Prípadové štúdie – preklady webstránok

Prípadové štúdie – preklady webstránok

Zaostrite na nové možnosti - preklady webstránok

Klient: svetoznámy výrobca elektroniky

Predmet zákazky: Preklad aktualizácií webových stránok pre miestne pobočky výrobcu v jednotlivých krajinách
Jazykové kombinácie: Z anglického jazyka do 30 jazykov (s viacerými jazykovými variantmi v rámci vybraných jazykov)
Zameranie prekladaných textov: Marketing, technika, obchodné a právne dokumenty
Dĺžka spolupráce: Od roku 2015
Rozsah: Viac ako 3 000 000 zdrojových slov za posledný kalendárny rok
Počet profesionálnych prekladateľov a projektových manažérov: Približne 90 prekladateľov a korektorov, 3 projektoví manažéri
Špecifiká projektu: Takmer 60 % projektov v rámci tejto zákazky je urgentných. Kvôli latinskoamerickým prekladom klient vyžadoval výraznú flexibilitu pracovného času. Z toho dôvodu sme upravili pracovný harmonogram dedikovaných projektových manažérov, ktorí na základe toho pokrývajú časové obdobie od 8:00 SEČ až do 23:00 SEČ.
Prínosy spolupráce pre klienta: Po prvom polroku od rozbehnutia spolupráce sme vďaka využitiu prekladových pamätí zaznamenali viac ako 35 % opakovaní a stopercentných zhôd v textoch prekladaných v minulosti. Tieto opakovania a zhody znížili cenu za preklad na viac ako 15 % z plnej ceny prekladu. Za prvý polrok tak klient ušetril približne 30 % na nákladoch za preklad.

Klient: výrobca automobilov

Konkrétny projekt: Preklad aktualizácie webovej stránky s desiatkami podstránok tykajúcich sa jednotlivých modelov
Poskytnutá služba: Vysoko odborný technický preklad marketingového charakteru s presahmi do odbornej technickej či právnej terminológie s dodatočnou korektúrou celého textu na zabezpečenie maximálnej možnej kvality a konzistencie výsledného prekladu
Termín realizácie: August – september 2015
Jazyková kombinácia: EN-SK
Rozsah: Takmer 500 000 zdrojových slov v množstve súborov, ktoré boli priebežne dopĺňané a aktualizované
Počet profesionálnych prekladateľov a projektových manažérov: 6 paralelne pracujúcich prekladateľov, 2 korektori, 1 projektový manažér

Napíšte nám na: office@translata.sk

Zavolajte nám na: +421 2 3260 3131