Mená a ich pôvod

Valér, Svätoslav, Eulália. Mená, ktoré dnes môžu znieť netradične až archaicky. Niektoré ako napríklad Magdalénka sa skôr hodia pre malé dieťatko. Ťažšie si už vieme predstaviť bábätko s menom Eugen.

Meno však máme len jedno a je súčasťou našej osobnosti od prvého nadýchnutia. Málokto vie odkiaľ jeho meno pochádza. Samozrejme, dali nám ho rodičia. Jeho pôvod a význam však môže siahať do dávnej histórie.  

profil bohyne Héry


Mená a ich pôvod I.

Alexandra – ochranca mužov

V gréckej mytológii bolo meno Alexandra mykénskym prívlastkom pre bohyňu Héru, ktorú nazývali ako tú, čo prichádza na záchranu bojovníkov. Meno Alexandra sa taktiež začalo používať ako alternatívne meno pre Cassandru (proroka gréckej mytológie). Priniesli ho raní kresťanskí svätci a spopulárnila ho manželka posledného ruského cára Mikuláša II, pôvodom nemka s rodným menom Alix, ktorá po konvertovaní na ortodoxnú cirkev prijala meno Alexandra. Aj napriek významu tohto mena, ktoré evokuje silu a neochvejnosť má toto meno jedny z najkrajších zdrobnenín ako Sašenka, Sašulik, Saška. Mnohí by sa čudovali nad strohosťou nemeckého jazyka, no práve v nemčine volajú Alexandru zjemnene a krásne Alexandrine.

Lenka – svetlo, žiarivý

Predchodkyňa všetkých Leniek bola pôvodne Magdaléna a Helena. Postupnou migráciou obyvateľstva a premiešavaním jazykov najmä na pohraničí spolunažívajúcich národov sa časom prispôsobovalo. Magdaléna a Helena putovala z krajín Levantu až na územie Rakúsko-Uhorska, kde nabrala podobu Alena, Elena, Lena. Toto krásne ženské meno sa uchytilo najmä na území dnešného Slovenska, Česka a Maďarska. Podľa pradávnej legendy bolo meno Magdaléna a neskôr Lenka dávané dievčatkám narodeným pri splne mesiaca požehnané samotným Bohom. Jedna z hlavných postáv Nového testamentu bola Mária Magdaléna (správne Magdalská), ktorej meno je odvodené od dediny Magdala, z ktorej pochádzala. Hebrejský názov tejto dediny na brehoch Galilejského jazera znamená v prekladeveža“.

Peter – skala

Peter predstavuje rýdzo grécke meno Petros, v preklade skala. Vo väčšine verzií Nového Testamentu vzniklo prekladom aramejského mena Cephas, ktoré znamená kameň. Toto meno bolo pridelené apoštolovi Šimonovi, ktorý patril medzi najprominentnejších Ježišových učeníkov a je často považovaný za prvého pápeža. S šírením kresťanstva a jeho upevňovaním sa meno Peter stalo jedným z najpoužívanejších mien kresťanského sveta. Dôkazom jeho popularity je aj veľký počet historických osobností od ruského cára Petra Veľkého až po fiktívneho Petra Pana - chlapca, ktorý odmietal vyrásť.

10. 10. 2014 / / 0 komentárov

Komentáre

Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
egis projects logo
SOB Leasing logo
HB Reavis
S&T
PSW logo
Johnson-Johnson
Pro Relocation
Nowy Styl Group
CeMS logo
MOTOKOM logo
ecake
martinus
microsoft
Sharp
Bayer
ZSSK Cargo
SAS
VNET
MUW SAATCHI & SAATCHI logo
MagorTherm logo
Swietelsky logo