácu prekladateľa. Samozrejme, prekladateľ takýto text upravuje podľa kontextu a opäť ukladá, čím „učí“ a ďalej zdokonaľuje systém. Medzi ďalšie výhody využívania CAT nástrojov patrí zabezpečenie jednotnej terminológie na základe využívania tzv. prekladových pamätí, čo sú v podstate akési „slovníky celých viet“. Zaznamenáva sa úsek textu v zdrojovom jazyku a želaný preklad do cieľového jazyka. Klientom tak vieme zaručiť, že ich preklady budú konzistentné, čo je pri rozsiahlych prekladoch, akými sú okrem iného aj technické materiály či protokoly z klinických skúšaní, veľmi dôležitou podmienkou, ktorá výrazne podmieňuje kvalitu profesionálneho prekladu.

Využitie CAT nástrojov v praxi

CAT nástroje nielenže uľahčujú samotný proces prekladu pre prekladateľov, ale pri potenciálnom opakovaní textov dokážu výrazne zvýšiť kvalitu prekladov vďaka konzistentnosti terminológie a takisto do istej miery znížiť náklady zákazníka. Náš špecializovaný tím pracuje s mnohými dostupnými softvérovými nástrojmi, spomedzi nich to je napríklad:

– Trados Studio 2009/2011/2014,
– Trados 2007,
– SDLX,
– Idiom,
– MemoQ,
– Wordfast.