Translata opäť na Linguamarkete 2016

Translata opäť na Linguamarkete 2016

Translata opäť na Linguamarkete 2016

Translata na Linguamarkete 2016

Tradične sme sa pokúsili študentov osloviť vyplnením kvízu, ktorého správne odpovede uvádzame nižšie. Mnohým študentom sa zdal byť náročný, o čom svedčí aj najvyšší počet správnych odpovedí v jednom hárku, ktorý bol 6.  🙂 Sľubujeme, že budúci rok bude ešte ťažší!

1. Úctihodný alebo úctyhodný?

 Športovkyňa Martina Moravcová opäť podala úctyhodný výkon. SPRÁVNE
 Športovkyňa Martina Moravcová opäť podala úctihodný výkon.

2. Album alebo nosič? Ktorý výraz je v tomto prípade vhodnejší?

 Najviac albumov v histórii, 28 miliónov, predala skupina The Eagles.
 Najviac nosičov v histórii, 28 miliónov, predala skupina The Eagles. SPRÁVNE
 Obe možnosti sú správne.

3. Nachladnúť či prechladnúť?

 Poď dnu, mohol by si nachladnúť.
 Poď dnu, mohol by si prechladnúť.
 Obe možnosti sú správne. SPRÁVNE

4. Vodítko alebo vôdzka?

 Vezmi vodítko a choď von so psom.
 Vezmi vôdzku a choď von so psom. SPRÁVNE

5. Skrutkovač alebo šróbovák?

 Povedal mi, aby som mu podala skrutkovač. SPRÁVNE
 Povedal mi, aby som mu podala šróbovák.

6. Dôchodcovia alebo dôchodci?

 Služby zdravotníctva využívajú z veľkej časti najmä dôchodcovia. SPRÁVNE
 Služby zdravotníctva využívajú z veľkej časti najmä dôchodci.
 Obe možnosti sú správne.

7. Utvorte z uvedených pods. mien ich ženskú podobu.

kosec – ___koskyňa/kosáčka________                         hosť – ______hostka__________

klaun – _____klaunka___________                          utečenec – ____utečenka__________

Študentov sme sa ďalej pýtali, aké dôvody/výhody by ich presvedčili pracovať ako prekladateľ/tlmočník pre prekladateľskú agentúru. Ich odpovede boli veľmi zaujímavé a s ich vlastnými slovami nižšie môžeme jedine súhlasiť. 🙂

 • Viac textov z oblasti humanitných a spoločenských vied

 • Zaujímavé skúsenosti

 • Výhodné a stabilné finančné ohodnotenie

 • Flexibilná pracovná doba

 • Stály príjem zákaziek

 • Rôznorodosť prekladov

 • Celoživotné vzdelávanie

 • Široký záber prekladaných tematík

 • Možnosť pracovať z domu

 •  Možnosť vidieť, ako všetko funguje v oblasti prekladu

 • Zabezpečenie klientely

 • Dobrý prístup pri spolupráci s projektovými manažérmi prekladateľskej agentúry

 • Možnosť profesionálneho rastu

 • Spolupráca so serióznou agentúrou, ktorá prekladateľa/tlmočníka odbremení od viacerých úkonov

 • Väčšia istota ako práca na voľnej nohe

 • Eliminácia vyjednávania s klientom

 • Spoľahnutie sa na agentúru v rôznych oblastiach

 •  Prekladateľ sa tak môže sústrediť čisto na jazykovú časť práce

 • Možnosť používať najnovšie CAT nástroje

 • Možnosť práce na komplikovaných a odborne zaujímavých projektoch

 •  Akceptovanie minimálnej a expresnej sadzby osloveného prekladateľa

 • Odpadáva nutnosť zaoberať sa marketingom

Všetkým študentom ďakujeme za ich záujem a účasť v kvíze a prajeme veľa trpezlivosti a sily dopracovať sa na prvotriednych prekladateľov a tlmočníkov, ktorými sa budeme môcť v budúcnosti hrdiť aj my v Translate. Tešíme sa sa na vás o rok!