Prípadové štúdie – právne preklady

Prípadové štúdie – právne preklady

Zverte vaše zmluvy profesionálom - právne preklady

Vysoko odborné právne preklady zabezpečujeme už od roku 2005. Do tejto oblasti patria rôzne právne texty, najčastejšie však zmluvy, všeobecné obchodné podmienky, dohody, certifikáty a diplomy, súdne rozhodnutia, výpisy a licencie.

Našou prvoradou zásadou pri realizácii právnych prekladov je maximálna diskrétnosť a ochrana súkromia. Táto zásada vyplýva už zo samostatnej povahy prekladaných textov. Naše právne oddelenie dohliada na uzavretie zmlúv o mlčanlivosti ešte pred samotnou realizáciou prekladu.

Dlhoročne spolupracujeme s viacerými nadnárodnými právnickými spoločnosťami a z praxe môžeme spomenúť niektoré z pravidelných zákaziek pre našich dlhoročných partnerov.

Klient:
Developerská spoločnosť s nadnárodnou pôsobnosťou

Typy prekladaných textov:
Preklady všestranne zameraných právnych dokumentov, zmlúv o budúcej zmluve, manuálov na použitie loga a rozsiahlych nájomných zmlúv pre veľké obchodné centrá.

Konkrétny projekt:
Urgentný preklad nájomnej zmluvy

Rozsah:
Takmer 50 normostrán zdrojového textu

Jazyková kombinácia:
SK – EN

Stanovený termín dodania:
1 deň (z večera do rána)

Napíšte nám na: office@translata.sk

Zavolajte nám na: +421 2 3260 3131