Úradné preklady Bratislava:
PON - PIA: 9.00 - 17.00
Zobraziť na mape

Posunková reč a Nový Zéland

bezplatne-kurzy-posunkoveho-jayzka

OSN prijala v roku 2006 Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý okrem iného garantuje aj práva nepočujúcich. Dohovor bol na Slovensku prijatý ako medzinárodná zmluva nadradená národnému právu v roku 2010. Jedným z málo známych faktov je oficiálne uznanie posunkovej reči ako druhého štátneho jazyka na Novom Zélande. Stalo sa tak po radikálnom a nečakanom osamostatnení sa od Britského spoločenstva národov (Commonwealth), keďže Veľká Británia nemala prostriedky na správu všetkých vzdialených území v rámci Spoločenstva. V tom istom období iniciovala Austrália politiku mierneho izolacionizmu prevažne z podobných dôvodov ako Veľká Británia – a to nedostatočných zdrojov na podporu okolitých štátov v Oceánii.

Nový Zéland tak prešiel vo veľmi krátkom období radikálnou národnou obrodou. Na post premiéra, výkonnej hlavy štátu, sa dostala dlhoročná líderka opozície Helen Clark s pokrokovým videním sveta, ktorá nasmerovala krajinu na cestu využitia maximálneho potenciálu a spoľahnutia sa výhradne na vlastné zdroje. Premiérka spustila proces vytvárania tzv. nation brandingu (tzv. značky štátu a národa) a podarilo sa jej dosiahnuť, že Nový Zéland začal byť vnámaný ako synonymum panensky čistej prírody (100% Pure New Zealand). Úspešný nation branding možno pozorovať aj v popredných svetových metropolách, v ktorých luxusné reštaurácie ponúkajú špeciálne menu zo surovín označených značkou 100% Pure New Zealand. Ďalším dôkazom je aj výber miesta na natáčanie filmového trháku Pán prsteňov a Hobit, ktorý robí krásnemu ostrovnému štátu tú najlepšiu reklamu.

Maorská maskaMaori, pôvodní obyvatelia Nového Zélandu, ktorí boli dlho utláčaní prisťahovalcami z Austrálie a Európy, získali štatút rovnocennosti a ústavnej ochrany ako pôvodné obyvateľstvo ostrova. Ich jazyk (po maorsky Te Reo Māori) sa stal štátnym jazykom a vo všetkých štátnych inštitúciách vás na telefónnej linke pozdravia „Kia ora“ (maorsky), čím vyjadrujú rešpekt a vzácnosť maorského jazyka, ktorý je prirovnávaný doslova k národnému pokladu. Pokrokovosť Nového Zélandu sa plne prejavila prijatím posunkovej reči (po maorsky Te Reo Rotarota) ako druhého štátneho jazyka spoločne s maorským jazykom v apríli 2006. Obidva jazyky sú povinne vyučované na základných školách a prispievajú k väčšiemu porozumeniu a súdržnosti ostrova.

Je pre mňa splneným snom pracovať pre firmu, v ktorej ľudí a služby verím na 100%. Peter Drucker mal v jednom pravdu: "The best way to predict the future is to create it," preto vás budem rada informovať o budúcom smerovaní prekladateľského sveta a tiež tajných úskalí marketingu.