Úvod > Preklady textov a dokumentov > Prípadové štúdie > Prípadové štúdie - tlmočenie

Prípadové štúdie - tlmočenie


Jednou z primárnych služieb, ktoré poskytujeme našim zákazníkom, je práve tlmočenie. Za posledných 11 rokov sme nadobudli obrovské množstvo skúseností a mali sme tú česť spolupracovať s najostrieľanejšími tlmočníkmi na Slovensku.

Nie je možné v stručnosti zhrnúť jednotlivé špecifikácie a všetky tematické oblasti tlmočených podujatí, ktoré sme zastrešovali. Ako reprezentatívnu vzorku však môžeme uviesť aspoň zopár zaujímavých podujatí, na ktorých tlmočili naši tlmočníci.

Tlmočené podujatie: Filmový festival

Trvanie podujatia: 8 dní
Miesto podujatia: Košice
Poskytnutá služba: Zabezpečenie tlmočníckej techniky počas otváracieho a záverečného ceremoniálu a takisto tlačových konferencií počas celého trvania filmového festivalu
Špecifiká zákazky: Na otvárací ceremoniál filmového festivalu v Kunsthalle v Košiciach sme zabezpečili 200 tlmočníckych prijímačov pre poslucháčov a 100 tlmočníckych prijímačov sme dodali na tlačové konferencie uskutočnené po premietaní festivalových filmov v Kulturparku. Zabezpečili sme aj tlmočnícku techniku pre dvoch tlmočníkov, ktorá zahŕňala tlmočnícke kabíny, vysielače, žiariče, tlmočnícky pult a kabeláž pre zapojenie ozvučenia. Usporiadateľom bol k dispozícii skúsený technik, ktorý kompletnú tlmočnícku techniku zapájal.
 

Tlmočené podujatie: Medzinárodná konferencia pre vysokohorských záchranárov

Trvanie tlmočeného podujatia: 3 dni
Miesto podujatia: Hotel Bellevue, Vysoké Tatry
Tlmočené jazyky a druh tlmočenia: simultánne tlmočenie do 4 jazykov súčasne - slovenského, francúzskeho, anglického a nemeckého jazyka
Tlmočnícka technika: kompletná tlmočnícka technika s ozvučením, ktorá zahŕňala 200 prijímačov, 3 tlmočnícke kabíny spĺňajúce normy ISO, ozvučenie, mikrofóny, staničky a zavedenie optiky.
  

Podujatie: Odmeňovanie úspešných zamestnancov nadnárodnej spoločnosti

Poskytnutá služba: zabezpečenie kompletnej tlmočníckej techniky
Miesto podujatia: Stadthalle, Viedeň
Špecifiká zákazky: Kompletnú tlmočnícku techniku sme zabezpečili na podujatie pre viac ako 5 000 zamestnancov nadnárodnej spoločnosti so sídlom vo Viedni. Technické zabezpečenie zahŕňalo jedenásť tlmočníckych kabín, ktoré spĺňali normy ISO, s kompletným tlmočníckym vybavením v podobe žiaričov, vysielačov, staničiek, pultu, napojenia optiky a 4 400 kusov účastníckych prijímačov.
 

Tlmočené podujatie: Tlmočenie na medzinárodnom kongrese kritikov umenia so zastúpením účastníkov z celého sveta

Tlmočené jazyky a druh tlmočenia: Simultánne tlmočenie do 4 jazykov súčasne – do anglického, francúzskeho, španielskeho a slovenského jazyka
Dĺžka trvania konkrétneho podujatia: 3 dni
Miesto tlmočenia: Bratislava, Košice
Počet profesionálnych tlmočníkov: 6
Na toto významné kultúrne podujatie s náročnou terminológiou sme vybrali najskúsenejších tlmočníkov zo Slovenska, ktorí pravidelne tlmočia v inštitúciách EÚ.
  

Tlmočené podujatie: Udeľovanie Oskarov a Grammy

Tlmočené jazyky a druh tlmočenia: Simultánne nočné tlmočenie živého vysielania z anglického jazyka do slovenského jazyka
Počet profesionálnych tlmočníkov: 2
Na toto extrémne náročné simultánne tlmočenie živého nočného vysielania z udeľovania Oskarov a Grammy sme pre klienta vybrali tlmočníkov s rozsiahlymi skúsenosťami s daným formátom tlmočenia. Intenzívne odborné prípravy na tlmočenie prebiehali viac ako týždeň. Vynikajúci výkon našich tlmočníkov bol v rámci odbornej komunity i širšej verejnosti veľmi pozitívne prijatý. Uvedené galavečery sme tlmočili už dva ročníky po sebe.

Napíšte nám na: office@translata.sk

Zavolajte nám na: +421 2 3260 3131


Mám záujem o preklad

Chcem získať bezplatnú cenovú ponuku

Jazykové kombinácie

Prekladáme do viac ako 70 jazykov

Kontaktovať translatuSwietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
egis projects logo
SOB Leasing logo
HB Reavis
S&T
PSW logo
Johnson-Johnson
Pro Relocation
Nowy Styl Group
CeMS logo
MOTOKOM logo
ecake
martinus
microsoft
Sharp
Bayer
ZSSK Cargo
SAS
VNET
MUW SAATCHI & SAATCHI logo
MagorTherm logo
Swietelsky logo