Mená a ich pôvod

Mená a ich pôvod I.

Alexandra – ochranca mužov

V gréckej mytológii bolo meno Alexandra mykénskym prívlastkom pre bohyňu Héru, ktorú nazývali ako tú, čo prichádza na záchranu bojovníkov. Meno Alexandra sa taktiež začalo používať ako alternatívne meno pre Cassandru (proroka gréckej mytológie). Priniesli ho raní kresťanskí svätci a spopulárnila ho manželka posledného ruského cára Mikuláša II, pôvodom nemka s rodným menom Alix, ktorá po konvertovaní na ortodoxnú cirkev prijala meno Alexandra. Aj napriek významu tohto mena, ktoré evokuje silu a neochvejnosť má toto meno jedny z najkrajších zdrobnenín ako Sašenka, Sašulik, Saška. Mnohí by sa čudovali nad strohosťou nemeckého jazyka, no práve v nemčine volajú Alexandru zjemnene a krásne Alexandrine.

Lenka – svetlo, žiarivý

Predchodkyňa všetkých Leniek bola pôvodne Magdaléna a Helena. Postupnou migráciou obyvateľstva a premiešavaním jazykov najmä na pohraničí spolunažívajúcich národov sa časom prispôsobovalo. Magdaléna a Helena putovala z krajín Levantu až na územie Rakúsko-Uhorska, kde nabrala podobu Alena, Elena, Lena. Toto krásne ženské meno sa uchytilo najmä na území dnešného Slovenska, Česka a Maďarska. Podľa pradávnej legendy bolo meno Magdaléna a neskôr Lenka dávané dievčatkám narodeným pri splne mesiaca požehnané samotným Bohom. Jedna z hlavných postáv Nového testamentu bola Mária Magdaléna (správne Magdalská), ktorej meno je odvodené od dediny Magdala, z ktorej pochádzala. Hebrejský názov tejto dediny na brehoch Galilejského jazera znamená v prekladeveža“.

Peter – skala

Peter predstavuje rýdzo grécke meno Petros, v preklade skala. Vo väčšine verzií Nového Testamentu vzniklo prekladom aramejského mena Cephas, ktoré znamená kameň. Toto meno bolo pridelené apoštolovi Šimonovi, ktorý patril medzi najprominentnejších Ježišových učeníkov a je často považovaný za prvého pápeža. S šírením kresťanstva a jeho upevňovaním sa meno Peter stalo jedným z najpoužívanejších mien kresťanského sveta. Dôkazom jeho popularity je aj veľký počet historických osobností od ruského cára Petra Veľkého až po fiktívneho Petra Pana – chlapca, ktorý odmietal vyrásť.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.