Prípadové štúdie – tlmočenie

Prípadové štúdie – tlmočenie

Jednou z primárnych služieb, ktoré poskytujeme našim zákazníkom, je práve tlmočenie. Za posledných 11 rokov sme nadobudli obrovské množstvo skúseností a mali sme tú česť spolupracovať s najostrieľanejšími tlmočníkmi na Slovensku.

Nie je možné v stručnosti zhrnúť jednotlivé špecifikácie a všetky tematické oblasti tlmočených podujatí, ktoré sme zastrešovali. Ako reprezentatívnu vzorku však môžeme uviesť aspoň zopár zaujímavých podujatí, na ktorých tlmočili naši tlmočníci.

Tlmočené podujatie: Filmový festival

Trvanie podujatia: 8 dní
Miesto podujatia: Košice
Poskytnutá služba: Zabezpečenie tlmočníckej techniky počas otváracieho a záverečného ceremoniálu a takisto tlačových konferencií počas celého trvania filmového festivalu
Špecifiká zákazky: Na otvárací ceremoniál filmového festivalu v Kunsthalle v Košiciach sme zabezpečili 200 tlmočníckych prijímačov pre poslucháčov a 100 tlmočníckych prijímačov sme dodali na tlačové konferencie uskutočnené po premietaní festivalových filmov v Kulturparku. Zabezpečili sme aj tlmočnícku techniku pre dvoch tlmočníkov, ktorá zahŕňala tlmočnícke kabíny, vysielače, žiariče, tlmočnícky pult a kabeláž pre zapojenie ozvučenia. Usporiadateľom bol k dispozícii skúsený technik, ktorý kompletnú tlmočnícku techniku zapájal.

Tlmočené podujatie: Medzinárodná konferencia pre vysokohorských záchranárov

Trvanie tlmočeného podujatia: 3 dni
Miesto podujatia: Hotel Bellevue, Vysoké Tatry
Tlmočené jazyky a druh tlmočenia: simultánne tlmočenie do 4 jazykov súčasne – slovenského, francúzskeho, anglického a nemeckého jazyka
Tlmočnícka technika: kompletná tlmočnícka technika s ozvučením, ktorá zahŕňala 200 prijímačov, 3 tlmočnícke kabíny spĺňajúce normy ISO, ozvučenie, mikrofóny, staničky a zavedenie optiky.

Podujatie: Odmeňovanie úspešných zamestnancov nadnárodnej spoločnosti

Poskytnutá služba: zabezpečenie kompletnej tlmočníckej techniky
Miesto podujatia: Stadthalle, Viedeň
Špecifiká zákazky: Kompletnú tlmočnícku techniku sme zabezpečili na podujatie pre viac ako 5 000 zamestnancov nadnárodnej spoločnosti so sídlom vo Viedni. Technické zabezpečenie zahŕňalo jedenásť tlmočníckych kabín, ktoré spĺňali normy ISO, s kompletným tlmočníckym vybavením v podobe žiaričov, vysielačov, staničiek, pultu, napojenia optiky a 4 400 kusov účastníckych prijímačov.

Tlmočené podujatie: Tlmočenie na medzinárodnom kongrese kritikov umenia so zastúpením účastníkov z celého sveta

Tlmočené jazyky a druh tlmočenia: Simultánne tlmočenie do 4 jazykov súčasne – do anglického, francúzskeho, španielskeho a slovenského jazyka
Dĺžka trvania konkrétneho podujatia: 3 dni
Miesto tlmočenia: Bratislava, Košice
Počet profesionálnych tlmočníkov: 6
Na toto významné kultúrne podujatie s náročnou terminológiou sme vybrali najskúsenejších tlmočníkov zo Slovenska, ktorí pravidelne tlmočia v inštitúciách EÚ.

Tlmočené podujatie: Udeľovanie Oskarov a Grammy

Tlmočené jazyky a druh tlmočenia: Simultánne nočné tlmočenie živého vysielania z anglického jazyka do slovenského jazyka
Počet profesionálnych tlmočníkov: 2
Na toto extrémne náročné simultánne tlmočenie živého nočného vysielania z udeľovania Oskarov a Grammy sme pre klienta vybrali tlmočníkov s rozsiahlymi skúsenosťami s daným formátom tlmočenia. Intenzívne odborné prípravy na tlmočenie prebiehali viac ako týždeň. Vynikajúci výkon našich tlmočníkov bol v rámci odbornej komunity i širšej verejnosti veľmi pozitívne prijatý. Uvedené galavečery sme tlmočili už dva ročníky po sebe.

Napíšte nám na: office@translata.sk

Zavolajte nám na: +421 2 3260 3131