Úvod > Preklady textov a dokumentov > Technológie pri preklade

Technológie pri preklade

CAT nástroje

Firma vyrábajúca tlačiarne sa rozhodla svoje 3 najúspešnejšie produkty začať predávať na novom – nemeckom trhu. Potrebuje teda preložiť záručné listy a návody na použitie. Tie sa pre každý model v niečom líšia, ale gro textu je podobné, preto hľadáme pre klienta cestu, ako by mohol ušetriť pri preklade. S využitím technológie pri preklady, takzvanými CAT nástrojmi, to dokážeme – klientom vieme zabezpečiť úsporu nákladov na preklad niekedy až do výšky 40 % a takisto eliminujeme chyby v terminológii. CAT nástroje (CAT – Computer Aided Translation, Computer Assisted Translation) sú softvérové riešenia, ktoré umožňujú počítačom podporované preklady textov. Využívanie týchto nástrojov poskytuje prekladateľom predovšetkým možnosť zefektívniť realizáciu prekladov pri veľkých objemoch prekladaných materiálov v krátkych termínoch.


Ako to funguje?

Pri prekladoch s využitím CAT nástrojov je vstupný text podrobený počítačovej analýze. Naši projektoví manažéri na základe tejto analýzy dokážu určiť, či sa v rámci textu nachádzajú aj opakovania, resp. koľko textu sa už nachádza v prekladových pamätiach vytvorených pri predošlých projektoch. To znamená, že softvér nájde opakovanie v texte a navrhne podľa predošlých textov vhodný preklad slova alebo danej frázy, čím výrazne zrýchli prácu prekladateľa. Samozrejme, prekladateľ takýto text upravuje podľa kontextu a opäť ukladá, čím „učí“ a ďalej zdokonaľuje systém. Medzi ďalšie výhody využívania CAT nástrojov patrí zabezpečenie jednotnej terminológie na základe využívania tzv. prekladových pamätí, čo sú v podstate akési „slovníky celých viet“. Zaznamenáva sa úsek textu v zdrojovom jazyku a želaný preklad do cieľového jazyka. Klientom tak vieme zaručiť, že ich preklady budú konzistentné, čo je pri rozsiahlych prekladoch, akými sú okrem iného aj technické materiály či protokoly z klinických skúšaní, veľmi dôležitou podmienkou, ktorá výrazne podmieňuje kvalitu profesionálneho prekladu.

Využitie CAT nástrojov v praxi

CAT nástroje nielenže uľahčujú samotný proces prekladu pre prekladateľov, ale pri potenciálnom opakovaní textov dokážu výrazne zvýšiť kvalitu prekladov vďaka konzistentnosti terminológie a takisto do istej miery znížiť náklady zákazníka. Náš špecializovaný tím pracuje s mnohými dostupnými softvérovými nástrojmi, spomedzi nich to je napríklad:

- Trados Studio 2009/2011/2014,
- Trados 2007,
- SDLX,
- Idiom,
- MemoQ,
- Wordfast.


x

Mám záujem o preklad

Chcem získať bezplatnú cenovú ponuku

Jazykové kombinácie

Prekladáme do viac ako 70 jazykov

Kontaktovať translatuSwietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
egis projects logo
SOB Leasing logo
HB Reavis
S&T
PSW logo
Johnson-Johnson
Pro Relocation
Nowy Styl Group
CeMS logo
MOTOKOM logo
ecake
martinus
microsoft
Sharp
Bayer
ZSSK Cargo
SAS
VNET
MUW SAATCHI & SAATCHI logo
MagorTherm logo
Swietelsky logo