Aké sú to izolované jazyky a ako vznikajú?

Väčšia svetových jazykov, ktorými dnes hovoríme, patrí do široko rozvetvenej jazykovej rodiny. Aj zdanlivo rozdielne jazyky, ako nemčina a gréčtina, majú rovnaký pôvod. Poznáme však aj také, ktoré s ostatnými jazykmi nemajú žiadny vzťah. Tie nazývame izolované jazyky.

Čo sú to izolované jazyky

Izolovaný jazyk definujeme ako prirodzený jazyk bez preukázateľného vzťahu s inými jazykmi, teda taký, u ktorého nebolo preukázané, že má spoločného predka s iným jazykom. Izolované jazyky sú v skutočnosti jazykové rodiny, ktoré pozostávajú iba z jedného jazyka. Medzi často uvádzané príklady patrí baskičtina, kórejčina, jazyk ainu alebo burushaski, hoci v každom prípade menšina lingvistov tvrdí, že preukázali vzťah s inými jazykmi.

Hranice medzi jednotlivými jazykmi sú často nejasné. To, čo jedného dňa považujeme za číry dialekt, môžeme ďalší deň povýšiť na plnohodnotný jazyk. Táto vlastnosť ovplyvňuje aj všeobecné chápanie izolovaných jazykov. Napríklad donedávna bola japončina považovaná za príkladnú formu izolovaného jazyka. Dnes je však zahrnutá do rodiny japonských jazykov s menšími ryukyuánskymi jazykmi. Z toho dôvodu je ťažké presne určiť presný počet izolovaných jazykov. Predpokladá sa , že momentálne je ich na svete medzi 86 a 129.

Vznik a zánik izolovaných jazykov

Izolované jazyky sú od ďalších jazykov zvyčajne oddelené nielen genealogicky („geneticky”), ale aj geologicky. Môžu sa vyvinúť v oblastiach, ktoré sú izolované od ďalších národov, napríklad na ostrovoch (Japonské ostrovy, Oceánia – Papua Nová Guinea) Keďže neprišli do styku s inými jazykmi, nepreberali nové slová a príliš sa nevyvíjali. Izolované jazyky v minulosti mohli mať „príbuzných”, ktorí ale zanikli, napríklad kvôli malému počtu hovoriacich alebo veľkému vplyvu ďalších jazykov.

Väčšina izolovaných jazykov sa používa na menšom geografickom území. Z toho vyplýva aj menší počet hovoriacich, mnohé z nich preto klasifikujeme ako ohrozené jazyky. Izolované jazyky môžu zaniknúť spolu s pôvodným obyvateľstvom alebo v dôsledku kultúrnych a politických zmien. Zánik alebo úmrtie jazyka sa zvyčajne zaznamená po tom, čo zomrie posledný známy rečník.

10 871 odberateľov

Newsletter Translata Brífing: Získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí

Pravidelná dávka inšpirácie pre efektívnejšiu prácu s cudzími jazykmi

Prihláste sa k odberu

Príklady izolovaných jazykov podľa kontinentov

Izolované jazyky môžeme nájsť na všetkých kontinentoch sveta. Niektoré sú dnes pomerne rozšírené aj napriek globalizácii, iné už zanikli. Toto sú tie najznámejšie z nich:

Afrika

Ázia

Oceánia

Európa

Severná Amerika

Južná Amerika

Môže byť znaková reč izolovaná?

Množstvo posunkových jazykov vzniklo nezávisle, bez akéhokoľvek jazykového predka, a teda ide o izolované jazyky. Najznámejším z nich je nikaragujský posunkový jazyk. Napríklad v Tanzánii je sedem škôl pre nepočujúcich, každá s vlastným posunkovým jazykom. Rôzne znakové reči sa vyvíjajú aj v jednotlivých komunitách s vysokým výskytom sluchových postihnutí.

 

Tip na čítanie: Najpoužívanejšie jazyky na svete.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.