Translata získala certifikát ISO 9001

Translata získala certifikát ISO 9001

Translata získala certifikát ISO 9001

certifikát ISO 9001Víziu byť renomovanou spoločnosťou na prekladateľskom trhu, ktorá bude svojim zákazníkom poskytovať služby najvyššej kvality, nám v závere roka 2009 potvrdila certifikačná autorita QSCert vydaním certifikátu manažérstva kvality ISO 9001.

Chceme, aby nás zákazníci odporúčali ďalej ako spoľahlivého partnera, pretože naše služby sú a budú prínosom pre každú spoločnosť, ktorá potrebuje realizovať akýkoľvek preklad, prípadne akékoľvek tlmočenie. Aj ISO 9001 potvrdilo, že Translata je pre súčasných a budúcich klientov dôveryhodným partnerom s kvalitnými službami.