O pôvode jazykov: Papuánske jazyky

Papuánske jazyky sú najstaršou skupinou jazykov v Papue Novej Guinei. Mnohé domorodé jazyky prežívajú vďaka topológii krajiny, po stáročia izolované od ďalších národov, ktoré by ich mohli ovplyvniť. Analýza týchto jazykov je komplikovaná najmä kvôli ich počtu a viacjazyčnosti obyvateľov.

Papuánske jazyky existujú v zložitom a rozdrobenom jazykovom prostredí už 40 000 rokov. Vo všetkých oblastiach sa navzájom ovplyvňujú, vrátane základnej slovnej zásoby a gramatiky. Etymológia neprináša jednoznačné výsledky, pretože množstvo jazykových výpožičiek sťažuje štúdium väzieb medzi papuánskymi jazykmi. Dokumentácia mnohých papuánskych jazykov začala až v polovici 20. storočia. 

Ktoré jazyky patria do papuánskej jazykovej skupiny?

Odhaduje sa, že do skupiny papuánskych jazykov patrí viac než 850 jazykov. Podrobne študovaná bola iba štvrtina z nich, preto sa vzťahy medzi nimi budú aj naďalej revidovať. Výskum je stále sporný, no naznačuje päť hlavných skupín: transnovoguinejské jazyky, západopapuánske, severopapuánske, východopapuánske a juhopapuánske jazyky. Prijímaná klasifikácia podľa Würma (aktualizovaná), v zátvorke počet jazykov:

Medzi papuánske jazyky patria aj ďalšie izolované jazyky:

Kde sa využívajú papuánske jazyky

Papuánske jazyky sú rozšírené v štáte Papua Nová Guinea a jej okolí. Táto oblasť zahŕňa celý ostrov Nová Guinea a pobrežné ostrovy Nová Británia, Nové Írsko, Sorenarwa a Biak, ako aj priľahlé oblasti východnej Indonézie, najmä ostrovy Timor, Alor a Halmahera. V tejto oblasti sa hovorí približne 1 100 jazykmi, čo je asi štvrtina svetovo známych jazykov. Zahŕňajú približne 800 papuánskych jazykov a 300 austronézskych jazykov .

Najznámejší papuánsky jazyk

Papuánskymi jazykmi hovoria zhruba 3 až 4 milióny jednotlivcov. Najväčším a najznámejším papuánskym jazykom je jazyk enga, ktorým hovorí asi 170 000 ľudí v provincii Enga, Papua Nová Guinea. Ide o domorodý jazyk kmeňa Enga, roľníkov žijúcich usadlým životom.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.